• Tiếng Việt
  • English

Quản lý & Xử lý Đơn Bán hàng

Trang chủ / Quản lý & Xử lý Đơn Bán hàng

Tính năng Quản lý đơn đặt hàng của NetSuite tự động hóa quy trình đặt hàng – trả tiền, bao gồm tiếp nhận, phê duyệt, lên lịch, thực hiện, theo dõi và thu tiền thanh toán cho các đơn đặt hàng. Doanh nghiệp có thể xác định các quy tắc về cách nhận, thực hiện và giao các đơn đặt hàng để tự động hóa các nhiệm vụ hàng ngày và tối đa hóa hiệu quả. Việc đơn giản hóa quá trình xử lý đơn đặt hàng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và ngăn ngừa sai sót để đơn đặt hàng có thể được thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác, hỗ trợ việc lập hóa đơn và thanh toán kịp thời.

Lợi ích nổi bật

Loại bỏ các quy trình thủ công

Các quy tắc có thể tùy chỉnh, xác định trước giúp loại bỏ quy trình thủ công, giúp các bộ phận tập trung vào công việc quan trọng hơn hơn.

Tăng khả năng sinh lời

Với thông tin chi phí và lợi nhuận gộp theo thời gian thực, doanh nghiệp có thể biết được sự thay đổi của lợi nhuận khi đơn đặt hàng được nhập.

Sắp xếp hợp lý quy trình phê duyệt

Tự động hóa quy trình làm việc và thiết lập quyền của người dùng để tiếp tục phê duyệt, giám sát thời gian thực.

Tính năng Sản phẩm

SuiteFlow là công cụ giám sát và thiết kế quy trình làm việc dễ cho phép bạn xác lập quy trình phê duyệt bằng cách sử dụng giao diện kéo-thả. Công cụ workflow có khả năng tương tác với tất cả các giao dịch, hồ sơ và biểu mẫu khác trong NetSuite, cho phép bạn dễ dàng thực thi các chính sách phê duyệt của công ty và xử lý các cấu trúc phân cấp phê duyệt nhiều tầng phức tạp.

NetSuite có thể dễ dàng cấu hình để đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp ở mọi loại hình và quy mô khác nhau. Vơi các công ty lớn, đòi hỏi việc có nhiều nhân viên tham gia vào xử lý và hoàn thiện đơn dặt hàng, các nhiệm vụ đó sẽ dễ phân tách hơn. Với các công ty nhỏ hơn thường có một nhân viên phụ trách các nhiệm vụ khác nhau như báo giá, nhâp đơn đặt hàng, xử lý thủ tục giao hàng và hóa đơn – điều này có thể được xử lý bằng cách phân quyền người dùng bước tiếp theo sẽ được thực hiện sau một cú nhấp chuột.

NetSuite Grid Order Management cho phép người dùng nhập và in các đơn đặt hàng ở định dạng lưới cho các mặt hàng lắp ráp và kiểm kê. Người dùng có thể tạo các mẫu in lưới tùy chỉnh và gán cho các giao dịch được chọn. Khi thứ tự lưới được tạo, người dùng có thể dễ dàng truy cập thông tin mặt hàng có liên quan như tên, vị trí, số lượng có sẵn và giá cả. Định dạng lưới này giúp tiết kiệm thời gian nhập đơn đặt hàng, tăng độ chính xác của đơn đặt hàng và dẫn đến bán hàng và thực hiện nhanh hơn.

Tối ưu hóa lợi nhuận trên cơ sở đơn đặt hàng với chức năng phân tích lợi nhuận gộp (gross profit) theo thời gian thực của NetSuite. Chọn từ nhiều phương pháp để thiết lập chi phí mặt hàng bao gồm lần nhận cuối cùng, mức trung bình, tiêu chuẩn và được xác định để xem tỷ lệ lợi nhuận gộp ước tính trên đơn đặt hàng khi đang được nhập. Sau đó, mỗi dòng trên đơn đặt hàng có thể được xác định là có nguy cơ thách thức các tiêu chuẩn lợi nhuận của doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm về Giải pháp Oracle NetSuite ERP