• Tiếng Việt
  • English

Công cụ SuiteCloud Developer

Trang chủ / Công cụ SuiteCloud Developer

Tùy chỉnh đám mây toàn diện

SuiteCloud Developer Tools là bộ công cụ cung cấp môi trường tùy chỉnh đám mây toàn diện, dù bạn đang mở rộng NetSuite để phù hợp với nhu cầu kinh doanh hay đang phát triển các ứng dụng hoàn toàn mới. Công cụ SuiteCloud Developer bao gồm quản lý quy trình làm việc, scripts, phân tích, web services, v.v… Hơn hết, các tùy chỉnh sẽ tự động thay đổi cấu trúc một cách dễ dàng trong mỗi lần nâng cấp NetSuite, cho phép bạn tự tin tùy chỉnh và phát triển ứng dụng.

Tùy chỉnh Đồ họa: SuiteBuilder

SuiteBuilder cung cấp khả năng cấu hình ứng dụng cốt lõi bằng thao tác trỏ và nhấp chuột để giảm thời gian triển khai và phát triển ứng dụng.

Quy trình làm việc: SuiteFlow

SuiteFlow cung cấp tính năng xây dựng quy trình làm việc của riêng doanh nghiệp mà không cần code, giúp tự động hóa và hợp lý hóa các quy trình kinh doanh.

Business Intelligence: SuiteAnalytics

SuiteAnalytics cung cấp báo cáo phát sinh theo nhu cầu được tích hợp sẵn, dashboard theo thời gian thực và quyền truy cập ODBC trên NetSuite và tất cả các tùy chỉnh.

Môi trường Phát triển: SuiteCloud IDE

SuiteCloud IDE là môi trường phát triển tích hợp có sẵn trên nền tảng NetSuite. Giải pháp này được xây dựng với mục đích cho phép doanh nghiệp xây dựng chức năng SuiteApp trên cơ sở hạ tầng NetSuite.

Web Services: SuiteTalk

SuiteTalk cung cấp các web services dựa trên SOAP toàn diện cho phép các hệ thống đám mây hoặc on-premise tích hợp liền mạch với NetSuite.

Vòng đời Phát triển phần mềm: Khung Phát triển SuiteCloud

Khung Phát triển SuiteCloud (SDF) mang các tính năng, điều khiển và quy trình trước đây được liên kết với các môi trường phát triển độc lập, on-premise.

Đóng gói và phân phối ứng dụng: SuiteBundler

SuiteBundler cung cấp khả năng đóng gói và phân phối ứng dụng dễ dàng cho các ISV, đồng thời cho phép khách hàng nhanh chóng chuyển các tùy chỉnh từ sandbox sang sản xuất.

Phát triển Ứng dụng: SuiteScript

SuiteScript là một giải pháp JavaScript dựa trên scripting giúp mã hóa và gỡ lỗi phức tạp trong NetSuite cho phép các nhà phát triển xây dựng ứng dụng, quy trình và quy tắc kinh doanh mới.

Tìm hiểu về Quản lý Kinh doanh Toàn cầu OneWorld