• Tiếng Việt
  • English

Công ty Năng lượng

Trang chủ / Ngành nghề nổi bật / Công ty Năng lượng

Thúc đẩy sự đổi mới và đưa ra quyết định nhanh hơn, thông minh hơn với phần mềm được xây dựng dựa trên nền tảng đám mây

Phá vỡ cấu trúc phân mảnh

Hợp nhất dữ liệu phân mảnh và giảm gánh nặng của việc duy trì nhiều hệ thống.

Thích ứng để Thay đổi

Cải tiến sự linh hoạt trong kinh doanh, phản ứng nhanh với những thay đổi của thị trường và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.

Thúc đẩy sự phát triển

Hiện đại hóa hệ thống trong doanh nghiệp để gia tăng sự linh hoạt và tăng tốc độ phát triển.

Đặc trưng Sản phẩm

Quản lý Tài chính Toàn diện

Giải pháp số 1 thế giới về quản lý tài chính đám mây.

Lập ngân sách và Dự báo Tích hợp

Trang bị cho tổ chức của bạn các công cụ lập kế hoạch, ngân sách và dự báo để đảm bảo sự ổn định và tăng trưởng tài chính.

Quản lý Mối quan hệ Khách hàng

Phân tích phí tổn cấu trúc silo và trao quyền cho tổ chức của bạn với chế độ xem 360 độ về các thành phần của bạn — tất cả ở một nơi.

Quản lý Doanh thu

Báo cáo doanh thu một cách tự tin và chính xác.

Hàng tồn kho và Chuỗi Cung ứng

Di chuyển hàng tồn kho của bạn đến đúng nơi, vào đúng thời điểm, với chi phí phù hợp.

Quản lý Chi tiêu

Mua hàng hóa và dịch vụ và kiểm soát chi phí bằng cách sử dụng giải pháp quản lý chi tiêu tốt hơn.

Kinh doanh Thông minh

Từ báo cáo và phân tích đến thông tin chi tiết và ra quyết định, có được bức tranh toàn cảnh hơn về tổ chức của bạn theo yêu cầu và theo thời gian thực.

Quản lý Kinh doanh Toàn cầu

Quản lý nhiều công ty con, đơn vị kinh doanh và pháp nhân từ một hệ thống ERP đám mây duy nhất.