• Tiếng Việt
  • English

Tùy chỉnh Dashboard

Trang chủ / Tùy chỉnh Dashboard

Tùy chỉnh Dashboard phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp

NetSuite cho phép người dùng cấu hình lại và tùy chỉnh trang tổng quan của họ xung quanh các tác vụ và thông tin họ sử dụng thường xuyên nhất. Các tính năng của trang tổng quan của NetSuite đang chờ được cấp bằng sáng chế, với khả năng tùy chỉnh và cho phép người dùng dễ dàng thao tác trên trang tổng quan của mình. Kết quả là người dùng, nhân viên, đội ngũ lao động cảm thấy thoải mái, tránh lãng phí thời gian, tránh bỏ quên nhiệm vụ và thái độ tham gia tương tác cao hơn.

Các lợi ích chính

  • Xem thông tin doanh nghiệp một cách rõ ràng, cụ thể, có thể tùy chỉnh.
  • Trang tổng quan mặc định dựa trên vai trò giúp đơn giản hóa quy trình giới thiệu nhân viên mới.
  • Các lập trình viên có thể sử dụng các công nghệ độc quyền để chia sẻ các cách thực hành tốt nhất, cá nhân hóa công việc, lời nhắc, v.v.
  • Hàng trăm đối tượng SuiteAnalytics có sẵn để được cá nhân hóa “kéo và thả”.
  • Quyền truy cập dữ liệu được quản lý bởi tính năng xác thực của NetSuite cho phép người dùng đổi mới một cách an toàn.
  • Khả năng kiểm soát CNTT và kiểm tra tuyệt vời với các dấu vết kiểm toán đầy đủ cùng các hướng dẫn được hệ thống thực thi về phạm vi tùy chỉnh.
  • SuiteApps đưa các ứng dụng đối tác đã đăng ký lên trang tổng quan.

Tìm hiểu cách Trao quyền cho người dùng có thể khám phá hiệu quả tiềm ẩn của mỗi người