• Tiếng Việt
  • English

Kiểm soát viên

Trang chủ / Vai trò / Kiểm soát viên

Hiểu rõ về những con số ngay từ lần đầu tiên - và tất cả những lần sau

Hiểu rõ từng Giao dịch kinh doanh

Tối ưu hóa tài chính của doanh nghiệp bằng NetSuite

Kiểm soát viên đang dần trở thành những vai trò có chức năng tài chính lớn hơn. Sự tăng cường tham gia vào hỗ trợ chiến lược đang khiến kiểm soát viên phải quan tâm hơn đến các lĩnh vực tài chính để đáp ứng các kỳ vọng lớn hơn. Đây là sự bổ sung cho chức năng tài chính vốn đã phức tạp được thúc đẩy bằng việc thay đổi quy định, ngân sách và tài nguyên hạn chế hoặc mở rộng doanh nghiệp.

NetSuite cải thiện kết quả kinh doanh đồng thời tối ưu hóa các quy trình tài chính. NetSuite cung cấp chức năng cần thiết cho tổ chức của bạn để cải thiệu hiệu suất, giảm chi phí và thực hiện nhiều hơn bằng cách loại bỏ các quy trình thủ công tốn thời gian, dễ bị lỗi và các giải pháp tập trung bằng cách tự động hóa và hợp lý hóa nghiệp vụ kế toán và tài chính hàng ngày.

Lợi ích

Quản lý

Tập trung vào quản trị, đảm bảo tuân thủ quyền kiểm soát hiện có và duy trì tuân thủ các thay đổi về thuế và pháp luật trên toàn thế giới bằng cách nâng cấp tự động các tính năng được tích hợp.

Kế toán

Tập trung vào nghiệp vụ kế toán, từ xử lý giao dịch đến phê duyệt tài chính và báo cáo. Hợp lý hóa và tự động hóa nghiệp vụ tài chính và kế toán hàng ngày, loại bỏ các quy trình thủ công chậm, dễ bị lỗi.

Cố vấn

Tạo điều kiện tự phục vụ; dành nhiều thời gian hơn để giải quyết và cố vấn về ảnh hưởng của việc đưa ra chiến lược đối với tài chính và kiểm soát.

Kinh doanh

Kể câu chuyện doanh nghiệp theo con số sử dụng phân tích biến động, KPI, báo cáo tùy chỉnh bằng thông tin và dữ liệu thời gian thực giúp ban giám đốc đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Các tính năng

Cải thiện báo cáo tài chính

Một phiên bản dữ liệu xác thực duy nhất trên toàn bộ tổ chức mang lại hiệu quả chưa từng có và độ chính xác cao để đáp ứng các yêu cầu kiểm tra và báo cáo.

Tăng cường phê duyệt tài chính

Tăng tốc phê duyệt tài chính lên tới 50% và cải thiện các quy trình ghi nhận thu nhập.

Tối ưu hóa các quy trình tài chính

Chuyển đổi các quy trình thủ công trên giấy tờ thành các quy trình đơn giản hóa với sự hỗ trợ toàn diện của các quy trình đặt hàng-thu tiền và mua-thanh toán nhanh chóng, hiệu quả.

Hỗ trợ nhiều công ty con đa quốc gia và các Hoạt động bằng nhiều loại tiền tệ

Doanh nghiệp toàn cầu quản lý nhiều công ty con bằng hỗ trợ tích hợp của NetSuite cho 190+ loại tiền tệ, 19 ngôn ngữ và báo cáo thuế tại 50+ quốc gia.