• Tiếng Việt
  • English

Quản lý tài chính

Trang chủ / Quản lý tài chính

Giải pháp Quản lý Tài chính Số 1 trên nền tảng điện toán đám mây

Được sử dụng bởi hàng nghìn tổ chức trên toàn thế giới, giải pháp quản lý tài chính của NetSuite giúp giải quyết các giao dịch tài chính hàng ngày, đẩy nhanh quá trình hoàn tất phê duyệt tài chính mà vẫn đảm bảo tuân thủ quy trình trong doanh nghiệp. Thiết kế nền tảng đám mây độc đáo của NetSuite đảm bảo khả năng hiển thị đầy đủ hệ thống thông tin theo thời gian thực về hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp, từ mức độ hợp nhất xuống đến các giao dịch riêng lẻ.

Giải pháp quản lý tài chính của NetSuite tích hợp với tất cả các chức năng quản lý đơn hàng, hàng tồn kho, CRM và thương mại điện tử, giúp hợp lý hóa các quy trình kinh doanh then chốt.

Tìm hiểu thêm

Tính năng Sản phẩm

Tài chính và Kế toán

Các giải pháp tài chính và kế toán đám mây của NetSuite kết hợp liền mạch chức năng kế toán cốt lõi với tình hình tài chính, cũng như cung cấp cái nhìn sâu sắc cho doanh nghiệp theo thời gian thực để thúc đẩy hoạt động tài chính.

Lập hóa đơn

Khả năng quản lý việc lập hóa đơn của NetSuite tích hợp với Sales, tài chính và hoàn thiện đơn hàng — giúp cải thiện độ chính xác, loại bỏ lỗi, củng cố quy trình ghi nhận doanh thu, thúc đẩy tính chính xác và hiệu quả của việc hoàn thiện đơn hàng.

Ghi nhận Doanh thu

NetSuite giúp các công ty tuân thủ các chuẩn mực kế toán và báo cáo kết quả tài chính kịp thời.

Lập kế hoạch Tài chính

Rút ngắn thời gian chu kỳ, giúp quy trình lập kế hoạch trở nên cụ thể hơn bằng giải pháp lập kế hoạch, ngân sách và dự báo trực quan.

GRC

Tính năng Quản trị, Rủi ro và Tuân thủ NetSuite (GRC) giải quyết các vấn đề về quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro, tuân thủ hiệu quả công nghệ và quy trình của doanh nghiệp.

Báo cáo Tài chính

Từ hệ thống báo cáo, phân tích, đến thông tin chi tiết và ra quyết định, Netsuite sẽ đưa ra bức tranh toàn cảnh hơn về doanh nghiệp theo yêu cầu và theo thời gian thực.

Kế toán Toàn cầu và Hợp nhất

NetSuite cung cấp khả năng “đóng sổ đến thuyết minh báo cáo” giúp đẩy nhanh thời gian hoàn tất phê duyệt, tối đa hóa tính minh bạch và đảm bảo tuân thủ.

Lợi ích nổi bật

Hoàn tất các thoả thuận tài chính với độ tin cậy cao

Đẩy nhanh quá trình hoàn tất phê duyệt tài chính và duy trì việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán.

Lập báo cáo với độ chính xác cao

 
Đưa đến cho nhà quản lý bức tranh toàn cảnh về hoạt động của doanh nghiệp.

Thông tin theo thời gian thực

 
Cải thiện hiệu suất với các chỉ số theo thời gian thực và các Dashboard được phân quyền theo từng vai trò.

Tìm hiểu thêm về Giải pháp Quản lý Tài chính Đám mây Số 1 Thế Giới