• Tiếng Việt
  • English

Kế toán Dự án

Trang chủ / Kế toán Dự án

Hỗ trợ kinh doanh toàn diện với giải pháp được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây

Thúc đẩy Dòng tiền bằng cách Tự động hóa Kế toán Dự án và Lập hóa đơn

Duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với định hướng chiến lược các dự án của doanh nghiệp, hỗ trợ nguồn lực một cách hiệu quả và đảm bảo rằng các dự án được hoàn thành đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách là những thành phần quan trọng để tối đa hóa hiệu quả cung cấp dịch vụ và khả năng sinh lợi.

NetSuite Project Accounting kết nối các hoạt động của dự án với tài chính của công ty, giúp đảm bảo tính toán và lập hóa đơn chính xác trong suốt vòng đời của dự án, đồng thời hợp lý hóa việc quản lý thời gian và chi phí cũng như cung cấp khả năng báo cáo chuyên sâu. NetSuite Project Accounting được tích hợp với sổ cái chung, các khoản phải trả, các khoản phải thu, đơn bán hàng, đơn đặt hàng và quản lý hàng tồn kho.

Quản lý các quy tắc kế toán và ghi nhận doanh thu phức tạp và có toàn bộ thông tin dự án với các chỉ số tiến độ, tài chính và hiệu quả thực hiện trong một chế độ xem duy nhất.

Đặc trưng

Linh hoạt và tự động tạo hóa đơn              

Tự động hóa hóa đơn dự án, quản lý phê duyệt dựa trên khách hàng hoặc dự án bằng công cụ lập hóa đơn từ đầu đến cuối, xem số dư chưa thanh toán trên hóa đơn theo thời gian thực và tích hợp kế toán dự án với sổ cái chung.

Tự động hóa quy trình ghi nhận doanh thu cấp dự án

Ghi nhận doanh thu theo lịch trình và nguyên tắc duy nhất, tận dụng việc ghi nhận doanh thu tách biệt với thanh toán dự án để hỗ trợ doanh nghiệp đo lường khả năng sinh lời

Theo dõi khả năng sinh lời của dự án

Theo dõi và báo cáo tổng hợp và chi tiết các tài khoản cấp dự án bao gồm dữ liệu về khả năng sinh lời của dự án và ngân sách dự án so với thực tế theo thời gian thực bằng cách sử dụng các biểu đồ và báo cáo trực quan.

Lợi ích

Nắm bắt thông tin về tài chính dự án

Theo dõi quy trình lập hóa đơn và giám sát vị trí của mọi hóa đơn trong suốt quá trình lập hóa đơn, giảm sự chậm trễ và kiểm soát tốt hơn các hóa đơn cũ.

Ghi nhận doanh thu cho tổ chức cung cấp dịch vụ

Tự động hóa các tính toán và phân bổ doanh thu phức tạp và hỗ trợ nhiều kịch bản doanh thu trên cơ sở từng dự án.

Nâng cao năng suất, hiệu quả

Có được sự cải thiện nhanh chóng, rõ rệt về chi tiêu và sự hài lòng của khách hàng thông qua việc đưa các kỹ thuật tổ chức cơ bản và kế toán dự án hợp lý vào giải pháp.

Ghi nhận doanh thu và dự báo

Xem chi tiết hoặc tổng quan tình hình doanh thu của doanh nghiệp. Trao quyền cho nhân viên để đưa ra các quyết định sáng suốt hơn theo thời gian thực trong ngày, trong tuần tiếp theo và hàng tháng.

Tìm hiểu thêm về cách giải pháp Tự động hóa Dịch vụ Chuyên nghiệp giúp nâng cao hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp