• Tiếng Việt
 • English

Phần mềm kế toán

Trang chủ / Phần mềm kế toán

Phần mềm kế toán NetSuite đơn giản hóa quy trình ghi lại các giao dịch, quản lý các khoản phải trả và phải thu, thu thuế và đóng sổ, đồng thời cho phép báo cáo kịp thời, chính xác và kiểm soát tốt hơn các tài sản tài chính. Với quyền truy cập theo thời gian thực vào dữ liệu tài chính, doanh nghiệp có thể nhanh chóng đi sâu vào chi tiết để giải quyết các vấn đề và tạo các báo cáo theo các chuẩn mực tài chính.

Lợi ích nổi bật

Tăng độ chính xác nghiệp vụ kế toán

Loại bỏ việc nhập dữ liệu trùng lặp và các bảng tính kém hiệu quả.

Thông tin cập nhật theo thời gian thực

Các chỉ số theo thời gian thực và dashboard phân theo vai trò giúp ban lãnh đạo theo dõi hoạt động doanh nghiệp một cách chính xác hơn.

Đóng sổ với độ tin cậy cao

Thúc đẩy quá trình đóng sổ và duy trì việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán.

Tính năng Sản phẩm

Sổ cái chung (GL) tự động hóa các quy trình kế toán cốt lõi và cung cấp một cấu trúc linh hoạt với khả năng tùy chỉnh các loại tài khoản, giao dịch và phân đoạn báo cáo đáp ứng mọi yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp. Giảm sự phụ thuộc vào việc nhập dữ liệu thủ công, NetSuite cung cấp cho doanh nghiệp nói chung và bộ phận Tài chính – Kế toán nói riêng các công cụ với độ chính xác cao, có thể tạo báo cáo nhiều loại báo cáo và góp phần đóng sổ đúng hạn.

 • Sổ cái chung của NetSuite loại bỏ nhu cầu ghi sổ nhật ký thủ công bằng cách cho phép người dùng tùy chỉnh thêm dòng vào các giao dịch như hóa đơn trên một hoặc nhiều sổ kế toán, rút ngắn thời gian của các quy trình đối chiếu tài khoản, đóng sổ và kiểm toán.
 • Bộ phận tài chính có thể xác lập các phân đoạn Sổ cái chung tùy chỉnh không giới hạn, ví dụ như trung tâm lợi nhuận, quỹ, chương trình, dòng sản phẩm và hơn thế nữa, ngoài các công ty con tiêu chuẩn, lớp, bộ phận và vị trí. Điều này giúp cải thiện độ chính xác và tiết kiệm thời gian bằng cách đảm bảo tác động tài chính của Sổ cái chung theo các nguyên tắc kế toán kép và số dư trên tất cả các tổ hợp bộ phận.
 • Khả năng kế toán đa sổ của NetSuite loại bỏ việc sao chép dữ liệu và giảm nhu cầu điều chỉnh thủ công dễ xảy ra lỗi đối với quy trình kế toán và báo cáo được tạo ra khi quản lý các bộ sổ duy nhất theo chuẩn mực kế toán. Với bảng chuyển đổi được tạo sẵn để chuyển giữa các hệ thống tài khoản kế toán, sổ ghi nhận đồng tiền chức năng (functional currency), công cụ NetSuite Multi-Book có thể ghi lại tất cả hoạt động ghi sổ cụ thể dựa trên một giao dịch kinh doanh duy nhất từ Sổ cái chung, ghi nhận doanh thu, khấu hao tài sản cố định vô hình và hữu hình, phân bổ lãi lỗ và hơn thế nữa.

Cải thiện tính thanh khoản, rút ngắn chu kỳ thanh toán, nâng cao chất lượng dịch vụ, và nhanh chóng nắm bắt các cơ hội đầu tư mới bằng cách sử dụng giải pháp NetSuite Accounts Receivable. Với khả năng hiển thị theo thời gian thực trong toàn bộ quy trình, bộ phận tài chính có thể kiểm tra trạng thái các khoản phải thu bất cứ lúc nào, ở cấp vĩ mô cũng như đối với từng khách hàng và hóa đơn riêng lẻ.

