• Tiếng Việt
  • English

Phát triển Ứng dụng – SuiteScript

Trang chủ / Phát triển Ứng dụng – SuiteScript

SuiteCloud Development Framework (SDF), SuiteScript được tùy chỉnh dựa trên JavaScript và API đã cung cấp một bộ công cụ, quy trình và môi trường phong phú để hợp tác phát triển và quản lý các tùy chỉnh, tích hợp và ứng dụng NetSuite, được tạo nội bộ hoặc từ các đối tác. Cho dù bạn làm việc theo nhóm hay cá nhân, SDF tối đa hóa năng suất và sự mở rộng ở mọi giai đoạn trong quy trình – từ xây dựng và kiểm tra đến triển khai và cập nhật – để hỗ trợ việc phát triển ứng dụng.

Lợi ích nổi bật

Năng suất và sự mở rộng

Mô hình phát triển hợp tác của NetSuite hỗ trợ kiểm soát phiên bản có thể nhúng, kiểm tra phụ thuộc đối tượng, hoàn thành code và kiểm tra tích hợp.

Truy cập đầy đủ các tài nguyên của NetSuite

SuiteCloud cung cấp cho các nhà phát triển quyền truy cập có lập trình vào bất kỳ đối tượng dữ liệu, chức năng kinh doanh và tài nguyên nền tảng nào.

Đóng gói và triển khai ứng dụng

NetSuite cung cấp các tùy chỉnh dễ dàng đóng gói và phân phối cũng như các ứng dụng kinh doanh đầy đủ tính năng bằng cách sử dụng các quy trình tích hợp, lấy IDE làm trung tâm.

Triển khai và tích hợp liên tục

Thiết lập các phương pháp phát triển tốt nhất như tích hợp và phân phối liên tục (CI / CD), thường xuyên xây dựng và kiểm tra các thay đổi code trong vòng phần mềm.

Tính năng Sản phẩm

Dựa trên phiên bản ECMAScript chuẩn, SuiteScript là một ngôn ngữ lập trình đầy đủ tính năng để phát triển dữ liệu và logic nghiệp vụ để sắp xếp các sự kiện của người dùng, tự động hóa các quy trình đã lên lịch, chạy map / giảm truy vấn, tùy chỉnh các hành động của quy trình làm việc.

Xây dựng các tiện ích mở rộng bằng cách tận dụng các API nền tảng có sẵn, cho phép nhà phát triển tiếp cận các dịch vụ của NetSuite, từ truy vấn và tích hợp đến cache, bảo mật, thương mại, phân tích, lưu trữ, các chức năng không đồng bộ và tự động hóa quy trình.

Tối ưu hóa chất lượng và giảm thiểu các lỗi trong code tùy chỉnh bằng cách sử dụng các công cụ và môi trường SuiteCloud, bao gồm khung thử nghiệm mã nguồn mở Jest và trình gỡ lỗi Chrome.

SuiteCloud Development Framework (SDF) cung cấp cho các nhóm kỹ thuật một môi trường hợp tác dựa trên dự án để xây dựng, thử nghiệm, triển khai, nâng cấp các ứng dụng.

SuiteCloud kết nối các lập trình viên với các tài nguyên của NetSuite bằng một loạt các công cụ dành cho nhà phát triển, bao gồm plug-in cho IDE, như VS Code và WebStorm. Node.js và các dòng lệnh Java (CLI), các khung thử nghiệm có thể truy cập được từ kho GitHub cung cấp sự phát triển, kiểm soát và thử nghiệm tập trung vào IDE cho tất cả các tài khoản và môi trường được quản lý.

Mở rộng mô hình dữ liệu ngoại vi của NetSuite bằng cách tạo và tùy chỉnh các bản ghi, trường, biểu mẫu, giao dịch và siêu dữ liệu bằng các công cụ trực quan và API để tổ chức, theo dõi và bảo mật tốt hơn tất cả thông tin doanh nghiệp. Các bản ghi tùy chỉnh và tiêu chuẩn có sẵn dưới dạng các đối tượng nghiệp vụ có thể truy cập vào bất kỳ chức năng Nền tảng nào muốn cấu hình, tùy chỉnh hoặc mở rộng.

Liên hệ ngay với chúng tôi để tìm hiểu thêm về giải pháp NetSuite ERP