• Tiếng Việt
  • English

Professional Services Automation

Tối đa hóa hiệu quả kinh doanh với Giải pháp
NetSuite Professional Services Automation (NetSuite PSA)

Trang chủ / Các Dịch vụ Tự động hóa chuyên nghiệp

Quản lý quy trình Bid-to-Bill hoàn chỉnh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bằng giải pháp NetSuite Professional Services Automation. Được thiết kế nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh doanh của doanh nghiệp, NetSuite PSA đảm bảo các yêu cầu về việc triển khai nhanh chóng và bảo trì đơn giản. Ngoài ra, NetSuite hoàn toàn có thể đáp ứng các thay đổi cũng như khả năng mở rộng của doanh nghiệp trong quản lý dự án, quản lý tài nguyên, tài chính dự án, lập hóa đơn và thanh toán.

Tìm hiểu thêm về NetSuite ERP cho ngành Professional Services

Tính năng nổi bật

Quản lý dự án

Phân hệ Quản Lý Dự Án của NetSuite cho phép Project Manager và các thành viên trong nhóm duy trì, cập nhật chính xác tình trạng dự án tại mọi thời điểm; đồng thời giúp các lãnh đạo chủ động xác định và giải quyết các vấn đề tiềm ẩn.

Quản lý nguồn lực

Phân hệ này giúp tối hóa việc sử dụng và bố trí nhân sự và đảm bảo rằng các nhân sự đủ điều kiện đang làm việc trong các dự án phù hợp

Kế toán dự án

Phân hệ kế toán dự án sẽ kết nối các hoạt động của dự án với tình hình tài chính của công ty, đảm bảo hạch toán và thanh toán chính xác trong suốt vòng đời dự án, đồng thời vừa hợp lý hóa việc quản lý thời gian và chi phí vừa cung cấp khả năng báo cáo chi tiết, cụ thể.

Quản lý Timesheet

Tính năng chấm công có thể tùy chỉnh của NetSuite cho phép người dùng nhanh chóng và dễ dàng nắm bắt các bảng chấm công chi tiết, dù ở văn phòng hay đang đi trên đường.

Thanh toán

Quản lý Thanh toán và Lập hóa đơn sẽ tự động hóa thực hiện các hóa đơn một lần cũng như lập hóa đơn theo dự án, theo thời gian và định kỳ phức tạp. NetSuite cung cấp các tùy chọn thanh toán linh hoạt — dựa trên việc hoàn thành công việc của dự án, đạt được các mốc quan trọng của dự án hoặc theo lịch trình ngày tháng.

Phân tích

Các công cụ báo cáo và phân tích hiệu quả của NetSuite cung cấp dữ liệu theo yêu cầu, theo thời gian thực, cho phép doanh nghiệp theo dõi, báo cáo và phân tích hiệu suất tổng thể của dự án.

Quản lý chi phí

Phân hệ quản lý chi phí cung cấp các tính năng mạnh mẽ cải thiện năng suất, cho phép theo dõi và tuân thủ tốt hơn, tối đa hóa độ chính xác và tính kịp thời trong việc lập báo cáo chi phí và nâng cao trải nghiệm người dùng tổng thể

Lợi ích chính

Với giải pháp PSA của NetSuite giúp cải thiện việc sử dụng hợp lý các tài nguyên, đơn giản hóa việc lập hóa đơn và thanh toán, cải thiện thời gian hoàn thành dự án và gia tăng lợi nhuận.

NetSutie PSA là giải pháp tích hợp hoàn chỉnh, bao gồm Quản lý dự án, Quản lý Tài nguyên, Kế toán Dự án, Quản lý Thời gian và Chi phí, hệ thống phân tích, cung cấp các công cụ mạnh mẽ  giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động hàng ngày. 

  • Cung cấp thông tin về hiệu suất và lợi nhuận của doanh nghiệp theo thời gian thực.
  • Cải thiện thời gian hoàn thành và tăng tỷ lệ thành công của dự án.
  • Tăng cường sử dụng hợp lý tài nguyên với tính năng Quản lý nguồn lực nâng cao.
  • Quản lý thời gian và chi phí trên các thiết bị di động.
  • Giảm chi phí bảo trì phần cứng và rắc rối về nâng cấp.

Tìm hiểu thêm về giải pháp Oracle NetSuite ERP

Chỉ cần một hệ thống duy nhất

Netsuite PSA là giải pháp đầu tiên được xây dựng trên nền tảng đám mây, thống nhất tất cả các chức năng ERP và PSA, đáp ứng các yêu cầu kinh doanh và nhu cầu của cả công ty, sản phẩm và dịch vụ trong một hệ thống duy nhất. NetSuite PSA cho phép doanh nghiệp:

  • Tự động hoá và quản lý các khía cạnh quan trọng trong kinh doanh suốt thời hạn của gói thầu, cung cấp dữ liệu cần thiết để duy trì sự cạnh tranh, đạt hiệu quả cao, cung cấp dịch vụ chất lượng và làm hài lòng khách hàng.
  • Cho phép thanh toán theo mô hình omni-business với việc phân phối dịch vụ thông qua chuỗi dịch vụ giá trị từ phí cố định, tới mốc thời gian và nguyên liệu.
  • Tầm nhìn toàn diện về tài chính và các hoạt động dịch vụ trong một hệ thống thống nhất nhằm tăng khả năng sinh lời của dự án, tối đa hóa việc sử dụng tài nguyên phải thanh toán và ra các quyết định có chiến lược và chiến thuật dựa trên dữ liệu thông tin với các số liệu kinh doanh mạnh mẽ và chi tiết.
  • Đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp toàn cầu bằng cách cung cấp tầm nhìn toàn diện về thời gian thực, tài chính tích hợp, tối ưu hóa nguồn lực và quản lý dịch vụ từ tập đoàn lớn tới các công ty con, xuống cấp dự án nhỏ lẻ ở các vị trí, các loại tiền tệ và các vùng quốc gia đánh thuế.

Đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ về bất kỳ ngành nào yêu cầu tầm nhìn và sự kiểm soát toàn bộ quy trình trong doanh nghiệp, như nhận định doanh thu từ các luồng doanh thu đa dạng và thống nhất việc thanh toán, chúng tôi có thể cung cấp giải pháp cho bạn. Từ đội cài đặt dịch vụ chuyên nghiệp trong các công ty phần mềm, tới marketing và các đội sáng tạo trong các cơ quan, tới các đội dịch vụ đặc biệt, tới các tổ chức tư vấn quản lý, Netsuite cung cấp tất cả những gì bạn cần để vận hành và phát triển doanh nghiệp.