• Tiếng Việt
  • English

Giao diện người dùng

Trang chủ / Giao diện người dùng

Xác định lại trải nghiệm người dùng trong ứng dụng kinh doanh

NetSuite tập trung vào việc làm cho các nhiệm vụ quan trọng ứng dụng kinh doanh trở nên thú vị và dễ sử dụng. Giao diện người dùng (UI) HTML5 hàng đầu trong ngành của NetSuite được thiết kế hướng đến khách hàng, kết quả trở thành trải nghiệm thiết lập tiêu chuẩn cho các ứng dụng kinh doanh hiện đại.

Giao diện người dùng của NetSuite rất dễ sử dụng và dễ hiểu, cho phép người dùng tập trung vào đào tạo quy trình công việc cụ thể và giảm lượng thời gian lãng phí khi điều hướng qua các hệ thống ERP không trực quan.

Đặc trưng/Lợi ích

  • Tiêu đề điều hướng mỏng, được cố định đảm bảo truy cập nhanh và dễ dàng vào các công cụ.
  • Khả năng kéo, thả và các công cụ thân thiện với người dùng, cho phép cá nhân hóa dễ dàng.
  • Global Quick-Add cho phép người dùng nhanh chóng thêm các tác vụ, sự kiện, danh bạ, v.v. từ bất kỳ đâu trong NetSuite.
  • “Tiết lộ lũy tiến” giúp giảm bớt sự lộn xộn về hình ảnh, đảm bảo trải nghiệm trực quan hơn.
  • Bảng cá nhân hóa trang tổng quan giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh trang tổng quan theo nhu cầu riêng.

Tìm hiểu cách Giao diện người dùng trang web trở nên quen thuộc, hiện đại có thể khiến nhân viên làm việc năng suất hơn