• Tiếng Việt
 • English

Phần mềm kế toán

Trang chủ / Phần mềm kế toán

Tài chính và Kế toán cho các Công ty hiện đại

Hoàn tất nhanh chóng phê duyệt tài chính với Độ tin cậy và báo cáo tài chính nhanh hơn và chính xác

Hoàn tất nhanh chóng các phê duyệt tài chính với độ tin cậy cao và báo cáo tài chính chuẩn xác

Phần mềm kế toán và tài chính trên nền tảng đám mây của NetSuite giúp các nhà quản lý tài chính lên kế hoạch, chuyển đổi và hợp lý hóa các quy trình và hoạt động của họ. NetSuite kết hợp liền mạch các chức năng tài chính và kế toán cốt lõi với quản lý tuân thủ chặt chẽ, giúp cải thiện hiệu suất kinh doanh và tăng hiệu quả quy trình hoàn tất phê duyệt tài chính đồng thời giảm chi phí bộ phận back-office. Với quyền truy cập theo thời gian thực vào live data, bạn có thể nhanh chóng tiếp cận tới chi tiết để giải quyết nhanh chóng sự chậm trễ và tạo các báo cáo tuân thủ theo nhiều yêu cầu quy định tài chính như ASC 606, GAAP, SOX và các yêu cầu khác.

Tìm hiểu thêm

Tính năng

Sổ cái Chung

Chuyển Sổ cái Chung thành tài sản linh động của doanh nghiệp

NetSuite chuyển đổi Sổ cái Chung từ một tài sản tĩnh, áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp thành một loại tài sản động, có thể thay đổi để phù hợp với nhu cầu đặc thù và điều kiện phát triển của mình. Sổ cái Chung của NetSuite mang đến cho các chuyên gia tài chính sự linh hoạt và khả năng hiển thị, hệ thống báo cáo đa dạng, truy nguyên kiểm toán nâng cao và nhiều sự hỗ trợ cho quản lý tài chính đa quốc gia.

 • Sổ cái chung của NetSuite loại bỏ nhu cầu ghi sổ nhật ký thủ công bằng cách cho phép người dùng tùy chỉnh thêm dòng vào các giao dịch như hóa đơn hoặc hóa đơn của nhà cung cấp trên một hoặc nhiều sổ kế toán, giảm thời gian và rút ngắn thời gian của các quy trình đối chiếu tài khoản, đóng sổ và kiểm toán.
 • Bộ phận tài chính có thể xác lập các phân đoạn Sổ cái chung tùy chỉnh không giới hạn, ví dụ như trung tâm lợi nhuận, quỹ, chương trình, dòng sản phẩm và hơn thế nữa, ngoài các công ty con tiêu chuẩn, lớp, bộ phận và vị trí. Điều này giúp cải thiện độ chính xác và tiết kiệm thời gian bằng cách đảm bảo tác động tài chính của Sổ cái chung theo các nguyên tắc kế toán kép và số dư trên tất cả các tổ hợp bộ phận.
 • Khả năng kế toán đa sổ của NetSuite loại bỏ việc sao chép dữ liệu và giảm nhu cầu điều chỉnh thủ công dễ xảy ra lỗi đối với quy trình kế toán và báo cáo được tạo ra khi quản lý các bộ sổ duy nhất theo chuẩn mực kế toán. Với bảng chuyển đổi được tạo sẵn để chuyển giữa các hệ thống tài khoản kế toán, sổ ghi nhận đồng tiền chức năng (functional currency), công cụ NetSuite Multi-Book có thể ghi lại tất cả hoạt động ghi sổ cụ thể dựa trên một giao dịch kinh doanh duy nhất từ Sổ cái chung, ghi nhận doanh thu, khấu hao tài sản cố định vô hình và hữu hình, phân bổ lãi lỗ và hơn thế nữa.

Các khoản phải thu

Tối ưu hóa các khoản phải trả, thúc đẩy dòng tiền với sự kiểm soát toàn diện

Cải thiện tính thanh khoản, rút ngắn chu kỳ thanh toán, nâng cao chất lượng dịch vụ, và nhanh chóng nắm bắt các cơ hội đầu tư mới bằng cách sử dụng giải pháp NetSuite Accounts Receivable. Đưa quy trình thu hồi nợ của doanh nghiệp lên một tầm cao mới để tự động hóa và hợp lý hóa mọi khía cạnh của việc xuất hóa đơn, điều khoản tín dụng và quản lý thu hồi công nợ. 

