• Tiếng Việt
 • English

Tổ chức Phi lợi nhuận

Trang chủ / Ngành nghề nổi bật / Tổ chức Phi lợi nhuận

Thông qua chương trình Social Impact, NetSuite cung cấp một bộ ứng dụng mạnh mẽ trên nền tảng đám mây, được xây dựng cho các Tổ chức Phi lợi nhuận thuộc mọi quy mô giúp họ cải thiện hoạt động và phát triển sứ mệnh của mình. Ba chương trình chính của Social Impact là Suite Donation, Suite Pro Bono và Suite Capacity đảm bảo rằng tất cả các Tổ chức Phi lợi nhuận trên toàn cầu đều có thể đẩy nhanh sức ảnh hưởng và tác động của họ tới xã hội với NetSuite.

Suite Donation

NetSuite cung cấp cho các Tổ chức Phi lợi nhuận thuộc mọi quy mô một khoản tài trợ cơ bản và giải pháp được xây dựng cho lĩnh vực này.

Khoản tài trợ tiêu chuẩn này phù hợp để các tổ chức nhỏ và không có chi phí định kỳ có thể quản lý các hoạt động tài chính của mình. Ngoài khoản tài trợ này, các Tổ chức Phi lợi nhuận cũng có thể triển khai các giải pháp được chiết khấu so với giá niêm yết như hạch toán tài trợ, báo cáo FASB, lập ngân sách v.v.

Suite Pro Bono

Kết nối các Tổ chức Phi lợi nhuận với các nhân viên của NetSuite để giải quyết các thách thức và hướng dẫn sử dụng phần mềm hiệu quả hơn.

Suite Pro Bono kết nối những nhân viên, đối tác và khách hàng đầy nhiệt huyết từ cộng đồng NetSuite lại với nhau để giúp khách hàng của Social Impact sử dụng NetSuite hiệu quả hơn.

Suite Capacity

Nâng cao năng lực tổ chức nhờ học hỏi từ cộng đồng NetSuite (NetSuite Community), nguồn lực và các dịch vụ giáo dục.

Suite Capacity giúp các Tổ chức Phi lợi nhuận vạch ra lộ trình trong việc triển khai các giải pháp hàng đầu với mục tiêu: Hỗ trợ các Tổ chức Phi lợi nhuận sử dụng NetSuite hiệu quả để đạt được tác động xã hội lớn hơn.

NetSuite là một nền tảng toàn diện để quản lý tổ chức của bạn

Gỡ bỏ rào cản phân mảnh

Giảm bớt gánh nặng của việc duy trì nhiều hệ thống cùng lúc để tập trung vào nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức.

Tăng cường nguồn lực

Tăng cường kết nối với các nhà tài trợ đang có, tìm kiếm những người ủng hộ mới, mang đến các chương trình và dịch vụ tốt hơn.

Thúc đẩy sứ mệnh tổ chức

Thông qua các sản phẩm và tính năng của NetSuite, mọi Tổ chức Phi lợi nhuận đều có thể tận dụng NetSuite để thúc đẩy sứ mệnh của mình.

Tính năng Sản phẩm

Quản lý Tài chính theo Thời gian thực cho các Tổ chức Phi lợi nhuận


Kế toán 

 • Quản lý tài chính và kế toán với các tính năng toàn diện, bao gồm GL, AR, AP, quản lý tiền mặt, kế toán thống kê và báo cáo tài chính theo thời gian thực. Hợp nhất tất cả các quy trình chỉ trong một hệ thống duy nhất.
 • Tự động hóa các quy trình tài chính và cải thiện năng suất với quy trình định tuyến phê duyệt cho Bút toán, Đơn đặt hàng và Hóa đơn từ nhà cung cấp.
 • Danh sách kiểm tra kết thúc giai đoạn được tích hợp sẵn để hợp lý hóa quy trình hoàn tất phê duyệt tài chính cuối kỳ và hỗ trợ nhiều tài khoản Tài sản ròng.
 • Hoàn tất phê duyệt tài chính với tự động hóa để khấu hao chi phí; và phân bổ động cho các chi phí trực tiếp và gián tiếp.
 • Đảm bảo bảo mật phù hợp, hỗ trợ tuân thủ và nắm bắt thông tin dấu vết kiểm toán.
 • Chỉ sử dụng một hệ thống duy nhất để theo dõi các khoản phải thu và các giao dịch doanh thu, giúp cho việc xử lý các khoản phải thu, báo cáo tài chính, số liệu và đối chiếu trở nên đơn giản và chính xác.
 • Sử dụng hơn 250 báo cáo Tiêu chuẩn tuân thủ FASB và các báo cáo tùy chỉnh và dashboard dựa trên vai trò và KPIS, được thiết kế đặc biệt cho nhân viên và lãnh đạo các Tổ chức Phi lợi nhuận.

