• Tiếng Việt
  • English

Phân tích

Trang chủ / Phân tích

Tính năng báo cáo và phân tích dự án – NetSuite SuiteProjects, cung cấp hệ thống dashboard và các công cụ báo cáo, phân tích, như Project 360, cung cấp chế độ xem theo thời gian thực, lấy dự án làm trung tâm để đưa đến cái nhìn tổng quan về hoạt động của doanh nghiệp. Theo dõi, báo cáo và phân tích hiệu suất tổng thể của dự án trong thời gian thực và dựa trên các chỉ số: mức sử dụng tài nguyên, lợi nhuận biên, ngân sách so với thực tế… Các bên liên quan, từ giám đốc điều hành đến giám đốc dự án, có thể truy cập vào các báo cáo với hệ thống dữ liệu được cá nhân hóa theo yêu cầu.

Lợi ích nổi bật

Đưa ra quyết định theo hướng dữ liệu

Dashboard hiển thị các KPI quan trọng, cho phép các bên liên quan theo dõi hiệu suất và điều chỉnh khi cần thiết.

Loại bỏ các quy trình thủ công

Báo cáo theo thời gian thực, cung cấp dữ liệu dựa được cá nhân hóa theo vai trò giúp người dùng tiết kiệm nhiều thời gian.

Tăng cường sự hợp tác

Đảm bảo mọi bên liên quan đang hoạt động trên cùng một dữ liệu được chia sẻ.

Tính năng Sản phẩm

Khả năng báo cáo của NetSuite cho phép doanh nghiệp theo dõi hiệu suất và tình trạng dự án. Báo cáo về việc sử dụng nhân viên, lợi nhuận của khách hàng và dự án bằng cách sử dụng dữ liệu dựa trên các giao dịch doanh thu và chi phí thực tế. Theo dõi các hồ sơ tồn đọng hiện tại để có cái nhìn tổng quan về những công việc và nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành.

Bằng cách xem xét ngân sách dự án và so sánh chi tiêu thực tế với dự báo, doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định kinh doanh chủ động và sáng suốt. Xem phân bổ chi phí trực tiếp và gián tiếp so với các dự án và xem xét xu hướng về doanh thu bán hàng, khách hàng và các chỉ số khác quan trọng khác.

Dashboard được cá nhân hóa và có thể tùy chỉnh sẽ cung cấp thông tin dự án quan trọng dựa theo vai trò của từng thành viên trong dự án. Dashboard Project 360 cung cấp cho quản lý dự án góc nhìn tập trung vào dự án và chế độ xem danh mục đầu tư trên tất cả các dự án để nhanh chóng xác định hiệu suất và các dự án cần chú ý. Có được cái nhìn 360 độ về các dự án riêng lẻ kết hợp các trang chi tiết về thông tin quan trọng và theo dõi KPI từ đó kịp thời phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra.

Hệ thống báo cáo của NetSuite hoàn toàn có thể tùy chỉnh theo yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp. Tạo báo cáo phân tích lịch sử và dự báo, bao gồm dữ liệu thanh toán, đồng thời xem các mục như nhiệm vụ quá hạn, dự án mới được giao, thời gian và chi phí, quản lý và thành viên dự án.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về giải pháp NetSuite OneWorld!