• Tiếng Việt
  • English

NetSuite for
Media & Publishing

Phát triển hoạt động kinh doanh với hệ thống Cloud ERP

Trang chủ / Ngành nghề nổi bật / Truyền thông và Xuất bản

NetSuite dành cho các Công ty Truyền thông và Xuất bản hỗ trợ quản lý toàn bộ khách hàng — từ subscriber đến nhà quảng cáo — trong một bộ ứng dụng thống nhất, tích hợp liền mạch các khâu bán hàng với các quy trình quản lý tài chính, kế toán và đơn đặt hàng thuộc bộ phận back-office. Giải pháp của NetSuite dành cho các công ty Truyền thông được xây dựng dựa trên kinh nghiệm triển khai cho rất nhiều các công ty truyền thông, cùng với phương pháp luận triển khai dịch vụ chuyên nghiệp đã được chứng minh và các dịch vụ được cấu hình khác.

  • Thực hiện các chiến dịch bán hàng trong hệ thống và dễ dàng đo lường kết quả.
  • Quản lý cả hai khía cạnh kinh doanh: bán phiếu yêu cầu đăng cho nhà quảng cáo và đăng ký độc giả.
  • Theo dõi quảng cáo từ phiếu yêu cầu đăng thông qua việc thực hiện và xác minh, sau đó tự động hoá tạo hoá đơn cho mỗi lịch thanh toán cụ thể.
  • Tích hợp cùng các giải pháp khác để thúc đẩy doanh nghiệp, như DoubleClick, OpenAds và các máy chủ xác minh khác.

Khách hàng nổi bật

Lợi ích nổi bật

Các hoạt động được hợp lý hóa

Hệ thống linh hoạt, dễ sử dụng và dựa trên nền tảng đám mây giúp quản lý tài chính, bán hàng, dịch vụ và phân tích.

Đẩy nhanh phiếu yêu cầu đăng

Thúc đẩy các quy trình lead-to-cash và trở nên thân thiện với doanh nghiệp.

Tăng lượng người đăng ký

Quản lý gia hạn nâng cao bằng chế độ xem duy nhất của từng khách hàng cho phép bạn cung cấp dịch vụ nâng cao.

Theo dõi hiệu quả quảng cáo

Khả năng nắm bắt thông tin đầy đủ từ phiếu yêu cầu đăng đến lập hóa đơn.

Các giải pháp

Thương mại điện tử tích hợp

Quản lý đăng ký nội dung và bán hàng thông qua giải pháp Thương mại điện tử của NetSuite — được tích hợp vào sổ cái chung với thanh toán thống nhất và định kỳ.

Quản lý tiền hoa hồng

Quản lý hoa hồng bán hàng, tạo cấu trúc có thể kiểm tra để quản lý ưu đãi bán hàng phức tạp và dự báo chi phí bán hàng.

Báo cáo nâng cao

Theo dõi chặt chẽ hiệu quả nội dung, cũng như khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động của bộ phận. Xem các gói đăng ký trên các sản phẩm và quản lý chi phí, chia sẻ dự báo thanh toán và xác định cách đầu tư vào từng sản phẩm truyền thông để tối đa hóa doanh thu.