Kế toán quỹ

Khung kế toán quỹ được tuân thủ theo GAAP của NetSuite sẽ cho phép Tổ chức Phi lợi nhuận quản lý các dòng doanh thu, mối liên hệ giữa các nguồn thu với các giao dịch chi phí và quản lý chính xác các hạn chế về quỹ và yêu cầu tài trợ.


Đổi mới quyền quản lý quỹ

NetSuite cung cấp một khung kế toán quỹ toàn diện có thể kiểm toán cho phép Tổ chức Phi lợi nhuận quản lý các dòng doanh thu đa dạng, quản lý mối liên hệ giữa các nguồn thu với các giao dịch chi phí và xác định chính xác các hạn chế về quỹ và yêu cầu tài trợ. Giải pháp của NetSuite giúp tự động hóa việc tuân thủ FASB với Biểu đồ tài khoản được sắp xếp hợp lý bằng cách sử dụng các phân đoạn tùy chỉnh GL được xác định trước để tạo ra khả năng hiển thị tuyệt vời về dòng tiền, số dư quỹ, doanh thu bị hạn chế, chi phí chức năng, hoạt động tài trợ và chỉ số hiệu suất.

 • Theo dõi và quản lý các quỹ đa dạng theo các phân đoạn liên kết.
 • Quản lý nguồn cung ứng bằng cách hạn chế và báo cáo chi phí đối với các chương trình hoặc khoản tài trợ để hiển thị rõ ràng nguồn tiền được chi vào bất kỳ lúc nào theo thời gian thực.
 • Tạo báo cáo FASB – Báo cáo Chi phí Chức năng, Báo cáo Hoạt động, Dòng tiền một cách nhanh chóng.
 • Gắn thẻ và báo cáo theo Loại Doanh thu, Loại phụ, Hạn chế hoặc bất kỳ phân đoạn nào khác có hoặc không có GL ảnh hưởng đến cấp độ nhập dữ liệu và báo cáo tuân thủ FASB.
 • Theo dõi mối liên kết phức tạp giữa nhiều nguồn doanh thu, phân khúc và vùng địa lý
 • Tạo tổ hợp mã phân đoạn GL không giới hạn để nhập dữ liệu chính xác và dễ dàng.

Ảnh hưởng kinh doanh

Đổi mới quyền quản lý

Hợp lý hóa Sơ đồ tài khoản của tổ chức bằng cách sử dụng các phân đoạn tùy chỉnh GL được xác định trước. Thể hiện Trách nhiệm giải trình Kế toán, quản lý quỹ và rủi ro, cung cấp sự minh bạch về tài chính cho các thành viên, ban quản lý và kiểm toán viên.

Tuân thủ FASB và GAAP

Gắn thẻ doanh thu, thời gian và chi phí bằng cách sử dụng phân đoạn tùy chỉnh GL. Xây dựng các báo cáo FASB tự động — Báo cáo Chi phí Chức năng, Báo cáo Hoạt động và Dòng tiền.

Báo cáo minh bạch

Có được khả năng hiển thị đầy đủ về số dư quỹ hạn chế/không bị giới hạn và đóng góp tài trợ ở các cấp độ giao dịch. Sử dụng hơn 250 báo cáo và trang tổng quan tiêu chuẩn, tùy chỉnh với quyền truy cập theo thời gian thực vào hiệu suất tài chính và hoạt động bằng cách sử dụng Công cụ báo cáo tùy chỉnh của NetSuite.

