• Tiếng Việt
  • English

Quản lý chi phí

Trang chủ / Quản lý chi phí

Tối đa hóa sự chính xác và kịp thời của các quy trình chi phí

Tính năng Quản lý chi phí của NetSuite PSA tự động hóa và đơn giản hóa toàn bộ chu trình chi phí, bao gồm báo cáo, đệ trình và phê duyệt, đồng thời tích hợp với kế toán dự án và lập hóa đơn. Bằng cách quản lý toàn bộ quy trình bằng một giải pháp duy nhất, doanh nghiệp có thể dễ dàng theo dõi và hoàn trả chi phí nhanh chóng cho khách hàng.

Lợi ích nổi bật

Tăng năng suất làm việc

Gửi thông tin chi phí từ bất kỳ nơi nào — thông qua trình duyệt web hoặc thiết bị di động.

Khả năng tùy chỉnh theo yêu cầu

Tùy chỉnh quy trình làm việc và quy trình phê duyệt để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, kế toán dự án và quản lý chi phí theo yêu cầu.

Tăng độ chính xác và hiệu quả

Tăng độ chính xác bằng cách tích hợp Quản lý Chi phí, Quản lý Dự án, NetSuite ERP để loại bỏ việc nhập hai lần dữ liệu báo cáo chi phí.

Tính năng sản phẩm

Tùy chỉnh các quy tắc kinh doanh để quản lý chi phí cho phép doanh nghiệp tổng hợp chi phí từ nhiều dự án vào một báo cáo duy nhất hoặc nhập chi phí trên cơ sở từng dự án. Sắp xếp chi phí theo cấp độ nhiệm vụ để báo cáo chính xác hơn.

Theo dõi các báo cáo chi phí trong suốt vòng đời của dự án từ khi gửi đến khi phê duyệt. Xem lịch sử có thể kiểm tra cho từng báo cáo và tạo cảnh báo phê duyệt cho các chi phí quá hạn. Nhận thông báo khi các chi phí mới được nhập vào một dự án và đã sẵn sàng để được phê duyệt, đồng thời theo dõi chi phí qua dashboard dự án của NetSuite.

Liên hệ ngay với chúng tôi để tìm hiểu thêm về giải pháp NetSuite ERP