 • Hợp lý hóa hoạt động và duy trì kỷ luật tài chính bằng việc tự động hóa truy xuất, trình bày thông tin thanh toán từ các nguồn khác nhau.
 • Dễ dàng quản lý đăng ký (subcription) bằng cách tạo hóa đơn định kỳ và gửi hóa đơn qua email cũng như cung cấp nhiều loại hình thanh toán khác nhau.
 • Tự động hóa việc tạo giao dịch đặt hàng lên sổ cái chung và sổ phụ các khoản phải thu với cách tính thuế chính xác trên từng hóa đơn để tự động quy trình xử lý thuế và thanh toán hóa đơn.
 • Cung cấp cho khách hàng quyền truy cập hệ thống thông tin theo thời gian thực, liên quan đến đơn hàng mua, hàng tồn kho và thông tin thanh toán.
 • Nhận thông tin chi tiết – dashboard, báo cáo và KPI theo thời gian thực, đem đến cái nhìn tổng quan về độ tuổi khách hàng, phân tích hóa đơn, hóa đơn định kỳ, doanh thu chưa thực hiện, bản kê sai biệt để gắn cờ tài khoản bất thường.
 • Truy cập chợ ứng dụng SuiteApp với hàng trăm giải pháp sáng tạo của bên thứ ba giúp tích hợp và mở rộng NetSuite.

Tự động hóa việc xem xét, phê duyệt và thanh toán hóa đơn của nhà cung cấp, cho phép doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn toàn bộ quy trình mua sắm. Duy trì hồ sơ chi tiết về nhà cung cấp, tạo và quản lý các yêu cầu mua hàng và cải thiện độ chính xác của dữ liệu bằng cách tự động khớp các hóa đơn với đúng nhà cung cấp và đơn đặt hàng.

 • Tự động hóa tính toán chiết khấu, loại bỏ việc nhập liệu thủ công và các lỗi liên quan; đồng thời giảm thiểu thời gian và quy trình xử lý hóa đơn từ nhà cung cấp.
 • Đơn giản hóa và tự động hóa quá trình xử lý sai biệt khi hóa đơn không khớp với đơn hàng mua hoặc biên lai.
 • Cải thiện kiểm soát thanh toán, không có hóa đơn bị mất, quên hoặc thanh toán hai lần và không xảy ra tình trạng gian lận lận hóa đơn với khả năng hiển thị theo thời gian thực trong suốt quy trình xử lý các khoản phải trả.
 • Truy xuất hóa đơn, biên lai mặt hàng, hợp đồng nhà cung cấp được đính kèm với từng nhà cung cấp và/ hoặc giao dịch công nợ phải trả riêng lẻ; giúp cải thiện việc đối chiếu, hợp lý hóa quy trình dồn tích (accruals) và tăng độ chính xác cho báo cáo tài chính.
 • Truy cập chợ ứng dụng SuiteApp với hàng trăm giải pháp sáng tạo của bên thứ ba giúp tích hợp và mở rộng NetSuite.

Công cụ quản lý thuế của NetSuite có thể dễ dàng tuỳ chỉnh, mang đến một giải pháp toàn diện cho việc quản lý thuế nội địa lẫn thuế quốc tế chỉ bằng một hệ thống đơn giản, dễ dàng sử dụng. Người dùng có thể hoàn toàn tạo ra được những báo cáo chi tiết, phân tích được rõ ràng các giao dịch cho từng khoản thuế theo thời gian thực. Giải pháp quản lý thuế của NetSuite đơn giản hoá quy trình tuân thủ thuế quốc tế, tiết kiệm thời gian, tinh giảm chi phí và giảm thiểu lỗi. NetSuite hỗ trợ mọi loại tiền tệ quốc tế và dễ dàng quy đổi tỷ giá, cho phép bộ phận Kế toán xử lý các quy trình thuế theo luật pháp của mỗi nước.