Kế toán tài trợ

Nâng cao hiệu quả và khả năng hiển thị trong vòng tài trợ. Theo dõi các điều khoản và điều kiện, tự động theo dõi thời gian và chi phí, theo dõi nhiều dự án cho nhiều khoản tài trợ và quản lý chi phí trong nhiều năm.


Vòng tài trợ tự động

Kế toán tài trợ của NetSuite nâng cao hiệu quả và khả năng kiểm soát vòng tài trợ với khả năng theo dõi các điều khoản và điều kiện, theo dõi nhiều khoản tài trợ cho các dự án khác nhau, tự động quản lý thời gian và chi phí cho các giao dịch; đồng thời quản lý chi phí trong nhiều năm của tổ chức. Với nền tảng NetSuite, tổ chức có thể tổng hợp mọi thông tin quan trọng nằm trong một hệ thống duy nhất.

 • Các thông tin dự án liên kết với hệ thống ghi chép kế toán một cách tự động hóa, giúp tổ chức dễ dàng hơn trong việc theo dõi thời gian và chi phí cho các giao dịch trong thời hạn của khoản tài trợ.
 • Nhiều dự án và quỹ có thể tương quan với nhiều khoản tài trợ.
 • Dashboard cung cấp báo cáo chi tiết về tất cả các giao dịch liên quan đến tài trợ, bao gồm các mục Bút toán, Hóa đơn của nhà cung cấp và Báo cáo Chi phí.
 • Theo dõi tất cả chi phí, nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhân viên liên quan đến sự kiện, hội nghị và hoạt động gây quỹ.
 • Quản lý các dự án nội bộ với thời gian, chi phí và các nhiệm vụ theo đúng lịch trình
 • Một hệ thống duy nhất để quản lý dữ liệu của nhà tài trợ/ nhà cung cấp/ nhà cấp vốn/ nguồn tài trợ từ các khoản thu và giao dịch doanh thu, giúp đơn giản hóa quy trình xử lý A/R, báo cáo tài chính, số liệu và đối chiếu.
 • Thiết lập đơn giản các mã kết hợp phân đoạn GL để tự động nhập dữ liệu của các giao dịch, dễ dàng xác định và gắn thẻ các giao dịch doanh thu bị hạn chế liên quan đến các khoản đóng góp/ tài trợ/ giải thưởng.
 • Khả năng hiển thị đầy đủ doanh thu theo thời gian thực và các yêu cầu lập hóa đơn của nhà tài trợ, các yêu cầu tài trợ / giải thưởng.
 • Thiết lập Lịch thanh toán để tự động lập hóa đơn cho các khoản trợ cấp. Cảnh báo có thể được thiết lập để thông báo cho nhân viên kế toán xuất hóa đơn vào những ngày cụ thể.
 • Báo cáo và Tìm kiếm có thể có bộ lọc theo ngày hoặc thời gian cho các yêu cầu lập hóa đơn của nhà tài trợ.

Ảnh hưởng kinh doanh

Tự động hóa vòng tài trợ

Tự động theo dõi thời gian và chi phí cho các giao dịch ; quản lý chi phí trong nhiều năm, theo dõi các điều khoản và điều kiện của nhà tài trợ.

Hệ thống hợp nhất

Hệ thống Tài trợ của NetSuite duy trì tất cả các điều khoản, điều kiện và mốc thời gian liên quan để thông tin quan trọng về tài trợ nằm ở một nơi duy nhất. Một hệ thống quản lý dữ liệu của nhà tài trợ/ nguồn tài trợ từ các khoản phải thu và giao dịch doanh thu.

Khả năng hiển thị tuyệt vời

Có được cái nhìn đầy đủ về các khoản đóng góp, tài trợ ở từng cấp độ,  doanh thu cũng như các yêu cầu lập hóa đơn của nhà tài trợ và các yêu cầu về giải thưởng tài trợ.

.

Báo cáo FASB tự động

Tạo báo cáo FASB một cách nhanh chóng với khả năng tuân thủ cấu hình báo cáo đơn giản cho lãnh đạo điều hành, thành viên hội đồng quản trị, kiểm toán viên bên ngoài cũng như nhóm kế toán nội bộ.


Tuân thủ FASB một cách dễ dàng

Loại bỏ việc phỏng đoán, xuất dữ liệu thủ công và thao túng dữ liệu bởi nhóm tư vấn bên ngoài doanh nghiệp. Với NetSuite, doanh nghiệp có thể tùy chỉnh báo cáo được tuân thủ theo FASB, tích hợp dựa trên Phân đoạn GL tùy chỉnh và Biểu đồ tài khoản được UCOA phê duyệt, liên kết chặt chẽ với mục hàng Biểu mẫu 990.

 • Báo cáo tình hình tài chính: Bảng cân đối kế toán đã được sửa đổi để đáp ứng các yêu cầu báo cáo tài chính của FASB.
 • Báo cáo Chi phí Chức năng: Báo cáo tất cả các chi phí được chia nhỏ theo “Dịch vụ Chương trình”, “Quản lý và Tổng hợp” và “Gây quỹ”, theo yêu cầu của FASB.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Kiểm soát dòng tiền ra và vào do nguồn tài trợ.
 • Báo cáo hoạt động: Báo cáo doanh thu cho các quỹ bị hạn chế để hỗ trợ Báo cáo hoạt động. Liệt kê tất cả các giao dịch doanh thu theo tài khoản và quỹ.
 • Hỗ trợ Báo cáo Hoạt động FASB của Chương trình / Quỹ: Báo cáo doanh thu cho các quỹ bị hạn chế để hỗ trợ Báo cáo hoạt động. Liệt kê tất cả các giao dịch doanh thu theo phân khúc quỹ / chương trình.
 • Báo cáo Hoạt động Tài trợ: Một Báo cáo Doanh thu và Chi tiêu kết hợp bao gồm các phân loại Tài sản Ròng, có thể được phân cho một khoản tài trợ duy nhất hoặc cung cấp một cái nhìn so sánh về tất cả các khoản tài trợ.

Ảnh hưởng kinh doanh

Tuân thủ FASB với sự tin cậy cao

Các báo cáo FASB tiêu chuẩn được tích hợp sẵn giúp việc báo cáo trở nên dễ dàng và minh bạch hơn cho các thành viên hội đồng quản trị, kiểm toán viên và lãnh đạo.

Đổi mới quyền quản lý

Có được khả năng hiển thị đầy đủ về số dư quỹ giới hạn/không bị giới hạn và đóng góp tài trợ ở các cấp độ giao dịch.

Phân khúc tài chính đơn giản và linh hoạt

Hợp lý hóa Sơ đồ Tài khoản của tổ chức bằng cách sử dụng các phân đoạn tùy chỉnh GL được xác định trước, mang lại khả năng hiển thị đầy đủ về nguồn quỹ và việc sử dụng quỹ.


Khả năng minh bạch tài chính tuyệt vời

Đơn giản hóa Biểu đồ tài khoản của tổ chức bằng cách sử dụng các phân đoạn tùy chỉnh GL được xác định trước để loại bỏ các chuỗi mã tài khoản dài, dễ xảy ra lỗi và đạt được khả năng hiển thị đầy đủ về nguồn quỹ và việc sử dụng quỹ. Phân khúc tài chính làm giảm sự phức tạp và cồng kềnh của biểu đồ tài khoản truyền thống, đồng thời mở rộng chức năng báo cáo và phân tích.

NetSuite với khả năng cung cấp sẵn 12 phân đoạn để mã hóa các giao dịch chi phí và doanh thu. Các phân đoạn tùy chỉnh cho phép tổ chức đặt ra giới hạn quỹ dựa trên thời gian hoặc ý định của nhà tài trợ, phân loại các luồng doanh thu, theo dõi các danh mục chi phí chức năng, chỉ định quỹ cho một chương trình cụ thể và hơn thế nữa. Kết quả là khả năng quản lý quỹ tuyệt đối với báo cáo tuân thủ FASB có thể tùy chỉnh, bảng điều khiển và KPIs dựa trên vai trò có sẵn cho đội ngũ nhân viên, quản lý và lãnh đạo.

