• Tiếng Việt
  • English

Giải pháp Quản lý nguồn Nhân lực
NetSuite SuitePeople HRMS

Trang chủ / Quản lý nhân lực

Giải pháp quản lý nguồn nhân lực SuitePeople của NetSuite giúp cung cấp dịch vụ nhân sự dễ dàng và hiệu quả hơn. Với một công cụ duy nhất để quản lý nguồn nhân lực, bảng lương và tài chính, giúp doanh nghiệp cải thiện độ chính xác của dữ liệu, tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho nhân sự và đưa ra các quyết định sáng suốt hơn, từ đó gắn kết chặt chẽ hiệu suất của nhân sự với hiệu quả kinh doanh.

Lợi ích nổi bật

Đơn giản hóa việc xử lý lương

Cung cấp cho doanh nghiệp khả năng quản lý và xử lý bảng lương hiệu quả; hợp lý hóa các quy trình, giúp doanh nghiệp giảm chi phí và đảm bảo các quy trình tính lương kịp thời.

Cải thiện Dịch vụ Nhân sự

Cho phép quản lý và nhân viên cập nhật hồ sơ, quản lý nhóm và xem thông tin nhân sự bằng tiện ích phân quyền theo vai trò.

Tăng hiệu suất làm việc

Số liệu hiệu suất được xây dựng và cập nhật thường xuyên cho phép đánh giá hiệu quả thực của nhân viên.

Tính năng Sản phẩm

Với thông tin về nhân sự được chia sẻ, SuitePeople giúp doanh nghiệp tự động hóa các quy trình nhân sự, giảm thời gian hành chính dành cho các nhiệm vụ chung và dễ dàng định tuyến thông tin để phê duyệt.

  • Danh bạ nhân viên: Giúp nhân viên kết nối và hợp tác quy mô toàn doanh nghiệp.
  • Kiểm soát truy cập: Đảm bảo chỉ những thay đổi thích hợp được thực hiện bởi đúng người có quyền phù hợp.

SuitePeople Payroll giúp doanh nghiệp quản lý và xử lý bảng lương một cách hiệu quả, tự động hóa quy trình trả lương, bao gồm tính lương, khấu trừ các khoản thuế bắt buộc, khấu trừ các khoản phúc lợi và trả lương. Việc đồng bộ số liệu lên sổ cái chung theo thời gian thực giúp tài khoản luôn cân bằng, báo cáo tài chính chính xác, giúp doanh nghiệp kiểm soát được chi phí trả lương cho nhân sự.

  • Quản lý nghỉ phép: Tự động hóa quy trình xin nghỉ phép và phê duyệt.
  • Theo dõi Lương thưởng & Chế độ: Theo dõi thông tin lương thưởng & chế độ của nhân viên để báo cáo và phân tích.
  • Lập kế hoạch nhân sự: Doanh nghiệp có thể tạo ngân sách và kế hoạch tuyển dụng bằng cách tự động lập mô hình nhu cầu nhân sự trong tương lai bằng cách sử dụng thông tin về bảng lương, chi phí và số lượng nhân viên thực tế.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về giải pháp NetSuite ERP!