 • Hợp lý hóa hoạt động và duy trì kỷ luật tài chính bằng việc tự động hóa truy xuất, trình bày thông tin thanh toán từ các nguồn khác nhau.
 • Dễ dàng quản lý đăng ký (subcription) bằng cách tạo hóa đơn định kỳ và gửi hóa đơn qua email cũng như cung cấp nhiều loại hình thanh toán khác nhau.
 • Tự động hóa việc tạo giao dịch đặt hàng lên sổ cái chung và sổ phụ các khoản phải thu với cách tính thuế chính xác trên từng hóa đơn để tự động quy trình xử lý thuế và thanh toán hóa đơn.
 • Cung cấp cho khách hàng quyền truy cập hệ thống thông tin theo thời gian thực, liên quan đến đơn hàng mua, hàng tồn kho và thông tin thanh toán.
 • Nhận thông tin chi tiết – dashboard, báo cáo và KPI theo thời gian thực, đem đến cái nhìn tổng quan về độ tuổi khách hàng, phân tích hóa đơn, hóa đơn định kỳ, doanh thu chưa thực hiện, bản kê sai biệt để gắn cờ tài khoản bất thường.
 • Truy cập chợ ứng dụng SuiteApp với hàng trăm giải pháp sáng tạo của bên thứ ba giúp tích hợp và mở rộng NetSuite.

Các khoản phải trả

Tự động hóa các khoản phải trả, tiết kiệm thời gian, tăng cường kiểm soát và nâng cao năng suất

Cải thiện tính thanh khoản, thu hẹp khoảng trống tài trợ, nhìn nhận được các khoản lợi nhuận cao hơn và đảm bảo tuân thủ bằng cách sử dụng giải pháp các NetSuite Accounts Payable để tự động hóa việc xử lý và thanh toán hóa đơn.

 • Tự động hóa tính toán chiết khấu, loại bỏ việc nhập liệu thủ công và các lỗi liên quan; đồng thời giảm thiểu thời gian và quy trình xử lý hóa đơn từ nhà cung cấp.
 • Đơn giản hóa và tự động hóa quá trình xử lý sai biệt khi hóa đơn không khớp với đơn hàng mua hoặc biên lai.
 • Cải thiện kiểm soát thanh toán, không có hóa đơn bị mất, quên hoặc thanh toán hai lần và không xảy ra tình trạng gian lận lận hóa đơn với khả năng hiển thị theo thời gian thực trong suốt quy trình xử lý các khoản phải trả.
 • Truy xuất hóa đơn, biên lai mặt hàng, hợp đồng nhà cung cấp được đính kèm với từng nhà cung cấp và/ hoặc giao dịch công nợ phải trả riêng lẻ; giúp cải thiện việc đối chiếu, hợp lý hóa quy trình dồn tích (accruals) và tăng độ chính xác cho báo cáo tài chính.
 • Truy cập chợ ứng dụng SuiteApp với hàng trăm giải pháp sáng tạo của bên thứ ba giúp tích hợp và mở rộng NetSuite.

Quản lý Thuế

Tự động tuân thủ thuế nội địa và thuế quốc tế

Công cụ quản lý thuế của NetSuite có thể dễ dàng tuỳ chỉnh, mang đến một giải pháp toàn diện cho việc quản lý thuế nội địa lẫn thuế quốc tế chỉ bằng một hệ thống đơn giản, dễ dàng sử dụng. Người dùng có thể hoàn toàn tạo ra được những báo cáo chi tiết, phân tích được rõ ràng các giao dịch cho từng khoản thuế theo thời gian thưc. Giải pháp quản lý thuế của NetSuite đơn giản hoá quy trình tuân thủ thuê quốc tế, tiết kiệm thời gian, tinh giảm chi phí và giảm thiểu lỗi. NetSuite hỗ trợ mọi loại tiền tệ quốc tế và dễ dàng quy đổi tỷ giá, cho phép bộ phận Kế toán xử lý các quy trình thuế theo luật pháp của mỗi nước.

 • Hỗ trợ tính thuế ở nhiều cấp độ và trên toàn cầu cho hơn 50 quốc gia và nhiều loại tiền tệ.
 • Công cụ tính thuế linh hoạt, các loại thuế được cấu hình sẵn như Thuế bán hàng hài hòa giá trị gia tăng (HST) của Canada, thuế giá trị gia tăng (IVA) của Mexico, thuế doanh thu (MwSt) của Đức, thuế giá trị gia tăng (VAT) của Philippine, thuế hàng hoá và dịch vụ (GST) của Australia,…
 • Kinh doanh xuyên biên giới và báo cáo Intrastat trên tất cả các nước EU.
 • Xử lý thuế địa phương giữa các công ty con, cho phép áp dụng nhiều biểu thuế từ GST đến VAT, thuế tiêu dùng hoặc thuế tiêu thụ tổng quát.
 • Tỷ giá phù hợp được tự động áp dụng cho mọi giao dịch mọi lúc.
 • Cung cấp API SuiteTax cho phép tích hợp với các giải pháp thuế của bên thứ ba.
 • Truy cập chợ ứng dụng SuiteApp với hàng trăm giải pháp sáng tạo của bên thứ ba giúp tích hợp và mở rộng NetSuite.

