• Tiếng Việt
  • English

Quản lý Quan hệ Đối tác

Trang chủ / Quản lý Quan hệ Đối tác

Thúc đẩy hợp tác với hệ sinh thái đối tác

Tính năng Quản lý quan hệ Đối tác (PRM) của NetSuite CRM thiết lập luồng thông tin theo thời gian thực giúp tăng cường khả năng nắm bắt thông tin, đẩy mạnh hợp tác giữa doanh nghiệp và các đối tác.

NetSuite cung cấp cho doanh nghiệp toàn quyền kiểm soát mọi yếu tố của quy trình tiếp thị và bán hàng tập trung vào đối tác, bao gồm các chiến dịch tiếp thị chung, quản lý khách hàng tiềm năng, dự báo bán hàng, quản lý quy trình bán hàng, xử lý đơn hàng, chiết khấu và phí bản quyền của đối tác.

Lợi ích nổi bật

Trao quyền cho đối tác để phát triển

Phát triển và thực hiện các chiến dịch tích hợp tiếp thị để cung cấp các khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn đến đúng đối tác.

Điều chỉnh bộ phận bán hàng và đối tác

Hợp nhất các hoạt động đối tác trong PRM với các hoạt động bán hàng trong CRM và quản lý đơn hàng trên một nền tảng duy nhất.

Giao tiếp đa kênh

Truyền thông các thông tin bán hàng và tiếp thị trên mạng đối tác qua email kèm các liên kết trang đích chứa thông tin liên quan.

Khả năng nắm bắt thông tin theo thời gian thực

Thông tin chi tiết về các hoạt động tiếp thị và bán hàng hàng ngày để theo dõi tốt hơn và rút ngắn chu kỳ bán hàng.

Tính năng Sản phẩm

Cho phép đại lý đặt và theo dõi đơn đặt hàng một cách độc lập trong khi vẫn cung cấp cho sales nội bộ khả năng hiển thị đầy đủ và minh bạch. Thanh toán cho nhân viên và đối tác trên cùng một giao dịch bán hàng và tính chiết khấu của đối tác dựa trên các thông số giống nhau được sử dụng cho nhân viên.

Cho phép các đối tác đăng ký và theo dõi khách hàng tiềm năng của họ, đồng thời tự động thông báo cho quản lý kênh của doanh nghiệp để theo dõi hoạt động bán hàng và cung cấp hỗ trợ tốt hơn. Có được thông tin chi tiết về hiệu quả tiếp thị chung bằng cách đo lường chi phí chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi, đồng thời sử dụng dữ liệu đó để tối ưu hóa các chiến dịch trong tương lai.

Tự động xử lý chiết khấu của đối tác, giúp doanh nghiệp tập trung vào việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh mới. Chiết khấu có thể được tính dựa trên các thông số tương tự được sử dụng cho nhân viên, như chiết khấu trên doanh số bán hàng, số lượng, lợi nhuận hoặc tiêu chí tùy chỉnh.

Trao quyền cho các đối tác bán và phục vụ khách hàng hiệu quả hơn bằng cách cấp cho họ quyền truy cập vào thông tin liên quan, tài liệu hỗ trợ bán hàng và tài sản tiếp thị trong Trung tâm đối tác trực tuyến. Đơn giản hóa việc quản lý lương thưởng bằng cách cho phép đối tác xem chiết khấu của họ trong cổng đối tác.

Liên hệ ngay với chúng tôi để tìm hiểu thêm về giải pháp NetSuite ERP