• Tiếng Việt
  • English

Quản lý Dự án

Trang chủ / Quản lý Dự án

Hỗ trợ kinh doanh toàn diện với giải pháp được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây

Khả năng nắm bắt thông tin, hợp tác và kiểm soát để thúc đẩy giao hàng đúng hạn

Giải pháp quản lý dự án của NetSuite cho phép các nhà quản lý dự án và các thành viên liên quan duy trì trạng thái dự án hiện tại và chính xác mọi lúc, cho phép quản lý chủ động xác định và giải quyết các vấn đề tiềm ẩn.

Với giải pháp được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây, các bên liên quan có thể xem, giám sát và quản lý trạng thái dự án bất kỳ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Bằng cách cung cấp khả năng nắm bắt thông tin và kiểm soát hoàn chỉnh, giải pháp quản lý dự án của NetSuite cung cấp cho người dùng quyền truy cập theo thời gian thực vào tất cả thông tin dự án, giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành bản ghi dự án, hài lòng khách hàng và giảm thiếu lượng công việc không cần thiết.

Tất cả các nhiệm vụ và kế hoạch của dự án đều được xem dễ dàng, một exception filter được tích hợp để xác định các khu vực hoạt động kém hiệu quả, cùng với các quick link đến các khu vực chính khác của dự án.

Đặc trưng

Nắm bắt toàn bộ thông tin dự án

Xem toàn bộ kế hoạch dự án với biểu đồ Gantt dễ đọc và nhận được snapshot toàn diện theo thời gian thực về trạng thái dự án — đến cấp độ nhiệm vụ.

Đưa thông tin nắm bắt vào khả năng sinh lợi của dự án

Theo dõi tất cả các dữ liệu tài chính của dự án bao gồm ngân sách, ước tính, công việc đang thực hiện, booking, hóa đơn, mốc thanh toán, tỷ lệ phần trăm hoàn thành và chi phí.

Kiểm soát rủi ro của dự án

Ghi lại các vấn đề của dự án đến cấp nhiệm vụ và theo dõi các vấn đề này bằng mô tả chi tiết, mức độ nghiêm trọng, ngày giải quyết và nhiệm vụ.

Tạo và giám sát chi tiết ngân sách cấp dự án

Tạo ước tính doanh thu và chi phí cho các cam kết và sử dụng các kịch bản trong “What if” để tối ưu hóa giá, lợi nhuận, tỷ lệ thanh toán và nhân sự.

Thiết lập Dự án Dễ dàng

Dễ dàng thiết lập các dự án bằng cách sử dụng các mẫu dự án có sẵn, linh hoạt trong tùy chọn sao chép dự án để tạo các dự án mới và phân bổ tài nguyên.

Lợi ích

Thúc đẩy sự hành công của dự án

Dễ dàng lập kế hoạch cho các dự án và cộng tác với bên thứ 3. Giúp cho các dự án của doanh nghiệp luôn được lên kế hoạch một cách có tổ chức và đi đúng hướng.

Hợp tác theo thời gian thực

Cải thiện khả năng cộng tác và làm việc liên tục với các nhóm theo thời gian thực, từ đó theo dõi trạng thái và quản lý các thay đổi một cách hiệu quả.

Dự tính khả năng sinh lời của Dự án

Xem và phân tích doanh thu, lợi nhuận và các dữ liệu quan trọng khác. Đi sâu tìm hiểu các yếu tố thúc đẩy các chỉ số chính.

Tìm hiểu thêm về cách giải pháp Tự động hóa Dịch vụ Chuyên nghiệp giúp nâng cao hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp