• Tiếng Việt
  • English

Đóng gói và Phân phối ứng dụng – SuiteBundler

Trang chủ / Đóng gói và Phân phối ứng dụng – SuiteBundler

Phân phối ứng dụng là một thành phần cốt lõi của SuiteCloud Development Framework (SDF) giúp nhà phát triển đóng gói, triển khai, cập nhật và quảng cáo các ứng dụng NetSuite được phát triển nội bộ và bởi các đối tác. SuiteApp Marketplace và SuiteApp.com có hàng trăm ứng dụng được chứng nhận của bên thứ ba và do NetSuite xây dựng để cung cấp chức năng mở rộng hoặc chuyên biệt để hỗ trợ các doanh nghiệp đang phát triển.

Lợi ích nổi bật

Thúc đẩy phân phối ứng dụng

Các đối tác và nhà phát triển nội bộ phụ thuộc vào SuiteCloud để đảm bảo phân phối đáng tin cậy và hiệu quả chức năng tùy chỉnh đóng gói.

Kiểm soát nhà phát triển

Quản lý vòng đời ứng dụng bằng giao diện dòng lệnh (CLI) và các điều khiển tập trung vào IDE quen thuộc với các nhà phát triển và nhóm CNTT.

Tính năng Sản phẩm

NetSuite hỗ trợ hệ sinh thái đối tác toàn cầu đang hoạt động phát triển các ứng dụng để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng, từ chức năng theo ngành dọc cụ thể đến kết nối, tài chính.

Danh mục ứng dụng SuiteCloud phong phú được tạo bởi NetSuite và các đối tác trong SuiteCloud Developer Network (SDN) luôn sẵn sàng để khám phá, dùng thử tại SuiteApp Marketplace hoặc SuiteApp.com

Khả năng phân phối được tích hợp đầy đủ với các công nghệ của SuiteCloud đảm bảo rằng các ứng dụng tùy chỉnh được phân phối liền mạch và an toàn cho tài khoản khách hàng và thị trường SuiteApp.

Trước khi triển khai và phân phối các tùy chỉnh hoặc ứng dụng, các nhà phát triển có thể sử dụng SDF để xác thực tất cả các khía cạnh của dự án, bao gồm các tệp phụ thuộc, định nghĩa và cấu trúc đối tượng – và xử lý lỗi trước khi đưa vào hoạt động.

SuiteCloud cung cấp một môi trường tập trung để quản lý việc phân phối ứng dụng và tùy chỉnh đóng gói cho các tài khoản. Đối tác cũng có thể sử dụng Trung tâm kiểm soát để xuất bản và quản lý tính khả dụng của các sản phẩm cho khách hàng từ thị trường SuiteApp và SuiteApp.com

Các nhà phát triển có thể sử dụng khung SuiteCloud để xác định, đóng gói và phân phối các đối tượng dựa trên XML có thể đại diện cho các phần tử NetSuite tùy chỉnh nào như bản ghi, vai trò người dùng, mẫu email, mục điều hướng.

Liên hệ ngay với chúng tôi để tìm hiểu thêm về giải pháp NetSuite ERP