• Tiếng Việt
  • English

Quản lý & Xử lý Đơn Bán hàng

Trang chủ / Quản lý & Xử lý Đơn Bán hàng

Tự động hóa luồng quy trình bán hàng - thu tiền bằng cách loại bỏ các nút thắt và tối ưu hóa quy trình để giao hàng đúng hạn

Quá trình nhận, phê duyệt, lên lịch, theo dõi, thực hiện và thanh toán cho các đơn đặt hàng là mạch máu của doanh nghiệp bạn. Chức năng Quản lý Đơn hàng Nâng cao của NetSuite cung cấp khả năng hiển thị vô song vào quy trình và giúp tự động hóa nhiều tác vụ để đảm bảo rằng bạn đang giữ cho khách hàng hài lòng bằng cách đạt được các cấp dịch vụ xác định, cung cấp đúng thời gian và từ vị trí địa lý hoặc tiết kiệm nhất. Tất cả những điều này đạt được bằng cách duy trì một số quy tắc đơn giản cho phép người dùng của bạn tập trung vào các trường hợp ngoại lệ.

Tính năng

Phân tích lợi nhuận gộp

Tối ưu hóa lợi nhuận trên cơ sở đơn đặt hàng với chức năng phân tích lợi nhuận gộp (gross profit) theo thời gian thực của NetSuite. Chọn từ nhiều phương pháp để thiết lập chi phí mặt hàng bao gồm lần nhận cuối cùng, mức trung bình, tiêu chuẩn và được xác định để xem tỷ lệ lợi nhuận gộp ước tính trên đơn đặt hàng khi đang được nhập. Sau đó, mỗi dòng trên đơn đặt hàng có thể được xác định là có nguy cơ thách thức các tiêu chuẩn lợi nhuận của doanh nghiệp.

Đặc điểm nổi bật:

  • Thông tin chi phí và lợi nhuận gộp theo thời gian thực
  • Kích hoạt phê duyệt dựa trên chính sách của công ty
  • Tính hoa hồng dựa trên hiệu suất bán hàng

Quy trình phê duyệt

SuiteFlow là công cụ giám sát và thiết kế quy trình làm việc dễ cho phép bạn xác lập quy trình phê duyệt bằng cách sử dụng giao diện kéo-thả. Công cụ workflow có khả năng tương tác với tất cả các giao dịch, hồ sơ và biểu mẫu khác trong NetSuite, cho phép bạn dễ dàng thực thi các chính sách phê duyệt của công ty và xử lý các cấu trúc phân cấp phê duyệt nhiều tầng phức tạp.

Đặc điểm nổi bật:

  • Giao diện kéo-thả
  • Giám sát thời gian thực và xử lý phê duyệt
  • Tùy chỉnh theo quy trình kinh doanh của doanh nghiệp.

Dễ dàng chuyển đổi từ cơ hội đến hoàn thiện đơn hàng

NetSuite có thể dễ dàng cấu hình để đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp ở mọi loại hình và quy mô khác nhau. Vơi các công ty lớn, đòi hỏi việc có nhiều nhân viên tham gia vào xử lý và hoàn thiện đơn dặt hàng, các nhiệm vụ đó sẽ dễ phân tách hơn. Với các công ty nhỏ hơn thường có một nhân viên phụ trách các nhiệm vụ khác nhau như báo giá, nhâp đơn đặt hàng, xử lý thủ tục giao hàng và hóa đơn – điều này có thể được xử lý bằng cách phân quyền người dùng bước tiếp theo sẽ được thực hiện sau một cú nhấp chuột.

Đặc điểm nổi bật:

  • Rút ngắn thời gian từ đặt hàng đến vận chuyển
  • Tự động chuyển đổi giao dịch từ báo giá, đặt hàng đến vận chuyển
  • Thiết lập luồng quy trình làm việc dựa trên giao dịch.

Tìm hiểu thêm về Quản lý đơn hàng của NetSuite