• Tiếng Việt
  • English

Hoạch định nguồn lực dịch vụ toàn cầu

Trang chủ / Hoạch định nguồn lực dịch vụ toàn cầu

Giải pháp hoàn chỉnh từ Đấu thầu đến Dự toán

Hoạch định Nguồn lực Dịch vụ Toàn cầu

NetSuite SRP cung cấp giải pháp Hoạch định Nguồn lực Dịch vụ (SRP) toàn diện, đầu – cuối hỗ trợ toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ. Từ Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) và Tự động hóa Dịch vụ Chuyên nghiệp (PSA), đến kế toán/Hoạch định nguồn lực Doanh nghiệp (ERP), NetSuite SRP hỗ trợ toàn bộ chu kì từ đấu thầu đến dự toán với bộ Phần mềm cung cấp như Dịch vụ (SaaS) mạnh mẽ. NetSuite SRP giúp doanh nghiệp hoàn thành các dự án nhanh hơn, tạo hóa đơn chính xác và hiệu quả, đồng thời giảm chu kỳ các khoản phải thu, giúp doanh nghiệp cải thiện được dòng tiền và loại bỏ thất thoát doanh thu. Với NetSuite SRP, doanh nghiệp có được khả năng hiển thị và kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh doanh — trong thời gian thực, từ thời điểm xác định cơ hội mới thông qua việc phân phối dự án, lập hóa đơn và ghi nhận doanh thu, đồng thời loại bỏ việc nhập trùng và chi phí hệ thống và quản lý tích hợp tốn kém.

Đặc trưng

Quản lý Dự án

Giải pháp Quản lý dự án của NetSuite cho phép người quản lý dự án và các thành viên cộng tác duy trì trạng thái dự án chính xác mọi lúc, cho phép người quản lý chủ động xác định và giải quyết các vấn đề tiềm ẩn một cách nhanh chóng.

Quản lý Nguồn lực

Giải pháp Quản lý Nguồn lực của NetSuite cho phép các nhà quản lý dự án tối ưu hóa nguồn nhân lực và đảm bảo rằng các nguồn lực đủ điều kiện đang làm việc trên các dự án phù hợp.

Kế toán Dự án

Giải pháp Kế toán Dự án của NetSuite kết nối các hoạt động của dự án với tình hình tài chính của công ty, giúp đảm bảo hạch toán và thanh toán chính xác trong suốt vòng đời của dự án, đồng thời hợp lý hóa việc quản lý thời gian và chi phí, đồng thời cung cấp hệ thống báo cáo mở rộng.

Quản lý Chấm công

Với khả năng dễ dàng tùy chỉnh, tính năng chấm công của NetSuite cho phép người dùng nắm bắt nhanh chóng và dễ dàng các bảng chấm công chi tiết, dù ở văn phòng hay bất kì đâu.

Lập hóa đơn

Chức năng Quản lý Dự toán và Thanh toán của NetSuite tự động hóa hóa đơn một lần cũng như lập hóa đơn theo dự án, theo thời gian và định kỳ phức tạp. NetSuite cung cấp các tùy chọn dự toán linh hoạt — dựa trên việc hoàn thành công việc của dự án, đạt được các mốc quan trọng của dự án hoặc theo lịch trình ngày tháng.

Phân tích

Các công cụ báo cáo và phân tích mạnh mẽ của NetSuite cung cấp dữ liệu theo yêu cầu, theo thời gian thực, cho phép doanh nghiệp theo dõi, báo cáo và phân tích hiệu suất tổng thể của dự án trong thời gian thực.

Quản lý Khách hàng

Phần mềm CRM của NetSuite được thiết kế trên nền tảng điện toán đám mây, đưa đến cho người dùng góc nhìn 360 độ về khách hàng. Nó cung cấp một luồng thông tin liền mạch trong toàn bộ vòng đời của khách hàng từ khách hàng tiềm năng đến cơ hội, đơn hàng bán hàng, hoàn thiện đơn hàng, tái tục hợp đồng, upsell, cross-sell và hỗ trợ.

Quản lý Chi phí

Chức năng Quản lý Chi phí của NetSuite cung cấp các tính năng mạnh mẽ giúp cải thiện năng suất, cho phép theo dõi và tuân thủ tốt hơn, tối đa hóa độ chính xác và kịp thời của báo cáo chi phí và nâng cao trải nghiệm người dùng tổng thể.