• Tiếng Việt
  • English

NetSuite dành cho các doanh nghiệp vừa

Trang chủ / Loại hình Doanh nghiệp / Doanh nghiệp vừa

Tại sao các doanh nghiệp sử dụng NetSuite?

NetSuite là sự lựa chọn số 1 cho các doanh nghiệp vừa để chạy các ứng dụng kế toán/ERP, CRM và thương mại điện tử trên đám mây.

Kể từ năm 1998, các doanh nghiệp đang phát triển đã chuyển sang sử dụng NetSuite để giúp cắt giảm một nửa chi phí CNTT của họ, giảm thời gian phê duyệt tài chính từ 20% đến 50% và cải thiện thời gian chu kỳ định giá thành tiền mặt lên 50% và cao hơn thế nữa.

Tại sao nên vận hành doanh nghiệp dựa trên NetSuite?

  • Hiệu quả: Phân phối qua nền tảng đám mây giúp loại bỏ chi phí CNTT cơ bản.
  • Tích hợp: ERP, CRM và bộ thương mại điện tử cắt giảm thời gian chu kỳ và lỗi.
  • Khả năng hiển thị: Công cụ dashboard và phân tích theo thời gian thực loại bỏ bảng tính.
  • Truy cập mọi nơi: Truy cập trình duyệt và di động cho phép bạn truy cập từ mọi nơi.
  • Tính toàn cầu: Trí thông minh đa công ty con mở rộng khi doanh nghiệp phát triển.
  • Tương thích: Tự tin tùy chỉnh mà không có nguy cơ bị khóa phiên bản.
  • Cập nhật: Nâng cấp tự động mang đến những cải tiến mới nhất.