• Tiếng Việt
  • English

SuiteBilling: Quản lý hóa đơn và thanh toán

Trang chủ / SuiteBilling: Quản lý hóa đơn và thanh toán

Đồng bộ hóa các quy trình phức tạp từ Đặt hàng, Thanh toán đến Ghi nhận Doanh thu

SuiteBilling biến việc thanh toán từ một chức năng phức tạp, khó khăn thành một công cụ chiến lược, bằng cách đặt nó vào trung tâm của doanh nghiệp. Khung thanh toán thống nhất của NetSuite hỗ trợ giao dịch, đăng ký, dựa trên mức sử dụng và bất kỳ mô hình kết hợp nào trong hệ thống, tất cả đồng thời quản lý doanh thu một cách chính xác và phù hợp với các tiêu chuẩn ghi nhận doanh thu mới nhất. NetSuite là một giải pháp mạnh mẽ cung cấp khả năng kiểm soát linh hoạt đối với các quy trình quản lý doanh thu và thanh toán. SuiteBilling là một khung tập trung hỗ trợ các mô hình kinh doanh và cho phép khách hàng linh hoạt, chủ động, sáng tạo và tạo ra lợi nhuận trên thị trường.

Đặc điểm nổi bật

  • Khung thống nhất cốt lõi kết nối các giao dịch, đăng ký và dự án với công cụ thanh toán và kết nối liên tục với các vấn đề tài chính.
  • Cho phép tạo và quản lý đăng ký (bao gồm đăng ký dựa trên giá trị/sử dụng) và hỗ trợ thanh toán định kỳ với tích hợp đầy đủ để quản lý doanh thu nâng cao và tuân thủ ASC 606.
  • Cung cấp cho việc tạo và quản lý các mô hình xếp hạng phức tạp, thường đi đôi với các giao dịch khối lượng lớn.

Tìm hiểu thêm

Chuyển đổi bộ phận Back-Office với SuiteBilling