• Tiếng Việt
  • English

Tổng quan về Nhà phát triển

Trang chủ / Tổng quan về Nhà phát triển

Nếu bạn đã sẵn sàng đưa doanh nghiệp của mình lên đám mây, hãy tham gia Mạng lưới Nhà phát triển SuiteCloud (SuiteCloud Developer Network – SDN). Bạn sẽ nhận được mọi thứ bạn cần để xây dựng các ứng dụng sáng tạo — SuiteApps — trên nền tảng số một dành cho phần mềm quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu. Khi bạn phát triển trên NetSuite, bạn đang nắm bắt cơ hội mang lại giá trị đích thực cho một thị trường rộng lớn gồm nhiều khách hàng mới — và bắt đầu cung cấp các giải pháp Phần mềm dưới dạng Dịch vụ (SaaS) hỗ trợ doanh nghiệp của bạn.

Vì sao nên tham gia SuiteCloud Developer Network?

Mạng lưới Nhà phát triển SuiteCloud cung cấp các công cụ và hỗ trợ end-to-end cần thiết để thành công, bao gồm các dịch vụ kỹ thuật toàn diện, cộng tác quản lý sản phẩm cũng như các chương trình hợp tác và tạo khách hàng tiềm năng.

Xây dựng Ứng dụng trên NetSuite

Xây dựng các ứng dụng có giá trị, theo yêu cầu đặc thù doanh nghiệp trên nền tảng duy nhất kết hợp kế toán/ ERP, hàng tồn kho, CRM và thương mại điện tử.

Nền tảng

Nền tảng SuiteCloud cung cấp bộ công cụ hoàn chỉnh và môi trường phong phú để xây dựng, tích hợp và cung cấp các ứng dụng kinh doanh theo ngành cụ thể cho nền tảng NetSuite.

Ra mắt ứng dụng trên SuiteApp.com

Khi bạn đã xây dựng xong SuiteApp của mình, bạn có thể đưa các ứng này lên SuiteApp.com, thư mục giải pháp trực tuyến của NetSuite. Tại đó, khách hàng sẽ có thể tìm kiếm theo ngành nghề, nhu cầu kinh doanh hoặc tên sản phẩm. Họ cũng có thể dùng thử SuiteApp của bạn và gửi đánh giá. SuiteApp.com là một địa chỉ tuyệt vời để nắm bắt thông tin cho giải pháp của bạn.