• Tiếng Việt
  • English

Dịch vụ Công nghệ thông tin

Trang chủ / Ngành nghề nổi bật / Dịch vụ Công nghệ thông tin

Các công ty Dịch vụ CNTT hoạt động tốt hơn trên NetSuite

Doanh nghiệp muốn tập trung dành nhiều thời gian hơn cho khách hàng? Thời buổi kinh doanh toàn cầu cạnh tranh làm gia tăng áp lực mà doanh nghiệp phải đối mặt để duy trì tỷ lệ thanh toán mà không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Với phần mềm tự động hóa dịch vụ chuyên nghiệp (PSA) và ERP, NetSuite có thể cung cấp cho doanh nghiệp góc nhìn theo thời gian thực các cơ hội, nguồn lực và tài chính nhằm cung cấp các cam kết dịch vụ tối đa hóa lợi nhuận.

Lợi ích nổi bật

Cải thiện việc sử dụng nguồn lực

 Với phương thức tìm kiếm đơn giản, NetSuite giúp xác định, chỉ định và kết hợp các nguồn lực, các kỹ năng phù hợp và tốt nhất cho các dự án.

Phát triển mối quan hệ với khách hàng

Cải thiện sự hài lòng của khách hàng bằng cách chia sẻ các báo cáo dự án chi tiết.

Trao quyền cho các nhóm ảo

Chia sẻ tài liệu và nhận thông tin cập nhật dự án, từ các vị trí và múi giờ khác nhau với nền tảng cộng tác dựa trên nền tảng đám mây của NetSuite.

Cải thiện Khả năng sinh lời của Dự án

Xem xét các mốc thời gian, nhu cầu nguồn lực và khả năng sinh lời để triển khai các báo giá chính xác hơn và xác định các khu vực cần cải thiện lợi nhuận.