• Tiếng Việt
  • English

Quản lý Bảng chấm công

Trang chủ / Quản lý Bảng chấm công

Quản lý bảng chấm công NetSuite SuiteProjects cung cấp một cách nhanh chóng bảng chấm công chi tiết, chính xác; đòng thời xác định quy trình phê duyệt phù hợp với yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp. Theo dõi giờ làm việc và phân bổ thời gian trực tiếp cho các dự án hoặc nhiệm vụ để cải thiện việc quản lý dự án và kế toán.

Lợi ích nổi bật

Linh hoạt trong chấm công

Gửi bảng chấm công từ mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị di động.

Phân bổ thời gian cho các dự án

Theo dõi giờ làm việc và phân bổ thời gian trực tiếp cho các dự án hoặc nhiệm vụ để đẩy nhanh việc quản lý dự án và cải thiện kế toán dự án.

Tăng khả năng hiển thị và kiểm soát

Theo dõi và phê duyệt bảng chấm công mang lại sự thuận tiện, kiểm soát và khả năng hiển thị cho người dùng.

Tính năng Sản phẩm

Tùy chỉnh mục nhập thời gian để đáp ứng các quy tắc kinh doanh riêng của doanh nghiệp, bao gồm thời gian cho nhiều dự án trên cùng một bảng chấm công, theo dõi và gửi thời gian biểu hàng loạt

Xác định các cấp phê duyệt theo bộ phận và dự án, sửa đổi bảng chấm công đã được phê duyệt, từ chối các mục thời gian riêng lẻ trên bảng chấm công và cho phép người dùng tự từ chối bảng chấm công khi cần.

Sử dụng thiết bị di động để tạo và gửi báo cáo thời gian sau khi hoàn thành công việc hoặc nhiệm vụ. Dễ dàng phê duyệt bảng chấm công mọi lúc, mọi nơi, giúp các dự án không tồn đọng các thủ tục, giấy tờ.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về giải pháp NetSuite OneWorld!