Doanh nghiệp có thể tùy chỉnh, tự tạo ra phân đoạn tài chính phù hợp, chính xác với nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Theo dõi các dòng doanh thu đa dạng như trợ cấp, đóng góp dưới dạng  tiền mặt, cam kết, quà tặng hiện vật, dịch vụ và bán vé.
 • Tương quan doanh thu với các giao dịch chi phí liên quan để hiển thị rõ ràng các khoản tiền được chi vào bất kỳ lúc nào theo thời gian thực.
 • Mã hóa các giao dịch doanh thu và các loại chi phí để cung cấp khả năng hiển thị, kiểm soát và quản lý các khoản tiền nhận được từ các nguồn tài trợ và các loại doanh thu đa dạng.
 • Đối với mỗi dự án, doanh nghiệp có thể theo dõi các nhiệm vụ đã được lên lịch, thời gian, tỷ lệ phần trăm hoàn thành và chi phí cho các chương trình và trợ cấp.
 • Theo dõi mối quan hệ giữa nhiều nguồn doanh thu và vùng địa lý.
 • Tạo tổ hợp mã phân đoạn GL không giới hạn để nhập dữ liệu chính xác và dễ dàng hơn; có được khả năng hiển thị tuyệt vời về số dư quỹ và số liệu hiệu suất.
 • Sử dụng 12 phân đoạn được xác định trước hoặc doanh nghiệp có thể tự tạo ra phân đoạn phù hợp với nhu cầu kinh doanh riêng của mình. 

Ảnh hưởng kinh doanh

Đổi mới quyền quản lý

Hợp lý hóa Sơ đồ tài khoản của tổ chức bằng cách sử dụng các phân đoạn tùy chỉnh GL được xác định trước. Đổi mới hệ thống nhập dữ liệu với công cụ phân đoạn của NetSuite, kết hợp các phân đoạn không giới hạn.

Tuân thủ FASB

Gắn thẻ doanh thu, thời gian và chi phí bằng cách sử dụng phân đoạn tùy chỉnh GL. Xây dựng các báo cáo FASB tự động — Báo cáo Chi phí Chức năng, Báo cáo Hoạt động, Dòng tiền.

.

Báo cáo minh bạch

Có được khả năng hiển thị đầy đủ về số dư quỹ giới hạn/không giới hạn và đóng góp tài trợ ở các cấp độ giao dịch. Sử dụng hơn 250 báo cáo, bảng điều khiển tiêu chuẩn và tùy chỉnh với quyền truy cập theo thời gian thực vào hiệu suất tài chính và hoạt động bằng cách sử dụng Công cụ báo cáo tùy chỉnh của NetSuite.

KPI, Vai trò và Trang tổng quan

Từ báo cáo tuân thủ FASB, đến các chỉ số và phân tích dựa trên vai trò, insight và ra quyết định, doanh nghiệp sẽ có được bức tranh toàn cảnh hơn về hiệu suất của toàn bộ tổ chức theo yêu cầu và theo thời gian thực.


