• Tiếng Việt
  • English

Quản trị, rủi ro và tuân thủ

Trang chủ / Quản trị, rủi ro và tuân thủ

Khả năng quản trị, rủi ro và tuân thủ (GRC) của NetSuite cho phép khách hàng thiết lập các biện pháp kiểm soát rủi ro, sau đó theo dõi và báo cáo về tính hiệu quả của các biện pháp kiểm soát này. Các quy trình tích hợp được thiết kế để xử lý các thách thức ngày càng phức tạp về quy định, vận hành và tuân thủ khi công ty phát triển. Tự động hóa cho phép mang lại hiệu quả cao hơn, giảm rủi ro và nâng cao khả năng theo dõi các thay đổi dữ liệu, đảm bảo tính minh bạch tài chính.

Lợi ích nổi bật

Tin cậy và Chính xác

Các bên liên quan có thể tin tưởng rằng báo cáo tài chính, tài liệu về các giao dịch và báo cáo là chính xác và đầy đủ.

Bảo mật dữ liệu

Độ bảo mật dữ liệu cao với phân quyền truy cập theo vai trò, các giải pháp mã hóa mạnh và chính sách thiết lập mật khẩu mạnh mẽ.

Giảm nguy cơ gian lận

Giám sát liên tục các kiểm soát tài chính quan trọng thông qua tính năng saved searches, cảnh báo và email, hệ thống báo cáo chuyên sâu phát hiện hoạt động gian lận tiềm ẩn.

Phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp

Có thể mở rộng quy mô theo sự phát triển của doanh nghiệp, từ quy mô nhỏ phát triển thành một công ty lớn hơn với giải pháp NetSuite ERP.

Tính năng Sản phẩm

NetSuite bao gồm một loạt các kiểm soát tự động, với khả năng tìm kiếm và báo cáo mạnh mẽ. Dễ dàng tự động hóa và điều chỉnh với các kiểm soát phòng ngừa và dò tìm dựa trên quy trình công việc, cảnh báo tìm kiếm đã lưu và các trường tùy chỉnh, từ đó giảm thiểu hoặc thậm chí loại bỏ các sai sót ở các luồng quy trình.

Bảo mật dựa trên vai trò, quản lý quyền truy cập của người dùng và các mô hình xác thực được sử dụng để quản lý và kiểm tra. Tính năng truy vết luôn hoạt động để thay đổi cấu hình, tùy chỉnh, quản trị dữ liệu tổng thể cho phép điều tra hoạt động có khả năng ảnh hưởng đến bảo mật, kiểm soát hoặc báo cáo tài chính.

NetSuite sử dụng các công nghệ và quy trình chồng chéo để kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập vào các mạng và ứng dụng. Các nỗ lực truy cập trái phép trung tâm dữ liệu bị chặn, được ghi lại và điều tra.

NetSuite cung cấp tính năng bảo mật Master Data, bao gồm:

  • Phân quyền theo vai trò
  • Phân quyền theo Nhóm và Cá nhân
  • Scripts và quy trình làm việc
  • Xác thực đa yếu tố
  • Hạn chế địa chỉ IP
  • Bảo mật nhiều lớp

Tìm hiểu thêm về giải pháp Oracle Netsuite ERP