• Tiếng Việt
  • English

Công cụ Tự động hóa Quy trình – SuiteFlow

Trang chủ / Công cụ Tự động hóa Quy trình – SuiteFlow

NetSuite SuiteFlow giúp doanh nghiệp tối đa hóa hiệu quả bằng cách tự động hóa các tác vụ theo quy trình làm việc, từ các cảnh báo đơn giản, xác thực đầu vào dữ liệu đến các quy trình phức tạp, nhiều tầng. Từ giao diện trỏ-nhấp trực quan, doanh nghiệp có thể tạo và tối ưu hóa quy trình làm việc đáp ứng để tự động hóa tất cả các quy trình tiêu chuẩn và tùy chỉnh theo yêu cầu.

Lợi ích nổi bật

Dễ dàng cập nhật quy trình làm việc.

Người dùng có quyền truy cập vào các công cụ trực quan dễ hiểu để tạo quy trình công việc một hoặc nhiều bước như phê duyệt báo giá.

Cải thiện chất lượng dữ liệu

Đảm bảo rằng thông tin do người dùng nhập là chính xác bằng cách áp dụng logic toàn vẹn dữ liệu, bao gồm các công thức tùy chỉnh, các trường trước khi thông tin được lưu.

Hoạt động liền mạch

Kết nối các sự kiện chính và dữ liệu hoạt động để hợp lý hóa và tự động hóa các nhiệm vụ có thể lặp lại và tối ưu hóa hiệu quả tổ chức.

Tính năng Sản phẩm

Giao diện SuiteFlow Manager giúp người dùng doanh nghiệp dễ dàng tạo, quản lý và tinh chỉnh mọi giai đoạn, hành động, điều kiện và thuộc tính cho mỗi quy trình tự động.

Luồng quy trình có thể kích hoạt dựa trên các sự kiện, lịch trình do người dùng tùy chỉnh.

Gửi thông báo qua email và hiển thị các cảnh báo trực tiếp trong giao diện người dùng, cho phép các vai trò trong quy trình làm việc biết khi nào cần thực hiện các thao tác thủ công như phê duyệt.

Logic quy trình công việc có thể được mở rộng và tinh chỉnh hơn nữa bằng cách nhúng các hàm và API của SuiteScript vào các tập lệnh với khả năng hoạt động trên bất kỳ bản ghi tùy chỉnh hoặc tiêu chuẩn nào được xác định theo vai trò.

Các quy trình công việc có thể được xác định là các đối tượng tùy chỉnh và được triển khai an toàn cho bất kỳ tài khoản nào với Khung phát triển SuiteCloud.

Liên hệ ngay với chúng tôi để tìm hiểu thêm về giải pháp NetSuite ERP