• Tiếng Việt
  • English

Trải nghiệm

Trải nghiệm tuyệt vời là kết quả doanh nghiệp có được khi sử dụng nền tảng NetSuite

Trang chủ / Trải nghiệm

Các nguyên tắc của UX xác định tư duy nhân viên NetSuite và thúc đẩy các hoạt động của chúng tôi trên mọi bộ phận để thúc đẩy Trải nghiệm. Trải nghiệm liên quan đến sự đồng cảm và giao tiếp từ mọi nhóm và mọi khách hàng. Đổi lại, các sản phẩm, thiết kế và giao diện của chúng tôi phát triển để truyền cảm hứng cho hiệu quả và năng suất của người dùng.

Tư duy này mang lại những lợi ích to lớn cho khách hàng của NetSuite bao gồm:

  • Chất lượng công việc cao hơn
  • Nhân viên/khách hàng hài lòng hơn 
  • Giảm chi phí đào tạo và tuyển dụng
  • Tổng chi phí sở hữu thấp hơn (TCO)
  • Doanh thu tăng

Tìm hiểu cách người dùng NetSuite có thể tận hưởng công việc hơn

Đặc trưng

Tìm hiểu thêm về Giải pháp Quản lý Kinh doanh Đám mây số 1 thế giới