• Tiếng Việt
  • English

Quản trị, rủi ro và tuân thủ

Trang chủ / Quản trị, rủi ro và tuân thủ

Kiểm soát, Giám sát, Thích ứng và Tuân thủ

Quản lý rủi ro hiệu quả với các quy trình có sẵn, tùy chỉnh và kiểm soát

Các giải pháp sẵn sàng kiểm toán của NetSuite hỗ trợ và trao quyền cho các chương trình Quản trị, Rủi ro và Tuân thủ (GRC) của doanh nghiệp, với các khả năng và quy trình tích hợp được thiết kế để xử lý các thách thức về quy định, vận hành và tuân thủ ngày càng phức tạp, với khả năng tùy chỉnh, tự động hóa và báo cáo dễ dàng, phù hợp với mọi yêu cầu của doanh nghiệp.

NetSuite cung cấp nền tảng tuân thủ vượt trội, với một loạt các báo cáo và chứng chỉ hỗ trợ như SOC 1, SOC 2, ISO 27K, PCI / PA-DSS và hơn thế nữa để đáp ứng các kỳ vọng kiểm soát và rủi ro của tổ chức, đồng thời đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính. Ngoài ra, các đối tác của NetSuite đang tiếp tục mở rộng và nâng cao chức năng của phần mềm, vì vậy doanh nghiệp có thể tự tin dự đoán và giải quyết các thay đổi về bảo mật, phân tách trách nhiệm và cấu hình, đồng thời tự động hóa các quy trình kiểm soát.

Tìm hiểu thêm

Tính năng

Phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp

NetSuite là giải pháp ERP có thể mở rộng quy mô theo sự phát triển của doanh nghiệp, từ khi mới thành lập, đến khi IPO và hơn thế nữa. NetSuite giúp doanh nghiệp tránh những rắc rối và gián đoạn khi thay đổi hệ thống. Bạn có thể bắt đầu với quy mô nhỏ, phát triển thành một công ty lớn hơn với giải pháp ERP đẳng cấp thế giới và vẫn được sử dụng sau 20 năm. NetSuite là sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp nhỏ, các công ty đại chúng hoặc các công ty tập trung vào kiểm soát và tuân thủ.

NetSuite luôn sẵn sàng để kiểm toán

Mô hình xác thực, quản lý quyền truy cập và bảo mật dựa trên vai trò của NetSuite được quản lý và kiểm tra một cách dễ dàng. Khả năng xử lý lỗi, thiết lập kiểm toán truy nguyên, tùy chỉnh, quản trị và sự thay đổi Master data, cho phép quản lý và kiểm toán viên nhanh chóng, dễ dàng điều tra tất cả các hoạt động có khả năng ảnh hưởng đến bảo mật, kiểm soát hoặc báo cáo tài chính.

Tự động hóa quy trình kiểm soát

Ngoài ra, NetSuite bao gồm một loạt các hệ thống tự động, có thể mở rộng khả năng tìm kiếm và báo cáo mạnh mẽ. Dễ dàng tự động hóa và mở rộng Suite với các điều khiển phòng ngừa và kiểm soát dò tìm, sử dụng quy trình công việc, SuiteScripts, cảnh báo tìm kiếm đã lưu và các trường tùy chỉnh. Tự động hóa các quy trình, từ đó hợp lý hóa hoặc loại bỏ thâm dụng lao động và các sai sót không thể tránh khỏi.

Tạo lợi thế cạnh tranh

Với GRC, NetSuite giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và cải thiện hoạt động kinh doanh. Bằng cách chuyển đổi khỏi phương pháp tiếp cận tuân thủ phản ứng tốn kém và không hiệu quả, NetSuite thiết lập một quy trình tuân thủ và quản lý rủi ro và bền vững nhằm dự đoán và chủ động quản lý rủi ro một cách liên tục.

Tìm hiểu thêm về giải pháp Quản trị, rủi ro và tuân thủ của Netsuite