 • Hỗ trợ tính thuế ở nhiều cấp độ và trên toàn cầu cho hơn 50 quốc gia và nhiều loại tiền tệ.
 • Công cụ tính thuế linh hoạt, các loại thuế được cấu hình sẵn như Thuế bán hàng hài hòa giá trị gia tăng (HST) của Canada, thuế giá trị gia tăng (IVA) của Mexico, thuế doanh thu (MwSt) của Đức, thuế giá trị gia tăng (VAT) của Philippine, thuế hàng hoá và dịch vụ (GST) của Australia,…
 • Kinh doanh xuyên biên giới và báo cáo Intrastat trên tất cả các nước EU.
 • Xử lý thuế địa phương giữa các công ty con, cho phép áp dụng nhiều biểu thuế từ GST đến VAT, thuế tiêu dùng hoặc thuế tiêu thụ tổng quát.
 • Tỷ giá phù hợp được tự động áp dụng cho mọi giao dịch mọi lúc.
 • Cung cấp API SuiteTax cho phép tích hợp với các giải pháp thuế của bên thứ ba.
 • Truy cập chợ ứng dụng SuiteApp với hàng trăm giải pháp sáng tạo của bên thứ ba giúp tích hợp và mở rộng NetSuite.

Giải pháp Quản lý Tài sản Cố định của NetSuite cho phép bạn duy trì và kiểm soát toàn bộ vòng đời của tài sản khấu hao hoặc không khấu hao từ khi tạo ra đến khi khấu hao, thậm chí tới khi đánh giá lại và tiến hành thanh lý. Có bao gồm hỗ trợ cho thị trường quốc tế. Giải pháp Quản lý Tài sản Cố định của NetSuite hỗ trợ quản lý tài sản chi tiết, bao gồm lịch bảo trì và bảo hiểm, đồng thời cung cấp tích hợp kế toán chặt chẽ để thông tin tài sản cố định của doanh nghiệp luôn chính xác.

 • Quản lý toàn bộ vòng đời tài sản, tài sản cố định và dễ dàng theo dõi các tài sản khấu hao hoặc không khấu hao.
 • Tích hợp quản lý tài sản với kế toán và loại bỏ hoàn toàn việc nhập liệu thủ công.
 • Là đòn bẩy hỗ trợ cho tất cả các phương pháp khấu hao tiêu chuẩn; tạo và tùy chỉnh các phương pháp khấu hao không giới hạn khi cần.
 • Khấu hao và loại bỏ tài sản được đăng trực tiếp lên tài khoản NetSuite, cho phép lên báo cáo toàn diện về tài sản, định giá và khấu hao.

Giải pháp Quản lý tiền mặt của NetSuite cho phép các nhóm tài sản trở nên chiến lược hơn bao giờ hết, và tập trung vào việc mở rộng quản lý ngân quỹ bằng việc cung cấp cái nhìn toàn diện về dòng tiền và tình hình tiền mặt của doanh nghiệp. Giải pháp Quản lý tiền mặt của NetSuite mang đến khả năng hiển thị rõ ràng, và báo cáo chi tiết để tối ưu hóa dòng tiền, kiểm soát các tài khoản ngân hàng, quản lý tính thanh khoản và tuân thủ.

 • Giải pháp hoàn chỉnh giúp giải quyết các yêu cầu về lập kế hoạch, xử lý và báo cáo quan trọng của các đơn vị kho bạc toàn cầu.
 • Thông tin chi tiết theo thời gian thực trong các giao dịch toàn cầu, trên các tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng.
 • Quản lý dòng tiền trên các địa điểm và pháp nhân toàn cầu theo thời gian thực.
 • Theo dõi và dự báo các yêu cầu lưu chuyển tiền tệ, tự động hóa đối chiếu ngân hàng, phân phối các khoản thanh toán một cách hiệu quả, an toàn và tự động tạo các bút toán.
 • Truy cập chợ ứng dụng SuiteApp với hàng trăm giải pháp sáng tạo của bên thứ ba giúp tích hợp và mở rộng NetSuite.

SuitePayments của NetSuite là một giải pháp thông minh để đáp ứng mọi mọi quy trình thanh toán của doanh nghiệp. Dù doanh nghiệp cho phép làm thủ tục thanh toán online hay giải quyết các hoá đơn chưa thanh toán, bạn vẫn có thể đáp ứng mọi sự lựa chọn của khách hàng. Và, vì SuitePayments được tích hợp liền mạch với NetSuite, bạn có thể truy cập vào mọi thông tin liên quan đến thanh toán theo thời gian thưc. SuitePayment là một giải pháp quản lý thanh toán toàn diện, hỗ trợ hầu hết các tuỳ chọn thanh toán và giúp ngăn chặn gian lận.

