• Tiếng Việt
  • English

ERP Toàn cầu

Trang chủ / ERP Toàn cầu

Hoàn thiện ERP để vận hành doanh nghiệp hiệu quả

ERP Toàn cầu

Các tổ chức ngày nay yêu cầu các giải pháp quản lý tài chính linh hoạt để đáp ứng các nhu cầu kinh doanh đang liên tục thay đổi. NetSuite ERP cho phép các tổ chức quản lý chi phí CNTT, tối ưu hóa hiệu quả kế toán, hợp lý hóa quy trình quản lý đơn hàng và thu mua, loại bỏ báo cáo dựa trên bảng tính tốn nhiều công sức và cải thiện năng suất của nhân viên.

Đặc trưng

Tuân thủ Thuế Gián thu

Giải pháp Tuân thủ Thuế Gián thu của NetSuite OneWorld cung cấp tính minh bạch, tự động hóa, kiểm soát và đơn giản.

Quản lý Tiền tệ Toàn diện

Quản lý đa tiền tệ hỗ trợ hơn 190 loại tiền tệ và nhiều tùy chọn thanh toán.

Quy định Tài chính và Kế toán

Được sử dụng tại hơn 170 quốc gia, NetSuite OneWorld bao gồm khả năng quản lý và báo cáo thuế gián thu.

Báo cáo Kiểm toán và Tuân thủ

Kiểm toán Điện tử, theo dõi kiểm tra thường xuyên, phân tích tích hợp và hỗ trợ tuân thủ nâng cao.

Công cụ Thuế có thể cấu hình

Mã số thuế được định cấu hình sẵn cho hơn 50 quốc gia cùng với công cụ thuế gián thu linh hoạt, có thể định cấu hình.