• Tiếng Việt
  • English

SuiteSuccess

Nhà cung cấp Giải pháp

Trang chủ / Nhà cung cấp Giải pháp

Kiến tạo thành công Vòng đời khách hàng

SuiteSuccess dành cho các Nhà cung cấp Giải pháp

Với NetSuite – giải pháp ERP trên nền tảng điện toán đám mây hàng đầu, bạn có thể khởi chạy, điều hành và phát triển tổ chức của mình. NetSuite hiểu biết sâu sắc về các nhà cung cấp giải pháp và những thách thức mà họ phải đối mặt. Tận dụng kinh nghiệm này, NetSuite đã phát triển SuiteSuccess, một phương pháp mới tập trung vào bốn lĩnh vực chính:

Kinh nghiệm hàng đầu

Giống như tất cả các nhà cung cấp giải pháp, mô hình kinh doanh của bạn là duy nhất. Với SuiteSuccess, chúng tôi đã phát triển một giải pháp có sẵn dựa trên kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp công nghệ. Hệ thống tính năng quản lý dự án, quản lý nguồn lực, và quy trình thanh toán được xây dựng trên bộ dữ liệu thiết kế cho các công ty cung cấp giải pháp khác nhau.

Tương tác liên tục trong Vòng đời Khách hàng

Tận dụng sự hiểu biết sâu sắc về các công ty trong lĩnh vực cung cấp giải pháp, SuiteSuccess đảm bảo thành công thông qua phương pháp tiếp cận tư vấn từ bán hàng đến triển khai hỗ trợ, kéo dài vòng đời khách hàng.

Triển khai theo Giai đoạn

Cung cấp cách tiếp cận nhanh và theo giai đoạn trong khi chuyển đổi doanh nghiệp để đạt được kết quả đã đề ra; được xây dựng từ kinh nghiệm triển khai các dự án khác nhau.

Business Intelligence

SuiteSuccess cung cấp hệ thống báo cáo có sẵn và dashboard chuyên nghiệp.

"Netsuite đã cho chúng tôi khả năng lựa chọn con đường phát triển của mình. Chúng tôi có thể đưa ra quyết định tốt hơn bằng cách sử dụng dữ liệu thời gian thực."
— JEFFREY SMITH, GOLDEN STAR TECHNOLOGY
Tìm hiểu thêm
Explainer Video: SuiteSuccess dành cho các Nhà cung cấp Giải pháp
Xem video
Previous
Next

Lợi ích

Hợp lý hóa hiệu quả hoạt động

Làm việc trên một nền tảng duy nhất từ dashboard đến KPI, doanh nghiệp sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung vào các sáng kiến chiến lược.

Nền tảng tích hợp cho các dự án và tài chính

Nền tảng SuiteSuccess được xây dựng để phá vỡ các rào cản đang tồn tại của các bộ phận. Bằng cách thống nhất bộ phận front office và back office, NetSuite cung cấp cho các nhà cung cấp giải pháp khả năng nắm bắt thông tin đầy đủ về phân tích dự án theo thời gian thực và tình trạng tài chính thực sự của tổ chức.

Ra quyết định dựa trên dữ liệu

Quyền truy cập liên tục vào dữ liệu theo thời gian thực giúp dễ dàng theo dõi và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động các dự án. Từ đây, người quản lý vừa có thể truyền tải một cách ngắn gọn thông điệp này đến những người tham gia, vừa đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn trong tương lai.

Báo cáo đơn giản hóa và tuân thủ

Với CRM, PSA và tài chính tích hợp, việc báo cáo hoạt động chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. SuiteSuccess được tích hợp chức năng này để giảm bớt gánh nặng từ ngày đầu tiên.

Sẵn sàng ngay hôm nay!

Với SuiteSuccess, chúng tôi cung cấp các dashboard theo từng vai trò cụ thể. Không cần chờ đợi để bắt đầu, doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng để phát triển ngay từ bây giờ.