• Tiếng Việt
  • English

Tổng quan về sản phẩm

Quản lý kinh doanh toàn cầu

NetSuite OneWorld cung cấp nền tảng quản lý kinh doanh toàn cầu thống nhất theo thời gian thực cho các doanh nghiệp quản lý các hoạt động đa quốc gia và nhiều công ty con với chi phí chỉ bằng một phần chi phí của các giải pháp ERP on-premise.

Quản lý nhân lực

NetSuite SuitePeople kết hợp dữ liệu con người một cách an toàn trong toàn bộ Suite, giúp doanh nghiệp kiểm soát hoàn toàn các quy trình nhân sự . SuitePeople trao quyền cho các nhà quản lý và chuyên gia nhân sự để sắp xếp hợp lý thông tin nhân viên, tuyển dụng mới, giới thiệu nhân viên, trả lương, thăng chức và thay đổi lương thưởng, tất cả từ một hệ thống Suite duy nhất.

Phần mềm Kế toán

Giải pháp Quản lý Doanh thu của NetSuite giúp các công ty tuân thủ tốt hơn các chuẩn mực kế toán bao gồm ASC 605, 606 và IFRS 15 và báo cáo kết quả tài chính một cách kịp thời. Giải pháp giúp tự động hóa dự báo doanh thu, phân bổ, ghi nhận, tái phân loại và kiểm toán thông qua các nguyên tắc kế toán được chấp nhận.

Phần mềm Phân tích SuiteAnalytics

NetSuite là công ty đi đầu trong cung cấp phân tích nhúng cho phép khách hàng khám phá thông tin ẩn có thể được sử dụng để đưa ra các quyết định quan trọng, đông thời có được cách nhìn sâu sắc, ý nghĩa về hiệu quả hoạt động của công ty trên nhiều phòng ban, nhóm và công ty con. SuiteAnalytics cung cấp cho người dùng sự linh hoạt đáng kinh ngạc để tạo Báo cáo và Tìm kiếm đã Lưu cho phép họ dễ dàng trả lời các câu hỏi về những gì đang xảy ra trong doanh nghiệp.

Nền tảng SuiteCloud

Nền tảng SuiteCloud đã được chứng minh, bảo mật, đáng tin cậy và có thể mở rộng của NetSuite mang lại khả năng tùy chỉnh và khả năng mở rộng mà bạn cần để làm cho NetSuite trở thành nền tảng quản lý kinh doanh của bạn được lựa chọn cho nhu cầu hiện tại và tương lai của bạn.

Trải nghiệm

Các nguyên tắc của UX xác định tư duy nhân viên NetSuite và thúc đẩy các hoạt động của chúng tôi trên mọi bộ phận để thúc đẩy Trải nghiệm. Trải nghiệm liên quan đến sự đồng cảm và giao tiếp từ mọi nhóm và mọi khách hàng. Đổi lại, các sản phẩm, thiết kế và giao diện của chúng tôi phát triển để truyền cảm hứng cho hiệu quả và năng suất của người dùng.

SuiteSuccess

SuiteSuccess được thiết kế để giải quyết những thách thức đặc biệt trong ngành mà trước đây đã hạn chế khả năng phát triển, mở rộng quy mô và thích ứng với sự thay đổi của một công ty. Hầu hết các nhà cung cấp ERP đã cố gắng giải quyết vấn đề giải pháp của ngành bằng các mẫu, phương pháp triển khai nhanh chóng và mã tùy chỉnh.