• Tiếng Việt
  • English

Cá nhân hóa email

Trang chủ / Cá nhân hóa email

CÁ NHÂN HÓA

CHO KHÁCH HÀNG CỦA BẠN BIẾT BẠN HIỂU HỌ

Sử dụng dữ liệu của bạn để tăng mức độ tương tác và chuyển đổi bằng các email được cá nhân hóa, có liên quan cao.

2.2_CORP_personalization_icon

BIẾN THÀNH CÁ NHÂN

Mỗi khách hàng là một cá nhân, vì vậy tiếp thị qua email cần được cá nhân hóa. Email được cá nhân hóa giúp tăng mức độ tương tác và chuyển đổi. Tạo phân đoạn bằng cách sử dụng dữ liệu hồ sơ người đăng ký, thông tin mua hàng, hành vi nhấp chuột và truy cập, vị trí địa lý, dữ liệu nhân khẩu học, v.v.

 Tự động hóa các đề xuất sản phẩm được cá nhân hóa trong email – ngay cả trong email giao dịch – và trên trang web của bạn. Gửi email khôi phục được nhắm mục tiêu cho những người mua sắm đã bỏ giỏ hàng hoặc trình duyệt trang web.

Personalization_Browse-Abandonment-Emails-sketch-v2

GỬI ĐÚNG TIN NHẮN ĐẾN ĐÚNG ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Trình tạo phân đoạn cho phép bạn tạo danh sách động gồm các địa chỉ liên hệ được nhóm lại với nhau theo tiêu chí mà bạn xác định, giúp bạn dễ dàng nhắm mục tiêu danh sách người đăng ký để email của bạn luôn có liên quan.

ĐƯA NGƯỜI MUA HÀNG TRỞ LẠI GIỎ HÀNG CỦA HỌ

Tự động hóa email từ bỏ giỏ hàng được cá nhân hóa để thu hút lại những người mua sắm thêm mặt hàng vào giỏ hàng nhưng rời đi mà không mua.

Nhận thông tin chi tiết

Personalization_Abandoned-Cart-Emails-sketch-v2

“Chúng tôi sử dụng các đề xuất như một phần của chuỗi khôi phục lại.
Đó là chiến lược đã giúp doanh thu từ email tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái.”

4.1_CORP_Customers_1_coolstuff_white
Personalization_Browse-Abandonment-Emails-sketch-v2

BIẾN TRÌNH DUYỆT THÀNH NGƯỜI MUA

Gửi email từ bỏ trình duyệt để nhắc người mua sắm về các sản phẩm họ đã trình duyệt trên trang web của bạn nhằm thu hút và thúc đẩy họ mua hàng.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM ĐƯỢC DỰ ĐOÁN LÀ NGƯỜI MUA SẮM CÓ THỂ SẼ MUỐN

Thêm các đề xuất sản phẩm được cá nhân hóa vào email và trang web của bạn để tạo thông tin liên lạc tự động, có mức độ liên quan cao nhằm tăng mức độ tương tác và doanh thu.

Personalization_Product_Recc_Email-sketch-v2
Platform_Transactional-Emails-sketch-v2

KHAI THÁC NHIỀU HƠN TỪ CÁC EMAIL GIAO DỊCH CỦA BẠN

Các email giao dịch có thể làm được nhiều việc hơn là chỉ cung cấp thông báo về đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Các email này có thể mở rộng thương hiệu doanh nghiệp, thông tin và khuyến khích khách hàng mua sản phẩm mới.

                                                          Sẵn sàng để bắt đầu?