Báo cáo về những chỉ số quan trọng

Trang tổng quan phi lợi nhuận, Chỉ số hiệu suất chính, Phân tích và Báo cáo

 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định kịp thời các điểm thuận lợi, các vấn đề và các điểm chưa phù hợp với bảng điều khiển được xây dựng sẵn cho Giám đốc điều hành, Kiểm soát viên, Giám đốc tài chính, Quản lý chương trình, Phát triển và Tài trợ.
 • Điều chỉnh KPI trong toàn tổ chức bằng cách sử dụng thẻ điểm do Charity Navigator đề xuất cho các mục như Hiệu quả gây quỹ, Hiệu quả chương trình, Tỷ lệ quản lý, Tỷ lệ gây quỹ, Dòng tiền trên Tổng nợ, Tỷ lệ đóng góp và hơn thế nữa.
 • Tuân thủ quy cách Báo cáo – tạo các báo cáo FASB — Báo cáo Chi phí Chức năng, Báo cáo Hoạt động, Dòng tiền nhanh chóng.
 • Kết hợp hài hòa giữa việc gây quỹ và báo cáo tài chính trong cùng một hệ thống với các mẫu báo cáo gây quỹ được tích hợp sẵn. 
 • Dữ liệu được cụ thể hóa với hơn 250 báo cáo, tìm kiếm, KPI và trang tổng quan dành riêng cho tổ chức phi lợi nhuận, được tạo sẵn và có thể tùy chỉnh.

Ảnh hưởng kinh doanh

Cải thiện việc ra quyết định

Thúc đẩy việc ra quyết định tốt hơn, nhanh hơn với dữ liệu và báo cáo theo thời gian thực cũng như trang tổng quan được cá nhân hóa.

.

Tập trung vào các chỉ số quan trọng

Tùy chỉnh các định nghĩa về “thành công” trên toàn tổ chức bằng cách sử dụng thẻ điểm do Charity Navigator đề xuất.

 

Kết hợp giữa việc gây quỹ và tài chính

Tạo báo cáo chi tiết, khuyến khích các đối thoại về tiến độ đạt được mục tiêu bằng cách sử dụng điểm chuẩn giữa các bộ phận.

.

Theo dõi hiệu quả chương trình

Ra quyết định chính xác hơn dựa trên dữ liệu bằng cách sử dụng thẻ điểm do Charity Navigator ™ đề xuất cho các chỉ số chương trình quan trọng.


Đo lường Hiệu suất Xuất sắc

Thẻ điểm KPI 

Cơ quan giám sát Charity Navigator khuyến nghị giám sát chặt chẽ các chi phí chức năng để thể hiện cam kết tài trợ cho các chương trình và dịch vụ một cách hiệu quả.

Với thẻ điểm tích hợp của NetSuite, doanh nghiệp có thể sắp xếp, đưa ra các định nghĩa về “thành công” trên toàn tổ chức bằng cách sử dụng các chỉ số quản trị được đề xuất của Charity Navigator cho các mục như Hiệu quả gây quỹ, Hiệu quả chương trình, Tỷ lệ quản trị, Tỷ lệ gây quỹ, Dòng tiền trên Tổng nợ và Tỷ lệ đóng góp.

.


Ảnh hưởng kinh doanh

Tập trung vào các chỉ số quan trọng

 

Doanh nghiệp có thể sắp xếp, đưa ra các định nghĩa về “thành công” trên toàn tổ chức bằng cách sử dụng các chỉ số quản trị được đề xuất của Charity Navigator

Cải thiện việc ra quyết định

 

Thúc đẩy việc ra quyết định tốt hơn, nhanh hơn với dữ liệu và báo cáo theo thời gian thực cũng như trang tổng quan được cá nhân hóa.

Kết hợp giữa việc gây quỹ và tài chính

 

Tạo báo cáo chi tiết, khuyến khích các đối thoại về tiến độ đạt được mục tiêu bằng cách sử dụng điểm chuẩn giữa các bộ phận.

Quản lý chi tiêu

Đảm bảo thực hiện đầy đủ Trách nhiệm Kế toán và quản lý ngân sách, đồng thời toàn quyền kiểm soát và có được tầm nhìn tuyệt đối với tổng chi tiêu.


Có được cái nhìn hoàn chỉnh về quá trình chi tiêu

Quản lý chi tiêu

 • Tự động hóa, hoàn chỉnh quá trình thu mua hàng hóa và dịch vụ.

 • Thiết lập ngân sách, kiểm soát chi tiêu để đảm bảo tuân thủ các chính sách.

 • Có được tầm nhìn theo thời gian thực về các xu hướng chi tiêu trong tổ chức.

 • Theo dõi và quản lý hiệu quả các chi phí chi tiết liên quan đến các khoản tài trợ và quỹ.

