• Tiếng Việt
  • English

Xác thực dựa trên Vai trò

Trang chủ / Xác thực dựa trên Vai trò

Cung cấp cho các Đội ngũ bảo mật và Người dùng đăng nhập một lần

Người dùng ứng dụng và các tổ chức bảo mật đồng ý rằng hệ thống xác thực của NetSuite rất đáng chú ý. Quản trị viên tận hưởng tính bảo mật và lợi ích của xác thực đã được kiểm toán SSAE 16 (SOC1) / ISAE 3402 Loại II với quản trị truy cập cấp trường, trong khi người dùng sử dụng thiết bị di động để xác thực hai yếu tố dễ dàng.

NetSuite cung cấp nhiều vai trò tiêu chuẩn với các quyền được xác định trước. Hầu hết các vai trò này tương ứng với các vị trí nhân viên thông thường và các vai trò tiêu chuẩn cũng có sẵn cho các nhà cung cấp, đối tác và khách hàng có quyền truy cập tài khoản.

Các lợi ích chính

  • Dễ dàng quản lý Quyền cho phép, Quyền truy cập vào chức năng và Quyền truy cập vào dữ liệu cho tất cả nhân viên, nhà cung cấp và đối tác, bằng cách sử dụng Quyền truy cập dựa trên vai trò.
  • Dễ dàng truy cập NetSuite từ mọi nơi thông qua mã hóa SSL 128 bit.
  • Sử dụng công nghệ bảo mật tiên tiến, ví dụ như hạn chế địa chỉ IP dựa trên vị trí.
  • Liên tục thực thi quyền truy cập vào NetSuite với độ phức tạp từ mật khẩu và các quy tắc gia hạn mật khẩu.

Tìm hiểu cách chức năng Xác thực NetSuite giúp tích hợp tốt hơn và mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho quản trị viên và người dùng.