• Tiếng Việt
  • English

Quản lý Quan hệ Đối tác

Trang chủ / Quản lý Quan hệ Đối tác

Tăng trưởng hoạt động kinh doanh với CRM tích hợp dành riêng cho ngành

Quản lý mối quan hệ đối tác

Thúc đẩy hợp tác hệ sinh thái của kênh với giải pháp quản lý tích hợp mối quan hệ đối tác

Quản lý Mối quan hệ Đối tác (PRM) của NetSuite cho phép luồng thông tin theo thời gian thực giúp tăng cường khả năng nắm bắt thông tin, đẩy mạnh hợp tác giữa doanh nghiệp và các đối tác, tạo ra sự kết nối giữa các đối tác và tổ chức của bạn.

NetSuite cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát mọi yếu tố của quy trình tiếp thị và bán hàng tập trung vào đối tác, bao gồm các chiến dịch tiếp thị chung, quản lý khách hàng tiềm năng, dự báo bán hàng, quản lý quy trình bán hàng, xử lý đơn hàng, hoa hồng và tiền bản quyền của đối tác. Giải pháp tích hợp CRM-PRM của NetSuite cho phép bạn thực hiện thành công chiến lược kênh đồng thời hiện thực hóa nhiều lợi ích về mở rộng doanh thu, phạm vi tiếp cận và tăng giải pháp.

Lợi ích nổi bật

Trao quyền cho đối tác để phát triển

Phát triển và thực hiện các chiến dịch tích hợp tiếp thị để cung cấp các khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn đến đúng đối tác.

Điều chỉnh bộ phận bán hàng và đối tác

Hợp nhất các hoạt động đối tác của bạn trong PRM với các hoạt động bán hàng trong CRM và với quản lý đơn hàng thành một ứng dụng duy nhất.

Giao tiếp đa kênh

Phổ biến thông tin bán hàng và tiếp thị trên mạng đối tác của bạn qua email với các liên kết nhấp đến đích đến cổng thông tin của bạn.

Khả năng nắm bắt thông tin theo thời gian thực

Hiểu rõ hơn về các hoạt động tiếp thị và bán hàng hàng ngày để theo dõi tốt hơn và chu kỳ bán hàng ngắn hơn.

Tính năng sản phẩm

Quản lý khách hàng tiềm năng

Cho phép các đối tác của bạn đăng ký, theo dõi khách hàng tiềm năng của họ, đánh giá chi phí mua lại và tỷ lệ chuyển đổi để hiểu rõ hơn về các nỗ lực tiếp thị chung.

Tạo nhu cầu chung

Hỗ trợ các nỗ lực tiếp thị của đối tác bằng khả năng theo dõi chiến dịch tiếp thị, cho phép bạn theo dõi và tối ưu hóa các chương trình kênh.

Bán chung

Cho phép người bán lại đặt và theo dõi đơn đặt hàng mà không cần phải làm việc thông qua nhân viên bán hàng nội bộ của bạn đồng thời cung cấp khả năng nắm bắt thông tin và minh bạch hoàn toàn.

Quản lý và chia sẻ kiến thức

Trao quyền cho các tổ chức đối tác bán và phục vụ khách hàng của bạn hiệu quả hơn bằng cách cấp cho họ quyền truy cập vào thông tin liên quan.

Thúc đẩy mối quan hệ với khách hàng bằng NetSuite CRM