• Tiếng Việt
  • English

Phần mềm quản lý chuỗi cung ứng

Trang chủ / Phần mềm quản lý chuỗi cung ứng

Quản lý và tối ưu hóa chuỗi cung ứng toàn cầu

 

Hầu như mọi công ty sẽ luôn tìm cách quản lý và tối ưu chuỗi cung ứng trên nhiều khu vực và múi giờ, nhưng làm thế nào để thực hiện điều đó chỉ với một ứng dụng duy nhất? Khả năng sản xuất, phân phối và quản lý chuỗi cung ứng của NetSuite được xây dựng dựa trên tiền đề rằng vị trí thực mà sản phẩm được sản xuất hoặc lưu trữ sẽ không liên quan đến quá trình ra quyết định của doanh nghiệp — nó có thể làm gia tăng thời gian triển khai, nhưng NetSuite hỗ trợ bạn quản lý tất cả một cách dễ dàng.

Tính năng sản phẩm

Lập kế hoạch

Phân tích nhu cầu, xem xét dự báo bán hàng, cân đối với nguồn cung hiện tại và lập kế hoạch.

Thực hiện

Thực hiện kế hoạch một cách dễ dàng, đơn giản, hiệu quả - tạo đơn mua hàng, chuyển và thực hiện lệnh sản xuất.

Hợp tác

Tận dụng nền tảng của NetSuite, cổng thông tin công nghệ và giao tiếp tiêu chuẩn để hợp tác toàn diện.

Hỗ trợ

Tự động hóa các chức năng hỗ trợ với quản lý vụ việc tự động, theo dõi tình trạng, đăng ký bảo hành và sửa chữa.

Lợi ích nổi bật

Khả năng hiển thị theo thời gian thực

Luôn nắm bắt được trạng thái chuỗi cung ứng với tính năng Cảnh báo người dùng.

Tăng cấp độ dịch vụ

Áp dụng các quy tắc quản lý đơn hàng để tối ưu hóa kế hoạch và giảm thời gian giao hàng.

Giảm chi phí chuỗi cung ứng

Nhanh chóng xác định và xử lý các chênh lệch về chi phí.

Trải nghiệm tính năng quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu của NetSuite