• Tiếng Việt
  • English

Quản lý Bảng chấm công

Trang chủ / Quản lý Bảng chấm công

Hỗ trợ kinh doanh toàn diện với giải pháp được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây

Khi nói đến quản lý chấm công, doanh nghiệp cần đơn giản hóa công cụ để nhân viên dễ dàng nhập giờ làm việc và hỗ trợ thông tin bảng chấm công. Quy trình càng dễ quản lý, thì càng có nhiều khả năng bảng chấm công sẽ chính xác và được nhập đúng giờ.

Với NetSuite, người dùng có thể nhanh chóng và dễ dàng nắm bắt các bảng chấm công chi tiết, dù ở văn phòng hay bất kỳ đâu. Giải pháp quản lý chấm công của NetSuite cho phép vạch ra mục nhập và phê duyệt bảng chấm công theo các yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp — đảm bảo doanh nghiệp luôn nắm bắt được thông tin phù hợp.

Nhập thời gian nhanh chóng và dễ dàng cho phép đội ngũ nhân viên cập nhật hiệu quả công việc qua các dự án, các nhiệm vụ một cách chính xác, hiệu quả.

Đặc trưng

Nhập bảng chấm công

Tùy chỉnh mục nhập thời gian để đáp ứng các quy tắc kinh doanh riêng của doanh nghiệp, bao gồm thời gian cho nhiều dự án trên cùng một bảng chấm công, theo dõi và gửi thời gian biểu hàng loạt

Phê duyệt bảng chấm công

Xác định các phê duyệt cấp người dùng/dự án, sửa đổi bảng chấm công đã được phê duyệt, từ chối các mục thời gian riêng lẻ trên bảng chấm công và cho phép người dùng tự từ chối bảng chấm công khi cần.

Tích hợp

Việc theo dõi thời gian dành cho cả dự án, các nhiệm vụ và các tình huống được kết nối hoàn toàn với hệ thống NetSuite của doanh nghiệp. Khi thời gian được ghi lại, nó có thể tự động được hạch toán bằng cách đăng vào sổ cái chung của doanh nghiệp.

Lợi ích

Phù hợp với nhu cầu kinh doanh         

Quản lý và gửi bảng chấm công để phê duyệt dựa trên các quy trình kinh doanh riêng của doanh nghiệp hoặc tùy chỉnh quy trình phê duyệt

Cải thiện khả năng nắm bắt thông tin và kiểm soát

Người dùng có khả năng nắm bắt thông tin và kiểm soát với việc theo dõi và phê duyệt bảng chấm công tự phục vụ bao gồm theo dõi ngày nghỉ và thời gian nghỉ lễ hoặc nghỉ phép.

Linh hoạt trong nhập bảng chấm công

Gửi bảng chấm công từ mọi nơi, mọi lúc, bằng mọi thiết bị — kể cả điện thoại di động. Hoặc, sử dụng offline client và gửi đi khi bạn online.

Theo dõi thời gian tích hợp                        

Theo dõi giờ làm việc và phân bổ trực tiếp cho các dự án hoặc nhiệm vụ xúc tiến quá trình quản lý dự án và kế toán dự án.

Tìm hiểu thêm về cách giải pháp Tự động hóa Dịch vụ Chuyên nghiệp giúp nâng cao hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp