• Tiếng Việt
  • English

SuiteBilling: Quản lý hóa đơn và thanh toán

Trang chủ / SuiteBilling: Quản lý hóa đơn và thanh toán

Giải pháp thanh toán của NetSuite – SuiteBilling, hỗ trợ nhiều hình thức lập hóa đơn. SuiteBilling kết hợp các lựa chọn theo lớp giá khi có nhiều chính sách giá giao thoa, dựa trên mức tiêu thụ với các chương trình khuyến mãi, chiết khấu trên số lượng và mức giá dành riêng cho phân khúc khách hàng cụ thể để có sự linh hoạt tối đa. Hỗ trợ nhiều mô hình định giá và các kịch bản xếp hạng phức tạp giúp doanh nghiệp dễ dàng tạo hóa đơn chính xác. Ngoài ra, SuiteBilling cho phép quản lý toàn bộ vòng đời đăng ký: Sửa đổi và chia theo tỷ lệ thanh toán, tổng hợp nhiều khoản phí trên một hóa đơn và tự động tạo hóa đơn gia hạn để cải thiện tỷ lệ giữ chân.

Lợi ích nổi bật

Tính linh hoạt tối đa

Nhiều tùy chọn định giá và thanh toán đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp.

Hoạt động thanh toán hiệu quả hơn

Tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả bằng cách loại bỏ các quy trình thanh toán thủ công.

Dễ dàng ghi nhận doanh thu

Việc kết hợp quản lý hóa đơn và doanh thu giúp các công ty tuân thủ các chuẩn mực kế toán.

Tính năng Sản phẩm

Dễ dàng quản lý các thay đổi liên quan đến đăng ký (subscription), như tăng thêm, giảm giá, tạm ngưng và chấm dứt. Việc thất thoát doanh thu được giảm thiểu thông qua tính năng gia hạn tự động.

Cho phép kết hợp các khoản phí một lần, định kỳ và dựa trên mức sử dụng. Dễ dàng tạo các đăng ký thu phí thiết lập, số lượng giấy phép và mức tiêu thụ trên một hóa đơn.

Hỗ trợ nhiều mô hình định giá, từ tỷ giá cố định đơn giản đến khối lượng phức tạp và các kịch bản phân cấp với ngưỡng tối thiểu và tối đa. Áp dụng giá tiêu chuẩn hoặc giá cụ thể cho từng phân khúc khách hàng để tối đa hóa doanh thu.

Khả năng lập lịch thanh toán trước, theo thời gian thực hoặc lùi ngày thanh toán. Tự động lập hóa đơn cho người đăng ký khi kết thúc thời gian dùng thử miễn phí hoặc tăng tỷ lệ khi hết hạn chiết khấu.

Dễ dàng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, từ mua thêm các dịch vụ thay đổi giá. SuiteBilling tự động chia tỷ lệ các hóa đơn phải thanh toán để đảm bảo thanh toán chính xác.

Báo cáo theo thời gian thực cung cấp khả năng truy cập dễ dàng vào dữ liệu thanh toán và tài chính, bao gồm doanh thu hàng tháng, tổng giá trị hợp đồng và tỷ lệ khách rời bỏ. Phân tích dữ liệu doanh thu, giá cả và mức tiêu thụ đa kênh, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận của khách hàng dựa trên mức sử dụng.

Tìm hiểu thêm về Giải pháp Oracle NetSuite ERP