• Tiếng Việt
  • English

Suite Social

Trang chủ / Suite Social

Kết nối dữ liệu NetSuite với các nhóm bằng sự cộng tác và tương tác trong nội bộ doanh nghiệp

Kết nối nhanh chóng và thuận tiện hồ sơ ERP với những người trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nhanh chóng, chủ động giải quyết vấn đề. Các công cụ ERP xã hội cải thiện sự hợp tác và giao tiếp giữa đội ngũ và tăng hiệu quả khi gắn liền với giải pháp ERP.

SuiteSocial là một giải pháp ERP xã hội tự nhiên, miễn phí cung cấp các tính năng như tin tức, thẻ gắn, lượt thích, hình ảnh và lượt theo dõi. SuiteSocial thúc đẩy giao tiếp cởi mở đồng thời cung cấp các kiểm soát cấp vai trò đối với các chi tiết nhạy cảm ở cấp bản ghi liên quan.

Các lợi ích chính

  • Tạo điều kiện hợp tác thuận lợi, minh bạch
  • Dễ dàng theo dõi các cuộc trò chuyện trên các bản ghi và quy trình ERP gốc
  • Thuận lợi tìm hiểu cách các chuyên gia xử lý những cơ hội phức tạp, khẩn cấp
  • Trợ giúp về mặt tài liệu các quy trình hỗ trợ sáng kiến tinh gọn
  • Cải thiện sự tương tác khách hàng
  • Xây dựng và duy trì cơ sở kiến thức nội bộ của doanh nghiệp

Tìm hiểu cách Truyền thông Xã hội hiện đại tăng tốc giải quyết vấn đề