• Tiếng Việt
  • English

Dịch vụ Tài chính

Trang chủ / Ngành nghề nổi bật / Dịch vụ Tài chính

Tăng trưởng hiệu quả kinh doanh với phần mềm chuyên biệt được xây dựng dựa trên nền tảng điện toán đám mây

Thích ứng với sự thay đổi

Cải thiện sự linh hoạt trong kinh doanh, phản ứng nhanh với những thay đổi về pháp lý và thị trường và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.

Hợp lý hóa việc tuân thủ

Quản lý rủi ro và theo dõi hiệu quả hoạt động bằng các quy trình kinh doanh có thể kiểm tra đầy đủ và phân tích doanh nghiệp.

Đổi mới

Hiện đại hóa hệ thống của doanh nghiệp để tăng tốc độ ra thị trường và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng.

Khách hàng nổi bật

Tính năng Sản phẩm

Quản lý Tài chính Toàn diện

Giải pháp số 1 thế giới về quản lý tài chính đám mây.

Lập ngân sách và Dự báo Tích hợp

Trang bị cho tổ chức của bạn các công cụ lập kế hoạch, ngân sách và dự báo để đảm bảo sự ổn định và tăng trưởng tài chính.

Quản lý Mối quan hệ Khách hàng

Hiểu đầy đủ về các tương tác và sở thích của khách hàng.

Quản lý Doanh thu

Báo cáo doanh thu một cách tự tin và chính xác.

Quản lý Nguồn Nhân lực

Tối đa hóa giá trị nguồn lực quan trọng nhất của công ty bạn.

Thu mua

Mua hàng hóa và dịch vụ và kiểm soát chi phí bằng cách sử dụng giải pháp quản lý chi tiêu tốt hơn.

Kinh doanh Thông minh

Trao quyền cho nhóm hỗ trợ của bạn với góc nhìn 360 độ về từng khách hàng.

Quản lý Kinh doanh Toàn cầu

Quản lý nhiều công ty con, đơn vị kinh doanh và pháp nhân từ một hệ thống ERP đám mây duy nhất.

NetSuite dành cho Doanh nghiệp Dịch vụ Tài chính