• Tiếng Việt
  • English

Ghi nhận doanh thu

Trang chủ / Ghi nhận doanh thu

Báo cáo Doanh thu với độ tin cậy và chính xác cao

Hoàn tất báo cáo tài chính nhanh chóng và chính xác

Giải pháp Quản lý Doanh thu của NetSuite giúp các công ty tuân thủ tốt hơn các chuẩn mực kế toán bao gồm ASC 605, 606 và IFRS 15 và báo cáo kết quả tài chính một cách kịp thời. Giải pháp giúp tự động hóa dự báo doanh thu, phân bổ, ghi nhận, tái phân loại và kiểm toán thông qua các nguyên tắc kế toán được chấp nhận. Dù doanh nghiệp thực hiện các giao dịch bán hàng bao gồm sản phẩm, dịch vụ, hoặc cả hai; dù các giao dịch này xảy ra tại một thời điểm duy nhất hay qua các mốc thời gian khác nhau thì giải pháp này vẫn có thể lập kế hoạch, hạch toán và trình bày doanh thu trên báo cáo tài chính một cách chính xác.

Tìm hiểu thêm

Tính năng Sản phẩm

Ghi nhận Doanh thu cho các ngành

Phần mềm quản lý tài chính hàng đầu của NetSuite cho phép bộ phận kế toán hạch toán hợp đồng nào theo các tiêu chuẩn doanh thu khác nhau, cho sản phẩm và dịch vụ bao gồm phần mềm và hợp đồng dịch vụ được chỉ định theo tiêu chuẩn ASC 605 (và các tiêu chuẩn khác).

Đặc điểm nổi bật:

  •   Hỗ trợ Kế toán theo phương pháp Tỷ lệ hoàn thành
  •   Hỗ trợ xây dựng kế hoạch dựa theo Doanh thu
  •   Tra cứu giá trị hợp lý theo giá bán lẻ hoặc theo chỉ số ESP / TPE / VSOE

Nhiều nghĩa vụ phải thực hiện

NetSuite cung cấp khả năng cấu hình toàn diện và mạnh mẽ dựa trên các yêu cầu của các chuẩn mực ASC 605 và ASC 606 / IFRS 15, cho phép tuân thủ có hệ thống đối với các vấn đề phức tạp liên quan đến việc quản lý các hợp đồng doanh thu một cách chính xác.

Đặc điểm nổi bật:

  • Hợp đồng doanh thu linh hoạt
  • Định giá linh động
  • Công cụ tính toán phân bổ mạnh mẽ

Ghi nhận Doanh thu phù hợp với nhiều chuẩn mực kế toán

Kết quả báo cáo tài chính chính xác trong phạm vi nhiệm vụ ghi nhận doanh thu dựa trên nhiều tiêu chuẩn kế toán khác nhau (ví dụ: GAAP, IFRS); công cụ Kế toán Nhiều Sổ sách có thể ghi nhận đồng thời các hoạt động liên quan đến doanh thu lên tất cả các sổ.

Đặc điểm nổi bật:

  • Sổ theo dõi giá trị hợp lý, quy tắc doanh thu, kế hoạch và sắp xếp
  • Sổ theo dõi ngoại tệ
  • Báo cáo tài chính

Hợp lý hóa, tự động hóa, tuân thủ