• Tiếng Việt
  • English

Quản lý tài chính

Trang chủ / Quản lý tài chính

Giải pháp quản lý tài chính NetSuite giúp doanh nghiệp đẩy nhanh các giao dịch tài chính hàng ngày, giảm thời gian lập ngân sách và dự báo chu kỳ, đảm bảo tính tuân thủ và đẩy nhanh quá trình đóng sổ. Được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây, NetSuite ERP cung cấp khả năng hiển thị theo thời gian thực về hiệu suất tài chính, từ báo cáo hợp nhất cho đến các giao dịch riêng lẻ.

Giải pháp quản lý tài chính của NetSuite tích hợp với các ứng dụng kinh doanh, như: quản lý đơn hàng, hàng tồn kho, CRM và thương mại điện tử, giúp hợp lý hóa các quy trình và điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh trên một nền tảng duy nhất.

Lợi ích nổi bật

Đóng sổ với độ tin cậy cao

Thúc đẩy quá trình đóng sổ và duy trì việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán.

Lập báo cáo với độ chính xác cao

Hệ thống báo cáo có sẵn và có thể tùy chỉnh theo yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp, từ đó giúp ban lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng, kịp thời.

Thông tin theo thời gian thực

Cải thiện hiệu suất với các chỉ số theo thời gian thực và các Dashboard được phân quyền theo từng vai trò.

Tính năng Sản phẩm

Đem đến bức tranh toàn cảnh về tài chính doanh nghiệp theo thời gian thực, với hệ thống tính năng: Kế toán mua hàng, bán hàng, Kế toán thuế, Kế toán vốn bằng tiền, Quản lý tài sản cố định,… từ đó hỗ trợ việc lập kế hoạch tài chính hiệu quả.

Tìm hiểu thêm >>

Hợp lý hóa các hoạt động thanh toán với khả năng hiển thị theo thời gian thực . Hợp nhất hóa đơn, tự động hóa quá trình đánh giá và hỗ trợ nhiều mô hình định giá. Dễ dàng quản lý việc thanh toán định kỳ với tính năng tự động gia hạn.

Tìm hiểu thêm >>

Tuân thủ các chuẩn mực kế toán khác nhau như: VAS (Chuẩn mực Kế toán Việt Nam), IFRS (Chuẩn mực Kế toán quốc tế); đơn giản hóa nghiệp vụ ghi nhận doanh thu và đưa ra hệ thống báo cáo tài chính một cách kịp thời.

Tìm hiểu thêm >>

Rút ngắn thời gian chu kỳ, giúp quy trình lập kế hoạch trở nên cụ thể hơn bằng giải pháp lập kế hoạch, ngân sách và dự báo trực quan.

Tìm hiểu thêm >>

Từ hệ thống báo cáo, phân tích, đến thông tin chi tiết và ra quyết định, NetSuite sẽ đưa ra bức tranh toàn cảnh hơn về doanh nghiệp theo yêu cầu và theo thời gian thực.

Tìm hiểu thêm >>

Tính năng Quản trị, Rủi ro và Tuân thủ NetSuite (GRC) giải quyết các vấn đề về quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro, tuân thủ hiệu quả công nghệ và quy trình.

Tìm hiểu thêm >>

Tập trung giám sát các quy trình kế toán, dữ liệu và báo cáo cho các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình tập đoàn, với nhiều đơn vị thành viên. Đẩy nhanh quy trình đóng sổ bằng việc tự động hợp nhất đồng thời đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán, thuế và quy định có liên quan.

Tìm hiểu thêm >>

Tìm hiểu thêm về Giải pháp Oracle NetSuite ERP