 • Giới hạn thời gian và chi phí với một hoặc nhiều nguồn quỹ; quản lý các khoản trợ cấp trong nhiều năm.

 • Các quy trình phê duyệt theo nhiều cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp và quản lý quỹ/chương trình và đảm bảo các chi phí nằm trong chính sách của tổ chức.

 • Bảng điều khiển thu mua và cảnh báo qua email để đảm bảo việc thu mua được hoàn thành và thanh toán đúng hạn.

 • Lịch trình phân bổ chi phí trực tiếp / gián tiếp giữa các khoản tài trợ và quỹ / chương trình.

 • Các khoản chi phí hoặc tài sản cố định được xác định trước, cũng như lịch thanh toán hoặc mẫu khấu hao mặc định.

 • Khả năng theo dõi và giám sát hàng tồn kho.


Ảnh hưởng kinh doanh

Kiểm soát chi tiêu

Tự động hóa quy trình thu mua để thanh toán và tăng khả năng quản lý chi tiêu.

.

Đảm bảo tuân thủ

Định cấu hình các yêu cầu, ủy quyền và phê duyệt.

 

.

Cơ cấu Quản lý Mối quan hệ


Cơ cấu và Quỹ tài chính

 

Hoạt động CRM & Gây quỹ

 

 • Theo dõi các cá nhân, tổ chức, các mối quan hệ cần thiết và các dòng doanh thu.

 • Quản lý tất cả các giao dịch tài chính trong một bộ công cụ thống nhất.

 • Xây dựng cầu nối giữa các hệ thống: NetSuite tích hợp dữ liệu cấu thành và giao dịch với các hệ thống bên ngoài.

 • Quản lý và vun đắp các mối quan hệ quan trọng với chế độ xem 360 độ về tất cả các thành phần.

 • Thiết lập và tùy chỉnh quy trình làm việc phù hợp với nhu cầu riêng của tổ chức.

 • Theo dõi hành động, gửi email, phân loại các thành phần mối quan hệ.

 • Xây dựng thông tin chi tiết: tạo báo cáo gây quỹ và tài chính trong cùng một hệ thống.


Ảnh hưởng kinh doanh

Tích hợp Tài chính và Gây quỹ

Tích hợp tất cả các dữ liệu cần thiết trên cùng một hệ thống: hợp nhất dữ liệu gây quỹ và tài chính.

Nâng cao khả năng tài chính

Có được cái nhìn toàn cảnh từ quá trình gây quỹ, đến tài chính, và lên kế hoạch chương trình.

Thông tin chi tiết và cái nhìn 360 độ trên toàn tổ chức

Với các thông tin chi tiết và chính xác, tổ chức có thể đưa ra quyết định tốt hơn về các chương trình, con người và các động lực kinh doanh chính khác

Đám mây toàn cầu


Mở rộng sứ mệnh của doanh nghiệp trên toàn cầu bằng nền tảng đám mây

NetSuite Cloud: OneWorld

 • NetSuite – giải pháp hàng đầu với sự phát triển gắn liền với nền tảng đám mây.
 • Thực hiện các hoạt động CNTT của tổ chức bằng trình duyệt có kết nối Internet.
 • Độ tin cậy: Các ứng dụng, hệ điều hành, máy chủ và thiết bị chuyển mạch mạng đều do NetSuite quản lý.
 • Bảo mật: Thời gian hoạt động, bảo trì ứng dụng, khắc phục sự cố và nâng cấp hệ thống.
 • Thuận tiện cho các tổ chức đa chi nhánh: Dễ dàng truy cập bất cứ lúc nào và từ bất cứ đâu.
 • Quản lý chi nhánh trên toàn cầu bằng một hệ thống duy nhất.
 • Với NetSuite, doanh nghiệp có được tầm nhìn bao quát trên mọi khía cạnh, dù doanh nghiệp hoạt động đa quốc gia và phải sử dụng nhiều loại ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ khác nhau.
 • Điều chỉnh sự khác biệt về tiền tệ, thuế và tuân thủ pháp luật theo cấp địa phương, với sự hợp nhất và tổng hợp thông tin trên từng khu vực và toàn cầu.

