• Tiếng Việt
  • English

SuiteSuccess

Phiên bản dành cho Người mới bắt đầu

Trang chủ / Phiên bản dành cho Người mới bắt đầu

Xây dựng Thành công Khách hàng Trọn đời

Phiên bản dành cho Người mới bắt đầu SuiteSuccess

Ấn bản dành cho Người mới bắt đầu SuiteSuccess của NetSuite là một giải pháp tổng thể được thiết kế để giúp các công ty nhỏ và đang phát triển nhanh chóng quản lý tất cả các khía cạnh kinh doanh của họ trong một hệ thống duy nhất. Đóng gói kinh nghiệm thu được từ hàng chục nghìn lần triển khai trên toàn thế giới được tích lũy trong hai thập kỷ vào một tập hợp các phương pháp hàng đầu, Ấn bản dành cho Người mới bắt đầu SuiteSuccess của NetSuite sẽ giúp bạn thiết lập và chạy nhanh chóng với các KPI, quy trình công việc, lời nhắc, báo cáo và trang tổng quan hướng giá trị được định cấu hình trước cho nhu cầu hàng ngày và chiến lược — cho tất cả các vai trò quan trọng trong doanh nghiệp của bạn ngay từ ngày đầu tiên.

 Ấn bản dành cho Người mới bắt đầu SuiteSuccess của NetSuite mang lại thành công nhanh chóng bằng cách tập trung vào bốn lĩnh vực chính:

THỰC HÀNH HÀNG ĐẦU TRONG TRUYỀN THÔNG

Giống như tất cả các doanh nghiệp, mô hình kinh doanh của bạn là duy nhất. Với Ấn bản dành cho Người mới bắt đầu SuiteSuccess, NetSuite cung cấp một tập hợp các quy trình, hoạt động và hệ thống độc đáo được thiết kế đặc biệt để mang lại giá trị. Ấn bản này cung cấp cho bạn một nền tảng vững chắc để chuyển đổi doanh nghiệp của bạn với một giải pháp được định cấu hình trước và một phương pháp luận đã được chứng minh.

TƯƠNG TÁC LIÊN TỤC TRONG VÒNG ĐỜI CỦA KHÁCH HÀNG

Tận dụng những gì chúng tôi biết về khách hàng trên tất cả các ngành công nghiệp và doanh nghiệp để đảm bảo thành công thông qua phương pháp tiếp cận tư vấn của chúng tôi từ bán hàng đến triển khai, và thông qua hỗ trợ và hơn thế nữa— kéo dài toàn bộ vòng đời của bạn.

TRIỂN KHAI THEO GIAI ĐOẠN THÔNG MINH

Cung cấp cách tiếp cận nhanh nhẹn và theo giai đoạn trong khi chuyển đổi doanh nghiệp của bạn để thúc đẩy kết quả; được xây dựng từ kinh nghiệm trong hàng nghìn lần triển khai, khách hàng có thể nhanh chóng đến xem trực tiếp. Cách tiếp cận theo giai đoạn thông minh để triển khai thông qua giải pháp Stairway của chúng tôi cho phép khách hàng sử dụng các khả năng dựa trên những gì doanh nghiệp cần và thúc đẩy thời gian xác định giá trị nhanh hơn và ROI tốt hơn.

KINH DOANH THÔNG MINH

SuiteSuccess cung cấp hơn 95 báo cáo được tạo sẵn và các vai trò được cấu hình trước với trang tổng quan và các chỉ số thông minh kinh doanh được phát triển từ việc sử dụng trong thế giới thực bởi những người có vai trò như bạn.

Nhận tất cả các chi tiết trong bản tóm tắt giải pháp Ấn bản dành cho Người mới bắt đầu SuiteSuccess của chúng tôi

Tài chính và Kế toán

Vai trò: Giám đốc Tài chính, Kiểm soát viên, Giám đốc Kế toán, Kế toán Cấp cao

Tài chính và kế toán là cốt lõi của mọi quy trình kinh doanh. Tìm hiểu cách bộ tích hợp của chúng tôi có thể hợp lý hóa và tự động hóa các chức năng tài chính và kế toán của bạn trong khi mở rộng quy mô với tổ chức của bạn.

Chơi Video

Khách hàng tiềm năng đến Ước tính

Vai trò: Giám đốc Bán hàng, Đại diện Bán hàng

Cải thiện tính thanh khoản, giảm thiểu khoảng trống tài trợ, nhận lợi nhuận cao hơn và đảm bảo tuân thủ bằng cách tận dụng giải pháp Tài khoản Phải trả của NetSuite giúp tự động hóa việc xử lý và thanh toán hóa đơn. Theo dõi NetSuite thông qua việc tạo khách hàng tiềm năng thông qua quá trình liền mạch để tạo ước tính cho khách hàng tiềm năng. Bộ tích hợp của NetSuite hợp lý hóa quy trình Khách hàng tiềm năng đến Ước tính của bạn đồng thời giúp tổ chức của bạn có được khả năng nắm bắt thông tin đầy đủ mà không cần nhiều nỗ lực.

