• Tiếng Việt
  • English

Quản lý kinh doanh toàn cầu

Dễ dàng đưa doanh nghiệp của bạn ra toàn cầu với OneWorld

Trang chủ / Quản lý kinh doanh toàn cầu

Quản lý Kinh doanh Toàn cầu bằng giải pháp Đám mây

Dễ dàng đưa doanh nghiệp bao trùm toàn cầu với OneWorld

Công ty hiện đại phải được định hướng dựa trên dữ liệu, sáng tạo và có thể mở rộng quy mô cũng như phản ứng nhanh chóng với các động lực thị trường. NetSuite OneWorld cung cấp nền tảng quản lý kinh doanh toàn cầu thống nhất theo thời gian thực cho các doanh nghiệp quản lý các hoạt động đa quốc gia và nhiều công ty con với chi phí chỉ bằng một phần chi phí của các giải pháp ERP on-premise. NetSuite OneWorld giúp các doanh nghiệp toàn cầu cải thiện hiệu quả hoạt động bằng cách cung cấp khả năng hiển thị và hợp nhất theo thời gian thực, đồng thời cung cấp sự linh hoạt để tùy chỉnh giải pháp cho các nhu cầu cụ thể của tổ chức và các công ty con.

Đặc trưng

ERP Toàn cầu

OneWorld giải quyết các vấn đề liên quan đến đa quốc gia và đa công ty phức tạp của các tổ chức toàn cầu. Bạn có thể điều chỉnh sự khác biệt về tiền tệ, thuế đồng thời tuân thủ luật pháp ở cấp địa phương, với việc tổng hợp và hợp nhất kinh doanh toàn cầu và khu vực.

Thương mại Điện tử Toàn cầu

OneWorld cho phép bạn tiến hành thương mại điện tử trên toàn cầu với các cửa hàng web đa ngôn ngữ, đa tiền tệ, đa quốc gia và đa thương hiệu mà tất cả đều có thể được điều hành và quản lý từ một hệ thống NetSuite. Bạn có thể quản lý các cửa hàng web trên toàn thế giới — mỗi cửa hàng bằng ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ riêng theo vị trí.

Hoạch định Nguồn lực Dịch vụ Toàn cầu

Giải pháp Hoạch định Nguồn lực Dịch vụ (SRP) của OneWorld hợp lý hóa vòng đời dịch vụ hoàn chỉnh từ tiếp thị đến quản lý dự án, cung cấp dịch vụ, lập hóa đơn và quản lý doanh thu — đồng thời giúp doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động kinh doanh lặp lại từ các khách hàng hiện tại.

Các năng lực quốc tế

NetSuite giúp các công ty quản lý hoạt động toàn cầu bao gồm nhiều loại tiền tệ, quy tắc thuế và yêu cầu báo cáo trên các khu vực địa lý và công ty con, đồng thời cung cấp khả năng hiển thị và hợp nhất tài chính theo thời gian thực.

Các lợi ích chính

Một loạt các giải pháp ERP mạnh mẽ

Hợp lý hóa các quy trình kinh doanh, giải phóng thời gian và nguồn lực cần thiết để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới và duy trì tính cạnh tranh.

Trí tuệ Doanh nghiệp Tích hợp

Kết hợp dữ liệu với phân tích hình ảnh để tạo ra những thông tin chi tiết, có ý nghĩa và hữu ích về doanh nghiệp.

Được thiết kế để Hỗ trợ Tăng trưởng

Dễ dàng bổ sung và tùy chỉnh chức năng khi doanh nghiệp phát triển bằng cách tận dụng hệ thống quản trị kinh doanh có khả năng mở rộng cao.

Tìm hiểu thêm về Quản lý Kinh doanh Toàn cầu OneWorld