Quản lý Tài sản Cố định

Quản lý vòng đời của bất động sản, nhà máy và thiết bị

Giải pháp Quản lý Tài sản Cố định của NetSuite cho phép bạn duy trì và kiểm soát toàn bộ vòng đời của tài sản khấu hao hoặc không khấu hao từ khi tạo ra đến khi khấu hao, thậm chí tới khi đánh giá lại và tiến hành thanh lý. Có bao gồm hỗ trợ cho thị trường quốc tế. Giải pháp Quản lý Tài sản Cố định của NetSuite hỗ trợ quản lý tài sản chi tiết, bao gồm lịch bảo trì và bảo hiểm, đồng thời cung cấp tích hợp kế toán chặt chẽ để thông tin tài sản cố định của doanh nghiệp luôn chính xác.

 • Quản lý toàn bộ vòng đời tài sản, tài sản cố định và dễ dàng theo dõi các tài sản khấu hao hoặc không khấu hao.
 • Tích hợp quản lý tài sản với kế toán và loại bỏ hoàn toàn việc nhập liệu thủ công.
 • Là đòn bẩy hỗ trợ cho tất cả các phương pháp khấu hao tiêu chuẩn; tạo và tùy chỉnh các phương pháp khấu hao không giới hạn khi cần.
 • Khấu hao và loại bỏ tài sản được đăng trực tiếp lên tài khoản NetSuite, cho phép lên báo cáo toàn diện về tài sản, định giá và khấu hao.

Quản lý Tiền mặt

Theo dõi, dự đoán và quản lý tiền mặt ở mọi khu vực và toàn bộ doanh nghiệp theo thời gian thực

Giải pháp Quản lý tiền mặt của NetSuite cho phép các nhóm tài sản trở nên chiến lược hơn bao giờ hết, và tập trung vào việc mở rộng quản lý ngân quỹ bằng việc cung cấp cái nhìn toàn diện về dòng tiền và tình hình tiền mặt của doanh nghiệp. Giải pháp Quản lý tiền mặt của NetSuite mang đến khả năng hiển thị rõ ràng, và báo cáo chi tiết để tối ưu hóa dòng tiền, kiểm soát các tài khoản ngân hàng, quản lý tính thanh khoản và tuân thủ.

 • Giải pháp hoàn chỉnh giúp giải quyết các yêu cầu về lập kế hoạch, xử lý và báo cáo quan trọng của các đơn vị kho bạc toàn cầu.
 • Thông tin chi tiết theo thời gian thực trong các giao dịch toàn cầu, trên các tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng.
 • Quản lý dòng tiền trên các địa điểm và pháp nhân toàn cầu theo thời gian thực.
 • Theo dõi và dự báo các yêu cầu lưu chuyển tiền tệ, tự động hóa đối chiếu ngân hàng, phân phối các khoản thanh toán một cách hiệu quả, an toàn và tự động tạo các bút toán.
 • Truy cập chợ ứng dụng SuiteApp với hàng trăm giải pháp sáng tạo của bên thứ ba giúp tích hợp và mở rộng NetSuite.

Quản lý Thanh toán

Giải pháp quản lý thanh toán toàn diện giúp tập trung hoá, hợp lý hóa và đơn giản hóa nhu cầu thanh toán

SuitePayments của NetSuite là một giải pháp thông minh để đáp ứng mọi mọi quy trình thanh toán của doanh nghiệp. Dù doanh nghiệp cho phép làm thủ tục thanh toán online hay giải quyết các hoá đơn chưa thanh toán, bạn vẫn có thể đáp ứng mọi sự lựa chọn của khách hàng. Và, vì SuitePayments được tích hợp liền mạch với NetSuite, bạn có thể truy cập vào mọi thông tin liên quan đến thanh toán theo thời gian thưc. SuitePayment là một giải pháp quản lý thanh toán toàn diện, hỗ trợ hầu hết các tuỳ chọn thanh toán và giúp ngăn chặn gian lận.

 • Chấp nhận nhiều loại thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và các hình thức thanh toán điện tử khác cho nhu cầu xử lý thanh toán trực tuyến.
 • Hỗ trợ thanh toán thẻ định kỳ và trả góp, cũng như các giao dịch thanh toán chia nhỏ và từng phần.
 • Khả năng thực thi các kiểm soát liên quan đến mã xác thực, mã hóa liên quan đến thẻ và hơn thế nữa.
 • Tăng khả năng hiển thị và cải thiện kiểm soát thanh toán bằng cách truy cập và quản lý tất cả các hình thức thanh toán bạn cung cấp ở một nơi.
 • Phục vụ các thị trường toàn cầu với khả năng đa tiền tệ và đa địa điểm.
 • Cung cấp API SuitePayments để tích hợp cổng thanh toán.

Tìm hiểu thêm về Phần mềm Quản lý Kế toán Đám mây Số 1 Thế giới