• Tiếng Việt
  • English

Quản lý chuỗi cung ứng

Trang chủ / Quản lý chuỗi cung ứng

Tính năng Quản lý chuỗi cung ứng của NetSuite cho phép doanh nghiệp giám sát dòng hàng hóa từ các nhà cung cấp, thông qua quá trình sản xuất và đến tay khách hàng; giữ cho hoạt động sản xuất diễn ra đúng quy trình bằng cách đảm bảo tất cả các nguyên vật liệu luôn có sẵn và ở đúng vị trí, đồng thời lên lịch chính xác cho máy móc và nhân công.

Tính năng NetSuite Procurement đảm bảo tính chính xác trong suốt quá trình mua hàng. Được tích hợp với quy trình dự báo nhu cầu sản phẩm, quản lý hàng tồn kho và phân tích dự đoán tối ưu hóa chiến lược sản xuất, đơn hàng và định tuyến công việc đảm bảo kế hoạch cung ứng được thực hiện và sản phẩm được giao như kế hoạch.

Lợi ích nổi bật

Tăng sinh lợi nhuận

Giảm chi phí liên quan đến việc lập kế hoạch và thực hiện các quy trình trong chuỗi cung ứng.

Cải thiện Dòng tiền

Giúp doanh nghiệp dự báo thời gian hàng hóa và nguyên vật liệu cần thiết để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, lập kế hoạch sản xuất hiệu quả và giảm thiểu hàng tồn kho.

Giảm thiểu rủi ro

Sử dụng phân tích dự đoán để xác định các rủi ro tiềm ẩn song song với việc lập kế hoạch theo kịch bản để có phương án cách ứng phó phù hợp.

Tính năng Sản phẩm

Phân tích nhu cầu, xem xét dự báo bán hàng, cân đối với nguồn cung hiện tại và lập kế hoạch.

Tìm hiểu thêm >>

Tối ưu hóa tất cả các tài sản của chuỗi cung ứng, kiểm soát chi phí ở từng bước và cung cấp sản phẩm cho khách hàng đúng thời gian, ngân sách và yêu cầu.

Tìm hiểu thêm >>

Trải nghiệm thử hệ thống Oracle NetSuite ERP