• Tiếng Việt
  • English

Giám sát hiệu suất – Application Performance Management

Trang chủ / Giám sát hiệu suất – Application Performance Management

NetSuite SuiteCloud Application Performance Management (APM) cung cấp cho quản trị viên những thông tin chi tiết trực quan, dashboard với nhiều loại chỉ số, thông tin trạng thái cập nhật từng phút để đánh giá tình trạng tổng thể của tất cả quá trình thử nghiệm. Bằng cách chủ động theo dõi tài khoản, SuiteCloud APM đảm bảo người dùng vẫn làm việc hiệu quả và tận hưởng trải nghiệm nhất quán trong khi có thể tận dụng tối đa mọi khả năng của sản phẩm.

Lợi ích nổi bật

Năng suất 24/7

Hỗ trợ làm việc hiệu quả và hài lòng với trải nghiệm NetSuite bằng cách duy trì mức độ khả dụng và hiệu suất ứng dụng cao nhất có thể cho tài khoản doanh nghiệp.

Thông tin về tình trạng hoạt động

Dashboard cung cấp cái nhìn tổng quan về tình trạng tài khoản bằng cách hiển thị một loạt các chỉ số và điểm dữ liệu.

Hoạch định năng lực tốt hơn

Phát hiện khi nào cần điều chỉnh hoặc dự báo dung lượng được cấp phép bổ sung để đáp ứng sự gia tăng lưu lượng truy cập liên quan đến dịch vụ web.

Tính năng Sản phẩm

Một tập hợp toàn diện các dashboard và trang con chi tiết hiển thị thông tin hiệu suất theo thời gian thực dưới dạng hình ảnh hóa dễ hiểu, cảnh báo các khu vực có vấn đề một cách thông minh trước khi chúng tác động đến doanh nghiệp.

Khi các vấn đề về hiệu suất như tỷ lệ lỗi hoặc quy trình chạy lâu được cảnh báo trong dashboard, nhà phát triển có thể nhấp để phóng to vào các tab phụ xem thống kê chi tiết cụ thể cho ngữ cảnh vấn đề và tìm ra nguyên nhân gốc rễ.

APM cung cấp tính linh hoạt để xem thời gian phản hồi theo các tầng máy khách, máy chủ và mạng, vì vậy nhà phát triển có thể nhanh chóng phát hiện chính xác khu vực cần chú ý.

Theo dõi REST và SOAP web services đang hoạt động như thế nào để hỗ trợ tích hợp SuiteTalk với môi trường bên ngoài và thu thập thông tin hữu ích để giúp lập kế hoạch về dung lượng hoặc điều chỉnh khi các quy trình đã lên lịch hoạt động.

Chi tiết hồ sơ cho phép thu thập và theo dõi các hoạt động để quan sát các chỉ số thời gian, sau đó chuyển đổi theo ngữ cảnh sang các chế độ xem có liên quan, chẳng hạn như bộ xử lý SuiteCloud hoặc giám sát các trang hồ sơ.

Liên hệ ngay với chúng tôi để tìm hiểu thêm về giải pháp NetSuite ERP