• Tiếng Việt
  • English

Phân tích

Trang chủ / Phân tích

Hỗ trợ kinh doanh toàn diện với giải pháp được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây

Khả năng nắm bắt thông tin theo thời gian thực, hữu ích và hiệu quả cho việc thực hiện dự án

Để tối đa hóa lợi nhuận và hoạt động, doanh nghiệp cần có khả năng nắm bắt thông tin rõ ràng về hiệu quả thực hiện của nhóm và dự án. NetSuite cung cấp các dashboard, công cụ báo cáo và phân tích mạnh mẽ tạo ra góc nhìn theo thời gian thực về doanh nghiệp của bạn.

Các báo cáo và dashboard của NetSuite cho phép bạn theo dõi, báo cáo và phân tích tổng thể hiệu quả thực hiện dự án theo thời gian thực, bao gồm việc sử dụng tài nguyên, biên lợi nhuận, ngân sách dự toán so với thực tế,… Mọi bên liên quan từ giám đốc điều hành đến quản lý dự án đều có thể xem ngay các báo cáo được cá nhân hóa với các dữ liệu quan trọng nhất.

analytics-screenshot

Đặc trưng

Dashboard được cá nhân hóa theo thời gian thực

Dashboard được cá nhân hóa theo thời gian thực cung cấp các thông báo và quyền truy cập vào thông tin dự án quan trọng và tùy chỉnh trên cơ sở từng người dùng.

Khả năng phân tích đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin trên từng vị trí

NetSuite bao gồm một hệ thống báo cáo đầy đủ cho phép tạo các báo cáo linh hoạt và chế độ xem danh sách, cũng như khả năng sắp xếp và lọc. Lưu bất kỳ báo cáo nào và xem kết quả mới nhất, cập nhật từng phút.

Báo cáo theo nhu cầu

Sử dụng và sửa đổi các báo cáo dịch vụ chuyên nghiệp được cấu hình trước và tạo các báo cáo lịch sử và dự báo mạnh mẽ, bao gồm cả thanh toán và sử dụng.

Lợi ích

Quyết định dựa trên số liệu

Có được thông tin chi tiết và đưa ra quyết định tốt hơn với dashboard tổng quan hiển thị chỉ số KPI quan trọng.

Tăng cường hợp tác

Tăng cường hợp tác bằng cách đảm bảo mọi bên liên quan đang hoạt động trên cùng một quan điểm nhất quán.

Thúc đẩy hiệu quả thực hiện dự án

Theo dõi chặt chẽ khả năng sinh lời và hiệu quả thực hiện của dự án, xem dự báo sử dụng tài nguyên và thanh toán, tình trạng tồn đọng và xem bảng chấm công.

Loại bỏ các quy trình thủ công

Loại bỏ báo cáo dựa thủ công bằng báo cáo dựa trên web, theo thời gian thực. Giảm thời gian tìm kiếm các dữ liệu chính bằng dashboard được phân quyền theo vai trò.

Tìm hiểu thêm về cách giải pháp Tự động hóa Dịch vụ Chuyên nghiệp giúp nâng cao hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp