• Tiếng Việt
  • English

Quy trình mua hàng

Trang chủ / Quy trình mua hàng

Việc mua hàng có thể là một thử thách tốn thời gian và không hiệu quả, đặc biệt là khi các yêu cầu về hàng hóa và dịch vụ phải được xử lý thủ công bằng cách sử dụng kết hợp các cuộc gọi điện thoại, email, catalogue giấy và fax. Giải pháp thu mua của NetSuite giúp các công ty mua hàng hóa và dịch vụ với chi phí tốt nhất, tiết kiệm thời gian của nhân viên, giảm chi phí bằng cách chuyển giao dịch vụ mua hàng đến các nhà cung cấp được phê duyệt và các hợp đồng thương lượng trước, đồng thời hiển thị thông tin theo thời gian thực vào chi tiêu của công ty và hiệu suất của nhà cung cấp.

NetSuite cũng hợp lý hóa và cải thiện độ chính xác của quy trình mua sắm đến bằng cách tự động hóa và liên kết các giao dịch mua sắm quan trọng, đồng thời cung cấp quy trình phê duyệt phù hợp để hỗ trợ kiểm soát nội bộ và các yêu cầu tuân thủ.

Lợi ích nổi bật

Hợp lý hóa quy trình mua – thanh toán

Tự động hóa các quy trình kinh doanh để tối ưu thời gian cho quy trình mua sắm – thanh toán và tăng doanh thu.

Tối ưu chi phí

Sử dụng nhiều phương pháp tính giá để cải thiện độ chính xác của chi phí và ổn định lợi nhuận gộp.

Nâng cao chất lượng sản phẩm

Sử dụng các công cụ chuẩn và yêu cầu báo giá (RFQ) để quản lý việc lựa chọn nhà cung cấp và cải thiện chất lượng sản phẩm.

Tính năng Sản phẩm

quản lý các nhà cung cấp, xử lý các yêu cầu báo giá, lập hợp đồng và thực thi các chính sách mua sắm.

Tìm hiểu thêm >>

Tự động hóa yêu cầu và quy trình mua hàng từ Dashboard thu mua.

Tìm hiểu thêm >>

Dễ dàng khớp các đơn đặt hàng, biên lai hàng hóa và hóa đơn của nhà cung cấp phù hợp với luồng quy trình.

Tìm hiểu thêm >>

Tìm hiểu thêm về giải pháp Oracle NetSuite ERP