• Tiếng Việt
  • English

SuiteSuccess

Xuất bản

Trang chủ / Xuất bản

Kiến tạo thành công Vòng đời khách hàng

SuiteSuccess dành cho Công ty Xuất bản

Với NetSuite, doanh nghiệp có thể khởi chạy, điều hành và phát triển tổ chức của mình. NetSuite có hiểu biết sâu sắc về các công ty xuất bản và chúng tôi tận dụng kinh nghiệm của chúng tôi bằng mô hình thu hút khách hàng tham gia SuiteSuccess, tập trung vào bốn lĩnh vực chính:

Kinh nghiệm hàng đầu

Với SuiteSuccess, chúng tôi đã phát triển một giải pháp có sẵn dựa trên kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất bản. Tính năng quản lý tài chính, quản lý hàng tồn kho, và quy trình thanh toán được xây dựng trên bộ dữ liệu thiết kế cho các công ty xuất bản khác nhau.

Tương tác liên tục trong Vòng đời Khách hàng

Tận dụng sự hiểu biết sâu sắc về các công ty trong lĩnh vực xuất bản, SuiteSuccess đảm bảo thành công thông qua phương pháp tiếp cận tư vấn từ bán hàng đến triển khai hỗ trợ, kéo dài vòng đời khách hàng.

Triển khai theo Giai đoạn

Cung cấp cách tiếp cận nhanh và theo giai đoạn trong khi chuyển đổi doanh nghiệp để đạt được kết quả đã đề ra; được xây dựng từ kinh nghiệm triển khai các dự án khác nhau.

 

Business Intelligence

SuiteSuccess cung cấp hệ thống báo cáo có sẵn và dashboard chuyên nghiệp.

Lợi ích

HỢP LÝ HÓA HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

Làm việc trên một nền tảng duy nhất từ dashboard đến KPI, doanh nghiệp sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung vào các sáng kiến chiến lược.

Nền tảng tích hợp cho tài chính

Nền tảng SuiteSuccess được xây dựng để phá vỡ các rào cản đang tồn tại của các bộ phận. NetSuite cung cấp cho doanh nghiệp khả năng nắm bắt thông tin đầy đủ về tình trạng tài chính thực sự của tổ chức.

Ra quyết định dựa trên dữ liệu

Quyền truy cập liên tục vào dữ liệu theo thời gian thực giúp dễ dàng theo dõi và tối ưu hóa hiệu quả. Từ đây, người quản lý vừa có thể truyền tải một cách ngắn gọn thông điệp này đến những người tham gia, vừa đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn trong tương lai.

Báo cáo đơn giản hóa và tuân thủ

Với bộ ứng dụng tích hợp, việc báo cáo hoạt động chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. SuiteSuccess được tích hợp chức năng này để giảm bớt gánh nặng từ ngày đầu tiên.

Sẵn sàng ngay hôm nay!

Với SuiteSuccess, chúng tôi cung cấp các dashboard theo từng vai trò cụ thể. Không cần chờ đợi để bắt đầu, doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng để phát triển ngay từ bây giờ.