• Tiếng Việt
  • English

Phần mềm & Công nghệ

Trang chủ / Ngành nghề nổi bật / Phần mềm & Công nghệ

Nền tảng có thể mở rộng cho các Công ty Công nghệ hiện đại

Quy mô

Tin tưởng vào nền tảng cung cấp năng lượng cho các công ty đang phát triển nhanh nhất hiện nay từ khi khởi nghiệp đến IPO, v.v...

Hợp lý hóa

Tăng hiệu quả tài chính và độ chính xác thông qua tự động hóa các quy trình kinh doanh chính.

Hiện đại hóa

Một giải pháp thúc đẩy sự đổi mới trong tổ chức của bạn. Dễ dàng sử dụng và truy cập mọi lúc, mọi nơi.

Khách hàng nổi bật

Tính năng Sản phẩm

Quản lý Đơn hàng

Tự động hóa xử lý cho cả giao dịch ban đầu và định kỳ.

Hợp lý hóa thanh toán

Tự động hóa thanh toán trên nhiều luồng doanh thu — đăng ký, sản phẩm, sử dụng và dịch vụ.

Ghi nhận Doanh thu

Giải quyết các thách thức phức tạp về ghi nhận doanh thu và tuân thủ các tiêu chuẩn đang phát triển.

Hoàn tất phê duyệt Sổ sách

Hoàn tất phê duyệt tài chính với độ tin cậy và báo các tài chính nhanh chóng và chính xác.

Tối ưu hóa Doanh thu Định kỳ

Quản lý doanh thu định kỳ với các giải pháp mạnh mẽ cho cả SaaS và nhà cung cấp giấy phép vĩnh viễn.

Hợp nhất Tài chính Toàn cầu

Quản lý liền mạch nhiều loại tiền tệ và báo cáo khi doanh nghiệp của bạn mở rộng.

Tích hợp Lực lượng bán hàng

Tích hợp với CRM hiện tại của bạn để tự động hóa hoàn toàn quy trình khách hàng tiềm năng- trả tiền.

Tự động hóa các Dịch vụ Chuyên nghiệp

Tối đa hóa việc phân bổ nguồn lực, nâng cao khả năng giao hàng đúng hạn và hợp lý hóa kế toán dự án.

Tùy chỉnh cho Doanh nghiệp của bạn

Tận dụng SuiteCloud để tùy chỉnh cho cho khoản đầu tư của bạn được chứng minh ngày hôm nay và trong tương lai.

NetSuite dành cho các Công ty Phần mềm & Công nghệ cao