• Tiếng Việt
  • English

Hạ tầng công nghệ SuiteCloud

Trang chủ / Hạ tầng công nghệ SuiteCloud

Quản lý Dữ liệu cấp Doanh nghiệp, Bảo mật và Tính khả dụng

Là nhà cung cấp ERP đám mây lớn nhất thế giới, được sử dụng bởi hơn 24.000 khách hàng, NetSuite cung cấp cơ sở hạ tầng đám mây để đảm bảo các doanh nghiệp có thể hoàn toàn tự tin vận hành các ứng dụng quản lý kinh doanh của mình trên đám mây.

Từ năm 1998, NetSuite đã cung cấp quyền riêng tư dữ liệu toàn diện, quản lý dữ liệu, bảo mật và tính khả dụng để chạy các ứng dụng ERP, CRM và thương mại điện tử quan trọng. Với nhiều trung tâm dữ liệu, NetSuite cung cấp hạ tầng công nghệ mã hóa tiêu chuẩn “enterprise-grade” (tiêu chuẩn bảo mật cho doanh nghiệp) đồng thời cung cấp quy mô đã được kiểm chứng:

Bảo mật Ứng dụng

Bảo mật ứng dụng linh hoạt và toàn diện của NetSuite tích hợp các tiêu chuẩn mã hóa 256-bit, chính sách mật khẩu cấp doanh nghiệp, bảo mật cấp trường dựa trên vai trò, v.v...

Bảo mật Hoạt động

Tính năng bảo mật hoạt động của NetSuite cung cấp các biện pháp kiểm soát đầu cuối bao gồm hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập, các chứng chỉ bảo mật nghiêm ngặt như PCI-DSS và các giao thức bảo mật vật lý nghiêm ngặt.

Quản lý Dữ liệu

Netsuite cung cấp các mức độ khác nhau của data redundancy, khôi phục dữ liệu sau thảm họa cấp toàn cầu và mở rộng cấp doanh nghiệp nhằm đảm bảo doanh nghiệp có thể vận hành 24/7.

Tính khả dụng

NetSuite cung cấp tính khả dụng tốt nhất trong phân khúc với SLA là 99,5% thời gian hoạt động, cùng với trạng thái thời gian hoạt động minh bạch và tính khả dụng.

Hiệu quả Năng lượng

Cơ sở hạ tầng đám mây của NetSuite cho phép các công ty hoạt động một cách bền vững và giảm mức tiêu thụ điện tổng thể của phòng máy chủ lên đến 99% so với on-premise.

Tìm hiểu về Quản lý Kinh doanh Toàn cầu OneWorld