Chơi Video

Quy trình Bán hàng - Thu tiền

Vai trò: Giám đốc Điều hành, Giám đốc Bán hàng, Đại diện Bán hàng, Giám đốc Nợ phải thu, Thư ký Nợ phải thu

NetSuite được thiết kế và phát triển để tạo điều kiện nhập đơn hàng liền mạch. Tìm hiểu cách NetSuite có thể mở rộng quy mô với tổ chức của bạn trong khi cho phép nhập đơn hàng hiệu quả, hoàn thành mặt hàng và xử lý hóa đơn trong một bộ tích hợp.

Chơi Video

Quy trình Mua hàng- Thanh toán

Vai trò: Quản lý kho, Giám đốc Mua hàng, Giám đốc Nợ phải trả, Thư ký Nợ phải trả

Tìm hiểu thêm về quy trình mua hàng- thanh toán trong NetSuite và cách thức giải pháp này có thể giúp tự động hóa và hợp lý hóa tất cả quy trình mua sắm của bạn trong khi cung cấp khả năng nắm bắt thông tin, hiệu quả và kiểm soát mua hàng hiệu quả trong tổ chức của bạn.

Chơi Video

Quản lý Mặt hàng

Vai trò: Quản lý Kho, Giám đốc Mua hàng

Tìm hiểu về quy trình quản lý mặt hàng trong NetSuite và cách thức giải pháp này có thể giúp tự động hóa toàn bộ quy trình quản lý kho hàng của bạn đồng thời cung cấp khả năng nắm bắt thông tin và kiểm soát nội bộ hiệu quả đối với quy trình mua hàng và bán hàng của bạn.

Chơi Video

Lợi ích

NetSuite cung cấp một bộ quy trình, hoạt động và hệ thống độc đáo được thiết kế đặc biệt để mang lại giá trị từ Ngày thứ nhất, bao gồm:

NẮM BẮT THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ

Trên toàn tổ chức để hoạt động với tốc độ kinh doanh hiện đại, thúc đẩy kết quả và quy mô. Bằng cách thống nhất bộ phận tiền sảnh và bộ phận thông tin hành chính và dịch vụ hỗ trợ, NetSuite mang đến góc nhìn 360 độ về khách hàng và doanh nghiệp của bạn theo thời gian thực, kết hợp dữ liệu với phân tích hình ảnh để tạo ra thông tin chi tiết có ý nghĩa và có thể hành động.

HƠN 95 BÁO CÁO ĐƯỢC TẠO SẴN VÀ VAI TRÒ ĐƯỢC ĐỊNH CẤU HÌNH TRƯỚC

Với trang tổng quan và các chỉ số thông minh kinh doanh. Làm việc từ một nguồn sự thật duy nhất, với tính minh bạch theo thời gian thực vào hiệu quả hoạt động của công ty trên mọi chức năng doanh nghiệp, bạn sẽ thấy năng suất tăng lên ngay lập tức — cho phép có nhiều thời gian hơn để tập trung vào việc tăng tốc kinh doanh.

NỀN TẢNG HOÀN TOÀN LINH HOẠT

Cho phép tùy chỉnh theo nhu cầu của ngành và doanh nghiệp. NetSuite cho phép bạn đáp ứng các yêu cầu riêng của mình và tích hợp liền mạch với các ứng dụng của bên thứ ba.

ROI NHANH CHÓNG

Hệ thống ERP truyền thống không thể phù hợp. Bảo trì được đơn giản hóa giúp loại bỏ nhu cầu về cơ sở hạ tầng CNTT tốn kém và hỗ trợ bằng hệ thống dựa trên đám mây luôn được cập nhật và các tùy chỉnh tự động chuyển tiếp.

Sẵn sàng vào ngày đầu tiên

Với Ấn bản dành cho Người mới bắt đầu SuiteSucess, chúng tôi cung cấp các trang tổng quan dành cho người dùng được xác định trước cụ thể cho vai trò của bạn và được phát triển từ nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi với các doanh nghiệp giống như của bạn. Không cần chờ đợi để bắt đầu. Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng để phát triển ngay từ đầu.

Tìm hiểu cách SuiteSuccess Starter Edition có thể giúp công ty khởi nghiệp của bạn quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh trong một hệ thống duy nhất.