• Tiếng Việt
  • English

Lập Báo cáo tài chính

Trang chủ / Lập Báo cáo tài chính

Tính năng lập báo cáo tài chính của NetSuite cung cấp những công cụ mạnh mẽ để phân tích và hiển thị dữ liệu. Tiết kiệm thời gian với các báo cáo tài chính có sẵn, dễ dàng điều chỉnh để làm nổi bật các kết quả cụ thể. Phát triển các báo cáo tùy chỉnh với nhiều phiên bản bằng cách sử dụng bố cục phù hợp cho từng đối tượng. Kết hợp dữ liệu tài chính, thống kê và hoạt động với phân tích đa chiều để thu thập thông tin chi tiết mới về hiệu suất. NetSuite đưa đến cái nhìn toàn diện về doanh nghiệp.

Lợi ích nổi bật

Sử dụng dữ liệu hiệu quả

Áp dụng phân tích đa chiều cho dữ liệu tài chính, thống kê và hoạt động để có được những báo cáo chi tiết về hiệu suất.

Tập trung vào kết quả

Dashboard theo vai trò và KPI giúp các thành viên trong nhóm tập trung vào các kết quả quan trọng đối với doanh nghiệp.

Tiết kiệm thời gian

Bố cục có thể tùy chỉnh, các mẫu báo cáo có thể sử dụng lại và các tìm kiếm đã lưu giúp việc tạo báo cáo đột xuất nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Duy trì sự kiểm soát

Hạn chế quyền truy cập vào thông tin tài chính quan trọng bằng tiện ích phân quyền theo vai trò và người dùng hoàn toàn có thể tự cấu hình.

Tính năng Sản phẩm

NetSuite cung cấp hàng trăm báo cáo tiêu chuẩn, bao gồm các báo cáo tài chính khác nhau để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của từng quốc gia. Bố cục tiêu chuẩn có tính linh hoạt cao và có thể được sửa đổi bằng cách lọc, nhóm và sắp xếp dữ liệu, cho phép kiểm soát tốt hơn hệ thống thông tin.

Cho phép đánh giá hiệu suất tài chính ở cấp độ chi tiết hơn so với báo cáo tiêu chuẩn. Theo dõi doanh thu, lợi nhuận và các chỉ số khác theo bộ phận, lãnh thổ, kênh, sản phẩm và các tiêu chí hoạt động quan trọng khác.

Cung cấp bản tóm tắt của các báo cáo với các liên kết đến dữ liệu cơ bản, có sẵn cho cả báo cáo tạo sẵn và báo cáo tùy chỉnh. Báo cáo tóm tắt có thể được thêm vào dashboard, cho phép người dùng theo dõi chi tiết tài chính quan trọng mà không cần xem nhiều báo cáo.

Tính năng đa sổ của NetSuite cho phép doanh nghiệp duy trì nhiều sổ với quy tắc khác nhau để tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán, mã số thuế và các yêu cầu báo cáo khác nhau. Tạo các phiên bản trước và sau của cùng một báo cáo để cho thấy tác động của các thay đổi kế toán.

Liên hệ ngay với chúng tôi để tìm hiểu thêm về giải pháp NetSuite ERP