 Ảnh hưởng kinh doanh

Quản lý nguồn lực toàn cầu với nền tảng đám mây

Làm việc mọi lúc, mọi nơi; quản lý toàn bộ tổ chức với quy mô toàn cầu trên một nền tảng duy nhất.

Tập trung vào sứ mệnh của tổ chức thay vì quản trị IT

Mở rộng sứ mệnh của tổ chức ra toàn cầu và tập trung nguồn lực hướng đến tác động xã hội thay vì quản lý sự phức tạp IT.

NetSuite có giải pháp cho các nhu cầu đặc thù

 • Yêu cầu kinh doanh: Hệ thống ERP phải đáp ứng nhu cầu kinh doanh và phù hợp với quy trình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Bảo mật: Hệ thống ERP nên có các tính năng bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu và ngăn chặn truy cập trái phép.
 • Khả năng mở rộng: Hệ thống phải có khả năng mở rộng để đáp ứng các nhu cầu trong tương lai, bao gồm tăng trưởng và thay đổi các yêu cầu kinh doanh.
 • Uy tín NCC: Trước khi triển khai giải pháp ERP, doanh nghiệp không cần phải tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp với bề dày kinh nghiệm trong triển khai hệ thống.
 • Tùy chỉnh: Hệ thống phải cho phép tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu kinh doanh cụ thể và tích hợp với các hệ thống khác.
 • Hỗ trợ và bảo trì: Nhà cung cấp nên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và bảo trì đáng tin cậy để đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru và giảm thiểu rủi ro về downtime.
 • Tích hợp: Hệ thống ERP nên tích hợp với các hệ thống và ứng dụng khác như CRM, HRM.
 • Các tính năng dành riêng cho ngành: Hệ thống ERP nên có các tính năng dành riêng cho ngành, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp cũng như giảm thiểu chi phí triển khai.
 • Dễ sử dụng: Hệ thống phải thân thiện và dễ sử dụng, giảm chi phí đào tạo và rủi ro trong quá trình chuyển giao.
 • Chi phí: Xem xét tổng chi phí sở hữu (TCO), bao gồm chi phí cấp phép, triển khai, đào tạo và bảo trì.
 • Năng lực của nhà cung cấp: Khi lựa chọn đối tác triển khai ERP thì việc đánh giá năng lực của nhà cung cấp là yếu tố rất quan trọng.
 • Phương pháp quản lý dự án: Nhà cung cấp phải có một phương pháp quản lý dự án được xác định rõ ràng để đảm bảo triển khai suôn sẻ và thành công.
 • Đội ngũ quản lý: Nhà cung cấp phải có các nhóm chuyên gia giàu kinh nghiệm với chuyên môn đa dạng, bao gồm quản lý chức năng, kỹ thuật và dự án nhằm đảm bảo sự phù hợp và thành công của dự án.
 • Các chính sách hỗ trợ: Các chính sách mà một nhà cung cấp ERP cần có, bao gồm: tư vấn, hỗ trợ triển khai, bảo hành, đào tạo và hỗ trợ.
 • Khả năng tùy biến, chỉnh sửa và mở rộng: Doanh nghiệp có thể lựa chọn nhà cung cấp ERP có khả năng chỉnh sửa dễ dàng nhờ cấu trúc hay đặc thù kỹ thuật, đặc trưng tính năng của phần mềm để thuận lợi cho việc nâng cấp, mở rộng sau này.
 • Chuyên môn về quản lý thay đổi: Nhà cung cấp phải có kinh nghiệm trong quản lý thay đổi, đảm bảo doanh nghiệp có thể áp dụng hệ thống mới một cách suôn sẻ và hiệu quả.
 • Rủi ro và chi phí: Một nhà cung cấp dày dặn kinh nghiệm sẽ luôn biết được ích lợi, rủi ro và những cạm bẫy trong quá trình thực hiện dự án, như những loại chi phí công ty phải đối mặt trong quá trình triển khai và những rủi ro không thể bỏ qua