• Tiếng Việt
 • English

Lập kế hoạch chuỗi cung ứng

Trang chủ / Lập kế hoạch chuỗi cung ứng

Dễ dàng cân bằng cung và cầu trong toàn bộ chuỗi cung ứng bằng cách sử dụng kết hợp kỹ thuật và chiến lược

Lập kế hoạch chuỗi cung ứng là một quá trình phức tạp với mục đích cân bằng giữa cung và cầu, giữa trong nước và quốc tế, từ đó đem đến sự phù hợp giữa kiểm soát chi phí, thời gian thực hiện và cấp độ dịch vụ. NetSuite sử dụng các kỹ thuật hoạch định nhu cầu và quản lý hàng tồn kho nâng cao, giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định đúng đắn và tăng chỉ số giao hàng đúng hạn. Mỗi địa điểm lưu trữ hàng tồn kho có thể được thiết lập với các thông số duy nhất, từ đó cung cấp khả năng kiểm soát chặt chẽ chuỗi cung ứng.

Tính năng sản phẩm

Tháp kiểm soát chuỗi cung ứng

NetSuite đã làm việc với khách hàng để hiểu rõ hơn cách họ điều hành và giám sát chuỗi cung ứng phức tạp của mình. Ảnh chụp nhanh Tháp điều khiển cung cấp chế độ xem theo giờ quốc tế, hiển thị vị trí hàng tồn kho hiện tại và tương lai trên toàn bộ chuỗi cung ứng.

Tính năng này hỗ trợ hiển thị hàng tồn kho trong kế hoạch cùng với các nhu cầu hoặc nguồn cung ảnh hưởng trong khung thời hạn và trong toàn bộ chuỗi cung ứng từ đó dễ dàng xác định các vấn đề tiềm ẩn.

Đặc điểm nổi bật:

 • Chủ động theo dõi hàng tồn kho, nhu cầu và nguồn cung trên toàn bộ chuỗi cung ứng.
 • Chế độ xem theo giai đoạn giúp xác định sự mất cân bằng trong tương lai về cung và cầu
 • Lọc kết quả theo công ty con và vị trí
 • Đi sâu vào các giao dịch, giúp đưa ra các quyết định chính xác
 • Kết xuất từ DataGrid sang Excel.

Quản lý nhu cầu

Phân hệ Hoạch định nhu cầu của NetSuite cung cấp các phương thức khác nhau để tính toán và dự đoán nhu cầu dựa trên các nhu cầu lịch sử, cơ hội mới và dự báo bán hàng được nhập tự động hoặc thủ công. Doanh nghiệp có thể lên dự báo theo nhu cầu hàng tháng hoặc hàng tuần và tạo dự báo bằng cách sử dụng đường trung bình động, hồi quy tuyến tính hoặc tính toán trung bình theo mùa; ngoài ra, người dùng vẫn có thể xem xét và chỉnh sửa nhu cầu dự báo trước khi tiếp tục lập kế hoạch cung ứng. Bạn cũng có thể yêu cầu hệ thống tạo ra dự báonhu cầu dựa trên dự báo bán hàng.

Đặc điểm nổi bật:

 • Phân tích nhu cầu lịch sử
 • Kết hợp dự báo bán hàng
 • Nhập từ CSV hoặc web service.

Quản lý chuỗi cung ứng

Công cụ hoạch định nhu cầu của NetSuite kiểm soát quá trình cân bằng cung và cầu. Khi xu hướng nhu cầu đã được đánh giá và lập kế hoạch, quy trình lập kế hoạch cung ứng bắt đầu và cố gắng tạo ra các đơn đặt hàng mua, làm việc và chuyển giao dựa trên nhiều cài đặt được tìm thấy trong hồ sơ mặt hàng. Khoảng thời gian Cung cấp, Lô cho Lô và Cố định nằm trong số các phương pháp được sử dụng để xác định số lượng và quy mô của các đơn đặt hàng được tạo, đồng thời xem xét mức tiêu thụ, hàng rào thời gian và lên lịch khai báo lại các tham số in/out.

Đặc điểm nổi bật:

 • So sánh giữa đơn hàng theo kế hoạch và thực tế
 • Hoạch định cung ứng đa địa điểm
 • Quản lý nhà cung cấp

Tìm hiểu thêm về Quản lý chuỗi cung ứng của NetSuite