• Tiếng Việt
  • English

SuiteSuccess

Phi lợi nhuận

Trang chủ / Phi lợi nhuận

Xây dựng Thành công Khách hàng Trọn đời

NetSuite dành cho các Tổ chức Phi lợi nhuận

Với NetSuite, bạn có thể khởi chạy, điều hành và phát triển tổ chức của mình với giải pháp ERP đám mây# 1. NetSuite hiểu biết sâu sắc về các tổ chức phi lợi nhuận và những thách thức mà họ phải đối mặt. Tận dụng kinh nghiệm này, NetSuite đã phát triển SuiteSuccess, một phương pháp mới tập trung vào bốn lĩnh vực chính:

Tương tác Liên tục trong Vòng đời của Khách hàng

Tận dụng những gì chúng tôi biết về khách hàng trên tất cả các loại tổ chức phi lợi nhuận để đảm bảo thành công thông qua phương pháp tiếp cận tư vấn của chúng tôi từ bán hàng đến triển khai, và thông qua hỗ trợ— kéo dài toàn bộ vòng đời của bạn.

Thực hành Hàng đầu trong Tổ chức Phi Lợi nhuận

Với SuiteSuccess, bạn không chỉ nhận được phần mềm, mà bạn còn nhận được lợi ích từ kinh nghiệm của NetSuite trong ngành. Chúng tôi cung cấp các giải pháp và thực hành hàng đầu giúp tổ chức của bạn lên một tầm cao mới.

Triển khai theo Giai đoạn Thông minh

Cung cấp cách tiếp cận nhanh nhẹn và theo giai đoạn trong khi chuyển đổi doanh nghiệp của bạn để thúc đẩy kết quả; được xây dựng từ hai thập kỷ kinh nghiệm từ hàng ngàn lần triển khai.

Kinh doanh Thông minh

SuiteSuccess cung cấp hơn 250 báo cáo được tạo sẵn và trang tổng quan theo định hướng giá trị được phát triển từ nhiều năm sử dụng trong thế giới thực bởi hàng nghìn người có vai trò tương tự trong tổ chức phi lợi nhuận.

Lợi ích

Ra quyết định dựa trên dữ liệu

Quyền truy cập liên tục vào dữ liệu theo thời gian thực giúp dễ dàng theo dõi và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động các chương trình của bạn. Từ đây, bạn vừa có thể truyền tải một cách ngắn gọn thông điệp này đến những người tham gia, vừa đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn cho các chương trình trong tương lai.

Hoàn toàn minh bạch về tài chính

Nền tảng SuiteSuccess được xây dựng để phá vỡ các rào cản của bộ phận hiện đang tồn tại. Bằng cách thống nhất bộ phận tiền sảnh và bộ phận thông tin hành chính và dịch vụ hỗ trợ, NetSuite cung cấp cho các tổ chức phi lợi nhuận khả năng nắm bắt thông tin đầy đủ về tình trạng tài chính thực sự của tổ chức.

Hợp lý hóa hiệu quả hoạt động

Làm việc từ vai trò, trang tổng quan và KPI trên nguồn sự thật duy nhất, tổ chức của bạn sẽ thấy năng suất tăng lên ngay lập tức — cho phép có nhiều thời gian hơn để tập trung vào tăng tốc nhiệm vụ.

Báo cáo đơn giản hóa và tuân thủ

Với báo cáo FASB tự động và phân đoạn tài chính, việc báo cáo về hoạt động của bạn chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. SuiteSuccess có chức năng này được tích hợp để giảm bớt gánh nặng này từ Ngày 1

Sẵn sàng vào ngày đầu tiên

Với SuiteSuccess, chúng tôi cung cấp các trang tổng quan dành cho người dùng được xác định trước theo từng vai trò cụ thể và được phát triển từ nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi với các tổ chức giống như của bạn. Không cần chờ đợi để bắt đầu. Tổ chức của bạn đã sẵn sàng để phát triển ngay từ đầu.