• Tiếng Việt
  • English

Lên kế hoạch và ngân sách

Trang chủ / Lên kế hoạch và ngân sách

Giải pháp Lập Kế hoạch và Ngân sách của Oracle NetSuite tự động hoá các quy trình lập kế hoạch và ngân sách sử dụng nguồn lực, tập trung vào dữ liệu tài chính cũng như vận hành của doanh nghiệp, giúp bộ phận Tài chính có thể nhanh chóng và dễ dàng đưa ra được những báo cáo chi tiết cùng ngân sách dự đoán.

Lợi ích nổi bật

Giảm chu trình lập kế hoạch

Thu thập thông tin đầu vào, xem xét các lần lặp lại và đưa ra báo cáo một cách kịp thời.

Cải thiện độ chính xác

Thường xuyên so sánh và phân tích kết quả thực tế so với dự kiến để tinh chỉnh dự báo.

Thông tin kịp thời

Dự báo kịp thời các tác động có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Tính năng Sản phẩm

Cung cấp khả năng hỗ trợ dự báo doanh thu và chi phí cho quá trình lên ngân sách; cho phép dữ liệu tài chính và các dữ liệu khác được sử dụng trong toàn bộ quá trình lập ngân sách, nhằm loại bỏ việc chuyển dữ liệu thủ công gây ra nhiều sai sót. 

Tính năng lập kế hoạch chi phí đầu tư (CapEx) cho phép quản lý, sắp xếp thứ tự ưu tiên và lập kế hoạch chi phí vốn, cũng như có tác động đến chi phí tổng thể và báo cáo tài chính.

Mang đến bộ quy trình giúp doanh nghiệp dễ dàng xây dựng và duy trì các kế hoạch công tác, kế hoạch chi phí, nhất quán chiến lược kinh doanh với kế hoạch triển khai bằng cách sử dụng khả năng phân tích dữ liệu thông minh (BI) có sẵn.

Tự động phân bổ chi phí gián tiếp, cung cấp thông tin cần thiết trong quá trình lập kế hoạch, giúp doanh nghiệp hiểu rõ khả năng sinh lợi, cùng cách thức mapping hiệu quả dữ liệu tài chính và dữ liệu hoạt động bằng cách cung cấp một nền tảng tự động hóa tất cả quy trình kinh doanh dựa trên phân bổ.

Giải pháp Lập Kế hoạch và Ngân sách của Oracle NetSuite cho phép lập kế hoạch dựa trên các yếu tố tác động linh hoạt để giúp kết nối các dự báo với kết quả tài chính, hỗ trợ quy trình lập kế hoạch phân cấp bao gồm tài chính doanh nghiệp và các ngành kinh doanh trong doanh nghiệp.

Đơn giản hóa việc lập kế hoạch nguồn nhân lực và các chi phí liên quan, như lập kế hoạch số lượng nhân sự cần tuyển, chi phí tiền lương và thưởng bằng cách điều chỉnh nhu cầu và các ưu tiên của doanh nghiệp đáp ứng khuôn khổ mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp đã đề ra.

Lập kế hoạch báo cáo tài chính được tích hợp trong giải pháp Lập Kế hoạch và Ngân sách của Oracle NetSuite cung cấp khả năng lập kế hoạch, ngân sách và dự báo Doanh thu, Chi phí, Bảng cân đối kế toán cùng Dòng tiền nhanh hơn, chi tiết hơn với độ chuẩn xác cao hơn.

Giải pháp Lập Kế hoạch và Ngân sách của Oracle NetSuite cho phép lập kế hoạch dựa trên các yếu tố tác động linh hoạt để giúp kết nối các dự báo với kết quả tài chính, hỗ trợ quy trình lập kế hoạch phân cấp bao gồm tài chính doanh nghiệp và các ngành kinh doanh trong doanh nghiệp.

Đơn giản hóa việc lập kế hoạch nguồn nhân lực và các chi phí liên quan, như lập kế hoạch số lượng nhân sự cần tuyển, chi phí tiền lương và thưởng bằng cách điều chỉnh nhu cầu và các ưu tiên của doanh nghiệp đáp ứng khuôn khổ mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp đã đề ra.

Tìm hiểu thêm về Giải pháp Oracle NetSuite ERP