• Tiếng Việt
  • English

Công ty Tư vấn

Trang chủ / Ngành nghề nổi bật / Công ty Tư vấn

Tăng phí tư vấn và tỷ suất lợi nhuận với Hệ thống ERP tích hợp và Tự động hóa dịch vụ chuyên nghiệp (PSA)

Các công ty tư vấn liên tục phải đối mặt với thách thức trong việc sắp xếp đội ngũ nhân viên một cách tối ưu nhất,đồng thời cung cấp các dự án đúng thời hạn có lợi. Trong khi đó, các nhiệm vụ hành chính như quản lý nguồn lực, lập hóa đơn và lập kế hoạch kinh doanh cũng rất cần được quan tâm và tiêu tốn thời gian, công sức. Mặc dù quan trọng, nhưng khi thực hiện những nhiệm vụ này có nghĩa là thời gian tạo ra doanh thu đang bị mất đi. NetSuite có thể tối ưu hóa công việc quản trị cho các công ty tư vấn đồng thời thu được những hiểu biết có giá trị để cải thiện tỷ lệ hiện thực hóa, lợi nhuận của dự án và tăng sự hài lòng của khách hàng.

Lợi ích

Tối ưu hóa

Phân bổ, xác định các kỹ năng phù hợp cho từng dự án nhất định nhằm giảm thiểu thời gian dự bị.

Quản lý khả năng sinh lời

Các dự án đối chuẩn với các dashboard, xác định các nhóm có lợi nhuận và thời gian lập ngân sách so với lập hóa đơn.

Tăng cường hợp tác

Chia sẻ tài liệu quan trọng một cách dễ dàng, ở mọi vị trí.

Tự động hóa thời gian và chi phí

Quản lý chi phí di động, phê duyệt tự động tích hợp trực tiếp với tài chính.