• Tiếng Việt
  • English

SuiteSuccess

SuitePeople

Trang chủ / SuitePeople

Xây dựng Thành công Khách hàng Trọn đời

SuitePeople dành cho các Tổ chức Nhân sự

NetSuite hiểu biết sâu sắc về các đại lý và những thách thức mà các tổ chức nhân sự phải đối mặt. Với NetSuite, bạn có thể khởi chạy, điều hành và phát triển đội ngũ nhân sự của mình với giải pháp ERP đám mây# 1. Tận dụng kinh nghiệm này, NetSuite đã phát triển SuitePeople, một phương pháp luận mới tập trung vào bốn lĩnh vực chính:

Thực Hành Hàng đầu

Khả năng kiểm soát hoàn toàn công việc và theo dõi vị trí, phê duyệt yêu cầu tuyển dụng mới, lập ngân sách và kết nối ATS. SuitePeople sẽ giúp quản lý hồ sơ nhân viên toàn cầu, ID chính phủ, giấy chứng nhận và quy trình làm việc giới thiệu của bạn.

Tương tác Vòng đời Liên tục

Quản lý vòng đời lực lượng lao động của bạn trong một nền tảng thống nhất: thay đổi việc làm, thuyên chuyển và thăng chức, tất cả đều có thể truy cập được từ một nơi liền mạch. Hơn nữa, đảm bảo rằng các quy trình hẹn ngày hiệu quả, phân tích kết thúc, quy trình phê duyệt, phỏng vấn rời bỏ đều có sẵn trong tầm tay bạn.

Triển khai theo Giai đoạn Thông minh

Cung cấp cách tiếp cận nhanh nhẹn và theo giai đoạn trong khi chuyển đổi doanh nghiệp của bạn để thúc đẩy kết quả; được xây dựng từ hai thập kỷ kinh nghiệm từ hàng ngàn lần triển khai.

Kinh doanh Thông minh

SuitePeople cung cấp các báo cáo được tạo sẵn và trang tổng quan theo hướng giá trị được phát triển từ trải nghiệm trong thế giới thực từ những người có vai trò như bạn.

Lợi ích

Hợp lý hóa hiệu quả hoạt động

Làm việc từ vai trò, trang tổng quan và KPI trên nguồn sự thật duy nhất, tổ chức của bạn sẽ thấy năng suất và khả năng nắm bắt thông tin tăng lên ngay lập tức — cho phép có nhiều thời gian hơn để tập trung vào các sáng kiến chiến lược. Nhân sự của bạn sẽ tự túc với trình duyệt của tổ chức, danh bạ nhân viên, báo cáo của người quản lý, kudo và hơn thế nữa, tất cả đều có sẵn trực tiếp cho những người cần.

Nền tảng tích hợp cho bộ phận Nhân sự và bộ phận thông tin hành chính và dịch vụ hỗ trợ

Nền tảng SuitePeople được xây dựng để phá vỡ các rào cản của bộ phận hiện đang tồn tại. Bằng cách thống nhất bộ phận tiền sảnh và bộ phận thông tin hành chính và dịch vụ hỗ trợ, NetSuite cung cấp cho tổ chức của bạn khả năng nắm bắt thông tin đầy đủ về nhân sự và tình trạng tài chính thực sự của tổ chức.

Ra quyết định dựa trên dữ liệu

Quyền truy cập liên tục vào dữ liệu theo thời gian thực giúp dễ dàng theo dõi và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động nhân sự của bạn. Từ đây, bạn vừa có thể truyền tải một cách ngắn gọn thông điệp này đến hội đồng quản trị, vừa đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn cho các chương trình trong tương lai.

Báo cáo đơn giản hóa và tuân thủ

Theo dõi công việc và vị trí, phê duyệt yêu cầu tuyển dụng mới, lập ngân sách và kết nối ATS đến tài khoản cho tất cả mọi người; sử dụng hồ sơ nhân viên toàn cầu để chốt mọi thứ hiện tại.

Tăng tốc các quy trình của bạn với các hồ sơ được chuẩn hóa, cải thiện các biện pháp kiểm soát tuyển dụng và thời gian hoàn thành việc tuyển dụng nhanh hơn.

Sẵn sàng vào ngày đầu tiên

Với SuitePeople, chúng tôi cung cấp các trang tổng quan dành cho người dùng được xác định trước theo từng vai trò cụ thể và được phát triển từ nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi với các tổ chức giống như của bạn. Không cần chờ đợi để bắt đầu. Tổ chức của bạn đã sẵn sàng để phát triển ngay từ đầu.