• Tiếng Việt
  • English

Lập kế hoạch chuỗi cung ứng

Trang chủ / Lập kế hoạch chuỗi cung ứng

Lập kế hoạch chuỗi cung ứng NetSuite giúp doanh nghiệp cân bằng cung và cầu với sự kết hợp giữa kiểm soát chi phí, thời gian thực hiện và mức độ dịch vụ. Sử dụng các kỹ thuật lập kế hoạch nhu cầu và quản lý hàng tồn kho, kết hợp với công cụ lập lịch và phân tích dự đoán, tính năng lập kế hoạch chuỗi cung ứng của NetSuite cho phép các doanh nghiệp đưa ra quyết định sáng suốt để đảm bảo sản phẩm có sẵn trong khi giữ lượng tồn kho dư thừa ở mức tối thiểu.

Lợi ích nổi bật

Tăng độ trung thành của khách hàng

Đảm bảo các đơn đặt hàng luôn sẵn sàng, tăng sự hài lòng của khách hàng với việc giao hàng đúng hẹn.

Tăng khả năng sinh lời

Có đủ hàng để đáp ứng các đơn đặt hàng, tránh tình trạng dư thừa hàng dẫn đến hàng quá hạn.

Tối đa hóa sản xuất

Giữ cho quá trình sản xuất diễn ra trơn tru, với mọi nguyên vật liệu, máy móc và nhân công luôn sẵn sàng.

Tính năng Sản phẩm

Tính năng hoạch định năng lực giúp nắm bắt và phân tích năng lực sản xuất. NetSuite lập kế hoạch năng lực tạm tính (RCP) để đánh giá nhu cầu sản xuất dựa trên sự sẵn có của nguồn lực, từ đó báo cáo đến bộ phận sản xuất. RCP cũng có thể tổng hợp dữ liệu trong khoảng thời gian đó để báo cáo về công suất và lao động còn lại và ước tính nhu cầu nguyên vật liệu, thiết bị. Các kế hoạch RCP phản ánh cung và cầu dựa trên dữ liệu NetSuite tại một thời điểm xác định và có thể được sửa đổi để tạo ra các kịch bản cho thấy các sửa đổi ảnh hưởng như thế nào đến những thay đổi trong cung, cầu hoặc cả hai.

Phân hệ Hoạch định nhu cầu của NetSuite cung cấp các phương thức khác nhau để tính toán và dự đoán nhu cầu dựa trên các nhu cầu lịch sử, cơ hội mới và dự báo bán hàng được nhập tự động hoặc thủ công. Doanh nghiệp có thể lên dự báo theo nhu cầu hàng tháng hoặc hàng tuần và tạo dự báo bằng cách sử dụng đường trung bình động, hồi quy tuyến tính hoặc tính toán trung bình theo mùa; ngoài ra, người dùng vẫn có thể xem xét và chỉnh sửa nhu cầu dự báo trước khi tiếp tục lập kế hoạch cung ứng. Doanh nghiệp cũng có thể yêu cầu hệ thống tạo ra dự báo nhu cầu dựa trên dự báo bán hàng.

Công cụ hoạch định nhu cầu của NetSuite kiểm soát quá trình cân bằng cung và cầu. Khi xu hướng nhu cầu đã được đánh giá và lập kế hoạch, quy trình lập kế hoạch cung ứng bắt đầu và cố gắng tạo ra các đơn đặt hàng mua, làm việc và chuyển giao dựa trên nhiều cài đặt được tìm thấy trong hồ sơ mặt hàng. Khoảng thời gian Cung cấp, Lô cho Lô và Cố định nằm trong số các phương pháp được sử dụng để xác định số lượng và quy mô của các đơn đặt hàng được tạo, đồng thời xem xét mức tiêu thụ, hàng rào thời gian và lên lịch khai báo lại các tham số in/out.

Công cụ Tháp kiểm soát chuỗi cung ứng mô phỏng cung và cầu hàng tồn kho trên toàn bộ chuỗi cung ứng, giúp bộ phận logistics phân tích năng lực, lập kế hoạch mua và sản xuất hàng tồn kho. Dự báo chính xác bằng cách sử dụng mô phỏng cho cả hàng tồn kho và lắp ráp / hóa đơn nguyên vật liệu, bao gồm cả những mặt hàng có số lô và số sê-ri. Mô phỏng cho thấy số dư hàng tồn kho đang hoạt động, dựa trên đơn đặt hàng bán hàng và lượng hàng tồn kho trong tương lai, cũng như những thay đổi đối với BOM hoặc quy trình sản xuất sẽ tác động đến doanh nghiệp như thế nào. Sử dụng các công cụ dự đoán rủi ro, bộ phận kế hoạch có thể hiểu rõ hơn về các tác động có thể ảnh hưởng đến quy trình kinh doanh.

Kế hoạch sản xuất hiệu quả thiết lập lộ trình cho từng hạng mục, ước tính ngày bắt đầu và kết thúc của hạng mục và đánh giá năng lực hiện có để hoàn thành công việc. Lập kế hoạch sản xuất cho phép doanh nghiệp sắp xếp, kiểm soát và tối ưu hóa khối lượng công việc sản xuất hoặc chế tạo trong một khoảng thời gian cố định. Lập lịch phân bổ tài nguyên máy móc để hoàn thành hiệu quả các đơn đặt hàng công việc dựa trên trình tự FIFO do người lập kế hoạch thiết lập.

Tìm hiểu thêm về Giải pháp Oracle NetSuite ERP