 • Chấp nhận nhiều loại thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và các hình thức thanh toán điện tử khác cho nhu cầu xử lý thanh toán trực tuyến.
 • Hỗ trợ thanh toán thẻ định kỳ và trả góp, cũng như các giao dịch thanh toán chia nhỏ và từng phần.
 • Khả năng thực thi các kiểm soát liên quan đến mã xác thực, mã hóa liên quan đến thẻ và hơn thế nữa.
 • Tăng khả năng hiển thị và cải thiện kiểm soát thanh toán bằng cách truy cập và quản lý tất cả các hình thức thanh toán bạn cung cấp ở một nơi.
 • Phục vụ các thị trường toàn cầu với khả năng đa tiền tệ và đa địa điểm.
 • Cung cấp API SuitePayments để tích hợp cổng thanh toán.

Tìm hiểu thêm về Giải pháp Oracle NetSuite ERP

 • Yêu cầu kinh doanh: Hệ thống ERP phải đáp ứng nhu cầu kinh doanh và phù hợp với quy trình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Bảo mật: Hệ thống ERP nên có các tính năng bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu và ngăn chặn truy cập trái phép.
 • Khả năng mở rộng: Hệ thống phải có khả năng mở rộng để đáp ứng các nhu cầu trong tương lai, bao gồm tăng trưởng và thay đổi các yêu cầu kinh doanh.
 • Uy tín NCC: Trước khi triển khai giải pháp ERP, doanh nghiệp không cần phải tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp với bề dày kinh nghiệm trong triển khai hệ thống.
 • Tùy chỉnh: Hệ thống phải cho phép tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu kinh doanh cụ thể và tích hợp với các hệ thống khác.
 • Hỗ trợ và bảo trì: Nhà cung cấp nên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và bảo trì đáng tin cậy để đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru và giảm thiểu rủi ro về downtime.
 • Tích hợp: Hệ thống ERP nên tích hợp với các hệ thống và ứng dụng khác như CRM, HRM.
 • Các tính năng dành riêng cho ngành: Hệ thống ERP nên có các tính năng dành riêng cho ngành, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp cũng như giảm thiểu chi phí triển khai.
 • Dễ sử dụng: Hệ thống phải thân thiện và dễ sử dụng, giảm chi phí đào tạo và rủi ro trong quá trình chuyển giao.
 • Chi phí: Xem xét tổng chi phí sở hữu (TCO), bao gồm chi phí cấp phép, triển khai, đào tạo và bảo trì.
 • Năng lực của nhà cung cấp: Khi lựa chọn đối tác triển khai ERP thì việc đánh giá năng lực của nhà cung cấp là yếu tố rất quan trọng.
 • Phương pháp quản lý dự án: Nhà cung cấp phải có một phương pháp quản lý dự án được xác định rõ ràng để đảm bảo triển khai suôn sẻ và thành công.
 • Đội ngũ quản lý: Nhà cung cấp phải có các nhóm chuyên gia giàu kinh nghiệm với chuyên môn đa dạng, bao gồm quản lý chức năng, kỹ thuật và dự án nhằm đảm bảo sự phù hợp và thành công của dự án.
 • Các chính sách hỗ trợ: Các chính sách mà một nhà cung cấp ERP cần có, bao gồm: tư vấn, hỗ trợ triển khai, bảo hành, đào tạo và hỗ trợ.
 • Khả năng tùy biến, chỉnh sửa và mở rộng: Doanh nghiệp có thể lựa chọn nhà cung cấp ERP có khả năng chỉnh sửa dễ dàng nhờ cấu trúc hay đặc thù kỹ thuật, đặc trưng tính năng của phần mềm để thuận lợi cho việc nâng cấp, mở rộng sau này.
 • Chuyên môn về quản lý thay đổi: Nhà cung cấp phải có kinh nghiệm trong quản lý thay đổi, đảm bảo doanh nghiệp có thể áp dụng hệ thống mới một cách suôn sẻ và hiệu quả.
 • Rủi ro và chi phí: Một nhà cung cấp dày dặn kinh nghiệm sẽ luôn biết được ích lợi, rủi ro và những cạm bẫy trong quá trình thực hiện dự án, như những loại chi phí công ty phải đối mặt trong quá trình triển khai và những rủi ro không thể bỏ qua